update Chopstx and Fraucheky
[gnuk/neug.git] / fraucheky
Reading blob failed.