Add test result of 1.0.1
authorNIIBE Yutaka <gniibe@fsij.org>
Wed, 28 Jan 2015 11:48:50 +0000 (20:48 +0900)
committerNIIBE Yutaka <gniibe@fsij.org>
Wed, 28 Jan 2015 13:24:35 +0000 (22:24 +0900)
13 files changed:
test-results/dieharder/dh-result-no-rate.txt
test-results/dieharder/dh-result.txt
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-000
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-001
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-002
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-003
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-004
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-005
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-006
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-007
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-008
test-results/nist-sts/finalAnalysisReport.txt-90B-1000-009
test-results/rngtest.txt

index f48476e..efd0e9e 100644 (file)
-Sun Nov 10 20:43:27 JST 2013
+Wed Jan 28 16:27:49 JST 2015
 #=============================================================================#
 #            dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown          #
 #=============================================================================#
         test_name   |ntup| tsamples |psamples|  p-value |Assessment
 #=============================================================================#
-   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.85045749|  PASSED  
-      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.66484096|  PASSED  
-  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.92830874|  PASSED  
-    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.73579959|  PASSED  
-   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.28200154|  PASSED  
-        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.79484171|  PASSED  
-        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.24610695|  PASSED  
-         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.77736015|  PASSED  
-diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.83407646|  PASSED  
-diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.95717179|  PASSED  
- diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.13672068|  PASSED  
-    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.85554433|  PASSED  
-    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.24372120|  PASSED  
-     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.68359928|  PASSED  
-        diehard_sums|   0|       100|     100|0.49477093|  PASSED  
-        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.22788676|  PASSED  
-        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.57116870|  PASSED  
-       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.92502325|  PASSED  
-       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.14431000|  PASSED  
- marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.18044135|  PASSED  
- marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.15076221|  PASSED  
-         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.83388391|  PASSED  
-            sts_runs|   2|    100000|     100|0.36891938|  PASSED  
-          sts_serial|   1|    100000|     100|0.83388391|  PASSED  
-          sts_serial|   2|    100000|     100|0.94668035|  PASSED  
-          sts_serial|   3|    100000|     100|0.20489325|  PASSED  
-          sts_serial|   3|    100000|     100|0.20822621|  PASSED  
-          sts_serial|   4|    100000|     100|0.63880083|  PASSED  
-          sts_serial|   4|    100000|     100|0.12548925|  PASSED  
-          sts_serial|   5|    100000|     100|0.30342872|  PASSED  
-          sts_serial|   5|    100000|     100|0.34428231|  PASSED  
-          sts_serial|   6|    100000|     100|0.16169825|  PASSED  
-          sts_serial|   6|    100000|     100|0.35264799|  PASSED  
-          sts_serial|   7|    100000|     100|0.50500688|  PASSED  
-          sts_serial|   7|    100000|     100|0.59348776|  PASSED  
-          sts_serial|   8|    100000|     100|0.48370805|  PASSED  
-          sts_serial|   8|    100000|     100|0.58265539|  PASSED  
-          sts_serial|   9|    100000|     100|0.95781025|  PASSED  
-          sts_serial|   9|    100000|     100|0.21648516|  PASSED  
-          sts_serial|  10|    100000|     100|0.88742223|  PASSED  
-          sts_serial|  10|    100000|     100|0.85111112|  PASSED  
-          sts_serial|  11|    100000|     100|0.92208592|  PASSED  
-          sts_serial|  11|    100000|     100|0.93952939|  PASSED  
-          sts_serial|  12|    100000|     100|0.47537902|  PASSED  
-          sts_serial|  12|    100000|     100|0.32308070|  PASSED  
-          sts_serial|  13|    100000|     100|0.83376728|  PASSED  
-          sts_serial|  13|    100000|     100|0.95122919|  PASSED  
-          sts_serial|  14|    100000|     100|0.94725008|  PASSED  
-          sts_serial|  14|    100000|     100|0.90337448|  PASSED  
-          sts_serial|  15|    100000|     100|0.44320270|  PASSED  
-          sts_serial|  15|    100000|     100|0.45813405|  PASSED  
-          sts_serial|  16|    100000|     100|0.20155902|  PASSED  
-          sts_serial|  16|    100000|     100|0.16226849|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   1|    100000|     100|0.68516179|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   2|    100000|     100|0.99990457|   WEAK   
-         rgb_bitdist|   3|    100000|     100|0.50203042|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   4|    100000|     100|0.82778958|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   5|    100000|     100|0.91962974|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   6|    100000|     100|0.25329898|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   7|    100000|     100|0.03324824|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   8|    100000|     100|0.68942287|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   9|    100000|     100|0.23428111|  PASSED  
-         rgb_bitdist|  10|    100000|     100|0.99553468|   WEAK   
-         rgb_bitdist|  11|    100000|     100|0.79039171|  PASSED  
-         rgb_bitdist|  12|    100000|     100|0.35246848|  PASSED  
-rgb_minimum_distance|   2|     10000|    1000|0.59556402|  PASSED  
-rgb_minimum_distance|   3|     10000|    1000|0.60801218|  PASSED  
-rgb_minimum_distance|   4|     10000|    1000|0.88307449|  PASSED  
-rgb_minimum_distance|   5|     10000|    1000|0.29205839|  PASSED  
-    rgb_permutations|   2|    100000|     100|0.94199211|  PASSED  
-    rgb_permutations|   3|    100000|     100|0.33949365|  PASSED  
-    rgb_permutations|   4|    100000|     100|0.66236601|  PASSED  
-    rgb_permutations|   5|    100000|     100|0.96335986|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   0|   1000000|     100|0.99612181|   WEAK   
-      rgb_lagged_sum|   1|   1000000|     100|0.85302290|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   2|   1000000|     100|0.31129354|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   3|   1000000|     100|0.79252691|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     100|0.81000747|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   5|   1000000|     100|0.35958000|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   6|   1000000|     100|0.98978512|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   7|   1000000|     100|0.86949183|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   8|   1000000|     100|0.99661995|   WEAK   
-      rgb_lagged_sum|   9|   1000000|     100|0.85181448|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  10|   1000000|     100|0.63647270|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  11|   1000000|     100|0.77595191|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  12|   1000000|     100|0.32842288|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  13|   1000000|     100|0.19170700|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  14|   1000000|     100|0.66578141|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  15|   1000000|     100|0.97324063|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  16|   1000000|     100|0.15818389|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  17|   1000000|     100|0.62079807|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  18|   1000000|     100|0.95660577|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  19|   1000000|     100|0.53182067|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  20|   1000000|     100|0.76259030|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  21|   1000000|     100|0.02703012|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  22|   1000000|     100|0.24762898|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  23|   1000000|     100|0.79684963|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  24|   1000000|     100|0.80307210|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  25|   1000000|     100|0.39896106|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  26|   1000000|     100|0.43521533|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  27|   1000000|     100|0.97109256|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  28|   1000000|     100|0.27659798|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  29|   1000000|     100|0.37138063|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  30|   1000000|     100|0.33317035|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  31|   1000000|     100|0.07544257|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  32|   1000000|     100|0.16525324|  PASSED  
-     rgb_kstest_test|   0|     10000|    1000|0.31997510|  PASSED  
-     dab_bytedistrib|   0|  51200000|       1|0.53872377|  PASSED  
-             dab_dct| 256|     50000|       1|0.43710724|  PASSED  
-        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.73931477|  PASSED  
-        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.56751413|  PASSED  
-       dab_filltree2|   0|   5000000|       1|0.64542689|  PASSED  
-       dab_filltree2|   1|   5000000|       1|0.53348983|  PASSED  
-        dab_monobit2|  12|  65000000|       1|0.72248373|  PASSED  
-Sun Nov 10 22:56:40 JST 2013
+   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.98467203|  PASSED  
+      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.42198228|  PASSED  
+  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.91919386|  PASSED  
+    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.38011194|  PASSED  
+   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.81364360|  PASSED  
+        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.15820326|  PASSED  
+        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.48725601|  PASSED  
+         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.28611820|  PASSED  
+diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.65919941|  PASSED  
+diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.45364935|  PASSED  
+ diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.09561419|  PASSED  
+    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.98120765|  PASSED  
+    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.14161224|  PASSED  
+     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.08938200|  PASSED  
+        diehard_sums|   0|       100|     100|0.09596060|  PASSED  
+        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.71303724|  PASSED  
+        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.47178013|  PASSED  
+       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.96178052|  PASSED  
+       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.52832401|  PASSED  
+ marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.97711952|  PASSED  
+ marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.51081913|  PASSED  
+         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.38908085|  PASSED  
+            sts_runs|   2|    100000|     100|0.79099535|  PASSED  
+          sts_serial|   1|    100000|     100|0.38908085|  PASSED  
+          sts_serial|   2|    100000|     100|0.35196083|  PASSED  
+          sts_serial|   3|    100000|     100|0.52710538|  PASSED  
+          sts_serial|   3|    100000|     100|0.16288024|  PASSED  
+          sts_serial|   4|    100000|     100|0.48969768|  PASSED  
+          sts_serial|   4|    100000|     100|0.99926620|   WEAK   
+          sts_serial|   5|    100000|     100|0.85870139|  PASSED  
+          sts_serial|   5|    100000|     100|0.32715646|  PASSED  
+          sts_serial|   6|    100000|     100|0.96775346|  PASSED  
+          sts_serial|   6|    100000|     100|0.98802087|  PASSED  
+          sts_serial|   7|    100000|     100|0.12692953|  PASSED  
+          sts_serial|   7|    100000|     100|0.29079495|  PASSED  
+          sts_serial|   8|    100000|     100|0.67686391|  PASSED  
+          sts_serial|   8|    100000|     100|0.55203445|  PASSED  
+          sts_serial|   9|    100000|     100|0.87223142|  PASSED  
+          sts_serial|   9|    100000|     100|0.84852867|  PASSED  
+          sts_serial|  10|    100000|     100|0.72656617|  PASSED  
+          sts_serial|  10|    100000|     100|0.97044820|  PASSED  
+          sts_serial|  11|    100000|     100|0.44237803|  PASSED  
+          sts_serial|  11|    100000|     100|0.99779267|   WEAK   
+          sts_serial|  12|    100000|     100|0.72329890|  PASSED  
+          sts_serial|  12|    100000|     100|0.42366840|  PASSED  
+          sts_serial|  13|    100000|     100|0.90909481|  PASSED  
+          sts_serial|  13|    100000|     100|0.40313667|  PASSED  
+          sts_serial|  14|    100000|     100|0.24625781|  PASSED  
+          sts_serial|  14|    100000|     100|0.60057352|  PASSED  
+          sts_serial|  15|    100000|     100|0.55791268|  PASSED  
+          sts_serial|  15|    100000|     100|0.63309512|  PASSED  
+          sts_serial|  16|    100000|     100|0.96604446|  PASSED  
+          sts_serial|  16|    100000|     100|0.48110786|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   1|    100000|     100|0.98988471|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   2|    100000|     100|0.84744000|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   3|    100000|     100|0.90124716|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   4|    100000|     100|0.92064104|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   5|    100000|     100|0.73275759|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   6|    100000|     100|0.19326894|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   7|    100000|     100|0.65757644|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   8|    100000|     100|0.53591977|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   9|    100000|     100|0.39307112|  PASSED  
+         rgb_bitdist|  10|    100000|     100|0.83222891|  PASSED  
+         rgb_bitdist|  11|    100000|     100|0.53185626|  PASSED  
+         rgb_bitdist|  12|    100000|     100|0.58023475|  PASSED  
+rgb_minimum_distance|   2|     10000|    1000|0.00667894|  PASSED  
+rgb_minimum_distance|   3|     10000|    1000|0.28578913|  PASSED  
+rgb_minimum_distance|   4|     10000|    1000|0.54979301|  PASSED  
+rgb_minimum_distance|   5|     10000|    1000|0.73840583|  PASSED  
+    rgb_permutations|   2|    100000|     100|0.19305736|  PASSED  
+    rgb_permutations|   3|    100000|     100|0.14548145|  PASSED  
+    rgb_permutations|   4|    100000|     100|0.36441170|  PASSED  
+    rgb_permutations|   5|    100000|     100|0.16608616|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   0|   1000000|     100|0.88192005|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   1|   1000000|     100|0.11863961|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   2|   1000000|     100|0.93166045|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   3|   1000000|     100|0.66494087|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     100|0.77459033|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   5|   1000000|     100|0.96745673|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   6|   1000000|     100|0.90086460|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   7|   1000000|     100|0.89111303|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   8|   1000000|     100|0.00772571|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   9|   1000000|     100|0.84070578|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  10|   1000000|     100|0.38336785|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  11|   1000000|     100|0.79142637|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  12|   1000000|     100|0.05393278|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  13|   1000000|     100|0.68492810|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  14|   1000000|     100|0.64267383|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  15|   1000000|     100|0.58244805|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  16|   1000000|     100|0.80718006|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  17|   1000000|     100|0.07644204|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  18|   1000000|     100|0.92327999|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  19|   1000000|     100|0.55600040|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  20|   1000000|     100|0.60899441|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  21|   1000000|     100|0.63759947|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  22|   1000000|     100|0.51300407|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  23|   1000000|     100|0.79200831|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  24|   1000000|     100|0.74723064|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  25|   1000000|     100|0.55344341|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  26|   1000000|     100|0.40376530|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  27|   1000000|     100|0.60771920|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  28|   1000000|     100|0.95126558|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  29|   1000000|     100|0.26149313|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  30|   1000000|     100|0.00166048|   WEAK   
+      rgb_lagged_sum|  31|   1000000|     100|0.84599078|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  32|   1000000|     100|0.59814968|  PASSED  
+     rgb_kstest_test|   0|     10000|    1000|0.23828711|  PASSED  
+     dab_bytedistrib|   0|  51200000|       1|0.45175964|  PASSED  
+             dab_dct| 256|     50000|       1|0.13321205|  PASSED  
+        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.88367485|  PASSED  
+        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.71316045|  PASSED  
+       dab_filltree2|   0|   5000000|       1|0.51401917|  PASSED  
+       dab_filltree2|   1|   5000000|       1|0.71961746|  PASSED  
+        dab_monobit2|  12|  65000000|       1|0.53973937|  PASSED  
+Wed Jan 28 22:04:12 JST 2015
index 6eda6bd..fd47925 100644 (file)
-Sun Nov 10 22:56:40 JST 2013
+Wed Jan 28 16:27:15 JST 2015
 #=============================================================================#
 #            dieharder version 3.31.1 Copyright 2003 Robert G. Brown          #
 #=============================================================================#
         test_name   |ntup| tsamples |psamples|  p-value |Assessment
 #=============================================================================#
-   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.44312648|  PASSED  
-      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.94196977|  PASSED  
-  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.44532317|  PASSED  
-    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.87981802|  PASSED  
-   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.98908807|  PASSED  
-        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.40577240|  PASSED  
-        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.66943357|  PASSED  
-         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.28434142|  PASSED  
-diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.91968983|  PASSED  
-diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.66557653|  PASSED  
- diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.08639993|  PASSED  
-    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.66976346|  PASSED  
-    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.40541649|  PASSED  
-     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.70160605|  PASSED  
-        diehard_sums|   0|       100|     100|0.68817904|  PASSED  
-        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.82429606|  PASSED  
-        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.60621475|  PASSED  
-       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.75054075|  PASSED  
-       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.45447811|  PASSED  
- marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.23872791|  PASSED  
- marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.01846672|  PASSED  
-         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.40438352|  PASSED  
-            sts_runs|   2|    100000|     100|0.31960796|  PASSED  
-          sts_serial|   1|    100000|     100|0.40438352|  PASSED  
-          sts_serial|   2|    100000|     100|0.38990502|  PASSED  
-          sts_serial|   3|    100000|     100|0.41666816|  PASSED  
-          sts_serial|   3|    100000|     100|0.84560595|  PASSED  
-          sts_serial|   4|    100000|     100|0.78796036|  PASSED  
-          sts_serial|   4|    100000|     100|0.85961173|  PASSED  
-          sts_serial|   5|    100000|     100|0.78454454|  PASSED  
-          sts_serial|   5|    100000|     100|0.99954935|   WEAK   
-          sts_serial|   6|    100000|     100|0.83636823|  PASSED  
-          sts_serial|   6|    100000|     100|0.51834860|  PASSED  
-          sts_serial|   7|    100000|     100|0.87323831|  PASSED  
-          sts_serial|   7|    100000|     100|0.50298690|  PASSED  
-          sts_serial|   8|    100000|     100|0.45883837|  PASSED  
-          sts_serial|   8|    100000|     100|0.70447229|  PASSED  
-          sts_serial|   9|    100000|     100|0.16081455|  PASSED  
-          sts_serial|   9|    100000|     100|0.53337418|  PASSED  
-          sts_serial|  10|    100000|     100|0.27073090|  PASSED  
-          sts_serial|  10|    100000|     100|0.68968547|  PASSED  
-          sts_serial|  11|    100000|     100|0.78950107|  PASSED  
-          sts_serial|  11|    100000|     100|0.91101707|  PASSED  
-          sts_serial|  12|    100000|     100|0.94762265|  PASSED  
-          sts_serial|  12|    100000|     100|0.99483188|  PASSED  
-          sts_serial|  13|    100000|     100|0.99930132|   WEAK   
-          sts_serial|  13|    100000|     100|0.93592227|  PASSED  
-          sts_serial|  14|    100000|     100|0.30690259|  PASSED  
-          sts_serial|  14|    100000|     100|0.97182359|  PASSED  
-          sts_serial|  15|    100000|     100|0.31690495|  PASSED  
-          sts_serial|  15|    100000|     100|0.28202131|  PASSED  
-          sts_serial|  16|    100000|     100|0.94132018|  PASSED  
-          sts_serial|  16|    100000|     100|0.61640099|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   1|    100000|     100|0.54351906|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   2|    100000|     100|0.89390391|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   3|    100000|     100|0.24548461|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   4|    100000|     100|0.51148896|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   5|    100000|     100|0.52023862|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   6|    100000|     100|0.97493220|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   7|    100000|     100|0.98435017|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   8|    100000|     100|0.99412521|  PASSED  
-         rgb_bitdist|   9|    100000|     100|0.32611240|  PASSED  
-         rgb_bitdist|  10|    100000|     100|0.07428536|  PASSED  
-         rgb_bitdist|  11|    100000|     100|0.95505997|  PASSED  
-         rgb_bitdist|  12|    100000|     100|0.23643431|  PASSED  
-rgb_minimum_distance|   2|     10000|    1000|0.75625163|  PASSED  
-rgb_minimum_distance|   3|     10000|    1000|0.02895607|  PASSED  
-rgb_minimum_distance|   4|     10000|    1000|0.84019544|  PASSED  
-rgb_minimum_distance|   5|     10000|    1000|0.08348618|  PASSED  
-    rgb_permutations|   2|    100000|     100|0.95929867|  PASSED  
-    rgb_permutations|   3|    100000|     100|0.26083034|  PASSED  
-    rgb_permutations|   4|    100000|     100|0.68904930|  PASSED  
-    rgb_permutations|   5|    100000|     100|0.99730568|   WEAK   
-      rgb_lagged_sum|   0|   1000000|     100|0.93654799|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   1|   1000000|     100|0.69858358|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   2|   1000000|     100|0.94209432|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   3|   1000000|     100|0.20330858|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     100|0.81000747|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   5|   1000000|     100|0.95813070|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   6|   1000000|     100|0.72441023|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   7|   1000000|     100|0.58516911|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   8|   1000000|     100|0.79557595|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|   9|   1000000|     100|0.91689319|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  10|   1000000|     100|0.91355620|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  11|   1000000|     100|0.92429569|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  12|   1000000|     100|0.15502960|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  13|   1000000|     100|0.41318404|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  14|   1000000|     100|0.28951689|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  15|   1000000|     100|0.94507792|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  16|   1000000|     100|0.41090161|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  17|   1000000|     100|0.78243764|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  18|   1000000|     100|0.84997031|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  19|   1000000|     100|0.90105395|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  20|   1000000|     100|0.94574172|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  21|   1000000|     100|0.35670573|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  22|   1000000|     100|0.69192670|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  23|   1000000|     100|0.85190195|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  24|   1000000|     100|0.39193544|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  25|   1000000|     100|0.87158193|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  26|   1000000|     100|0.69589003|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  27|   1000000|     100|0.94580745|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  28|   1000000|     100|0.97300838|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  29|   1000000|     100|0.13605764|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  30|   1000000|     100|0.88142792|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  31|   1000000|     100|0.06132306|  PASSED  
-      rgb_lagged_sum|  32|   1000000|     100|0.66925793|  PASSED  
-     rgb_kstest_test|   0|     10000|    1000|0.27864887|  PASSED  
-     dab_bytedistrib|   0|  51200000|       1|0.40183115|  PASSED  
-             dab_dct| 256|     50000|       1|0.90185161|  PASSED  
-        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.62615961|  PASSED  
-        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.72611285|  PASSED  
-       dab_filltree2|   0|   5000000|       1|0.95415132|  PASSED  
-       dab_filltree2|   1|   5000000|       1|0.87214689|  PASSED  
-        dab_monobit2|  12|  65000000|       1|0.89392673|  PASSED  
-Mon Nov 11 01:22:47 JST 2013
+   diehard_birthdays|   0|       100|     100|0.40629811|  PASSED  
+      diehard_operm5|   0|   1000000|     100|0.68606851|  PASSED  
+  diehard_rank_32x32|   0|     40000|     100|0.93017336|  PASSED  
+    diehard_rank_6x8|   0|    100000|     100|0.06567029|  PASSED  
+   diehard_bitstream|   0|   2097152|     100|0.72376992|  PASSED  
+        diehard_opso|   0|   2097152|     100|0.72967190|  PASSED  
+        diehard_oqso|   0|   2097152|     100|0.48784682|  PASSED  
+         diehard_dna|   0|   2097152|     100|0.80001784|  PASSED  
+diehard_count_1s_str|   0|    256000|     100|0.48308092|  PASSED  
+diehard_count_1s_byt|   0|    256000|     100|0.18159414|  PASSED  
+ diehard_parking_lot|   0|     12000|     100|0.57621075|  PASSED  
+    diehard_2dsphere|   2|      8000|     100|0.43933309|  PASSED  
+    diehard_3dsphere|   3|      4000|     100|0.77570227|  PASSED  
+     diehard_squeeze|   0|    100000|     100|0.15846750|  PASSED  
+        diehard_sums|   0|       100|     100|0.00874028|  PASSED  
+        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.88854823|  PASSED  
+        diehard_runs|   0|    100000|     100|0.41166141|  PASSED  
+       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.70221800|  PASSED  
+       diehard_craps|   0|    200000|     100|0.65634275|  PASSED  
+ marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.78034610|  PASSED  
+ marsaglia_tsang_gcd|   0|  10000000|     100|0.07167226|  PASSED  
+         sts_monobit|   1|    100000|     100|0.68496240|  PASSED  
+            sts_runs|   2|    100000|     100|0.05731846|  PASSED  
+          sts_serial|   1|    100000|     100|0.68496240|  PASSED  
+          sts_serial|   2|    100000|     100|0.07912331|  PASSED  
+          sts_serial|   3|    100000|     100|0.17803037|  PASSED  
+          sts_serial|   3|    100000|     100|0.94601026|  PASSED  
+          sts_serial|   4|    100000|     100|0.36696410|  PASSED  
+          sts_serial|   4|    100000|     100|0.28184793|  PASSED  
+          sts_serial|   5|    100000|     100|0.85039394|  PASSED  
+          sts_serial|   5|    100000|     100|0.99926403|   WEAK   
+          sts_serial|   6|    100000|     100|0.84306882|  PASSED  
+          sts_serial|   6|    100000|     100|0.68709616|  PASSED  
+          sts_serial|   7|    100000|     100|0.77687497|  PASSED  
+          sts_serial|   7|    100000|     100|0.54624748|  PASSED  
+          sts_serial|   8|    100000|     100|0.77334063|  PASSED  
+          sts_serial|   8|    100000|     100|0.33663893|  PASSED  
+          sts_serial|   9|    100000|     100|0.32029811|  PASSED  
+          sts_serial|   9|    100000|     100|0.36807425|  PASSED  
+          sts_serial|  10|    100000|     100|0.90520828|  PASSED  
+          sts_serial|  10|    100000|     100|0.58093733|  PASSED  
+          sts_serial|  11|    100000|     100|0.31092927|  PASSED  
+          sts_serial|  11|    100000|     100|0.34455815|  PASSED  
+          sts_serial|  12|    100000|     100|0.29234241|  PASSED  
+          sts_serial|  12|    100000|     100|0.16902323|  PASSED  
+          sts_serial|  13|    100000|     100|0.42126481|  PASSED  
+          sts_serial|  13|    100000|     100|0.33628926|  PASSED  
+          sts_serial|  14|    100000|     100|0.55478443|  PASSED  
+          sts_serial|  14|    100000|     100|0.97931553|  PASSED  
+          sts_serial|  15|    100000|     100|0.84209502|  PASSED  
+          sts_serial|  15|    100000|     100|0.56885289|  PASSED  
+          sts_serial|  16|    100000|     100|0.96885622|  PASSED  
+          sts_serial|  16|    100000|     100|0.39239582|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   1|    100000|     100|0.45293338|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   2|    100000|     100|0.77340236|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   3|    100000|     100|0.92004256|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   4|    100000|     100|0.60852572|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   5|    100000|     100|0.98873185|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   6|    100000|     100|0.62483237|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   7|    100000|     100|0.87481789|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   8|    100000|     100|0.38464712|  PASSED  
+         rgb_bitdist|   9|    100000|     100|0.75847608|  PASSED  
+         rgb_bitdist|  10|    100000|     100|0.23790893|  PASSED  
+         rgb_bitdist|  11|    100000|     100|0.91956585|  PASSED  
+         rgb_bitdist|  12|    100000|     100|0.67568665|  PASSED  
+rgb_minimum_distance|   2|     10000|    1000|0.08813589|  PASSED  
+rgb_minimum_distance|   3|     10000|    1000|0.59794729|  PASSED  
+rgb_minimum_distance|   4|     10000|    1000|0.54821815|  PASSED  
+rgb_minimum_distance|   5|     10000|    1000|0.54112261|  PASSED  
+    rgb_permutations|   2|    100000|     100|0.53422975|  PASSED  
+    rgb_permutations|   3|    100000|     100|0.05288759|  PASSED  
+    rgb_permutations|   4|    100000|     100|0.65307564|  PASSED  
+    rgb_permutations|   5|    100000|     100|0.51727560|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   0|   1000000|     100|0.56921197|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   1|   1000000|     100|0.27433156|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   2|   1000000|     100|0.69331086|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   3|   1000000|     100|0.21512446|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   4|   1000000|     100|0.72027463|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   5|   1000000|     100|0.13455519|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   6|   1000000|     100|0.74001359|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   7|   1000000|     100|0.80613868|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   8|   1000000|     100|0.64436431|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|   9|   1000000|     100|0.68374097|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  10|   1000000|     100|0.30373662|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  11|   1000000|     100|0.71405668|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  12|   1000000|     100|0.42371181|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  13|   1000000|     100|0.71285230|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  14|   1000000|     100|0.08125119|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  15|   1000000|     100|0.49360455|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  16|   1000000|     100|0.68195503|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  17|   1000000|     100|0.79191901|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  18|   1000000|     100|0.93823624|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  19|   1000000|     100|0.47422240|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  20|   1000000|     100|0.75744152|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  21|   1000000|     100|0.92138073|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  22|   1000000|     100|0.78436178|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  23|   1000000|     100|0.48373576|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  24|   1000000|     100|0.86885673|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  25|   1000000|     100|0.44133519|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  26|   1000000|     100|0.81459193|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  27|   1000000|     100|0.80684611|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  28|   1000000|     100|0.14324591|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  29|   1000000|     100|0.34938187|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  30|   1000000|     100|0.56380980|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  31|   1000000|     100|0.87935055|  PASSED  
+      rgb_lagged_sum|  32|   1000000|     100|0.78854241|  PASSED  
+     rgb_kstest_test|   0|     10000|    1000|0.82356154|  PASSED  
+     dab_bytedistrib|   0|  51200000|       1|0.25374007|  PASSED  
+             dab_dct| 256|     50000|       1|0.08639176|  PASSED  
+        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.97752473|  PASSED  
+        dab_filltree|  32|  15000000|       1|0.38447460|  PASSED  
+       dab_filltree2|   0|   5000000|       1|0.47057555|  PASSED  
+       dab_filltree2|   1|   5000000|       1|0.27341964|  PASSED  
+        dab_monobit2|  12|  65000000|       1|0.65364859|  PASSED  
+Wed Jan 28 22:04:18 JST 2015
index 2db01b4..85cadaa 100644 (file)
@@ -5,194 +5,194 @@ RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
 ------------------------------------------------------------------------------
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
 ------------------------------------------------------------------------------
-103 109 102 101 100 102  96  94 100  93  0.991468    987/1000    Frequency
-113  90  91  88 102  93  98 114 106 105  0.526105    992/1000    BlockFrequency
- 96 115 102 109  97 102  95 106  94  84  0.645448    988/1000    CumulativeSums
97 122  89 109  95  89  87 107 103 102  0.295391    989/1000    CumulativeSums
- 89 105 105 104 106 106  89  84  99 113  0.528111    997/1000    Runs
- 90  93 126 109  94 111 101  98  96  82  0.119508    990/1000    LongestRun
-107  98  99 104  76 108  92 113 100 103  0.390721    986/1000    Rank
-109 105 102 105  99 101 101 102  83  93  0.851383    989/1000    FFT
- 98 110 101  90  84  85 121  91 113 107  0.113372    988/1000    NonOverlappingTemplate
-108  97 101  98  84 110 109 103  94  96  0.763677    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107 110  92 103  93 121  94 107  89  84  0.228367    988/1000    NonOverlappingTemplate
-104 122  98  83 107 105  91  87  98 105  0.245490    992/1000    NonOverlappingTemplate
98 110  93 109  99 103  93 101 102  92  0.934599    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 100 120 109  98 105  93  89  95  97  0.585209    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  95  96 113  95  87  83 132 100 102  0.044220    991/1000    NonOverlappingTemplate
-123 100 103 100 105  89  92  86  97 105  0.368587    982/1000    NonOverlappingTemplate
-111  97  86 111 103  95 109  94 102  92  0.672470    990/1000    NonOverlappingTemplate
-122  95  83  96 105  82  97 108  97 115  0.099513    988/1000    NonOverlappingTemplate
89 121 100 107 106 105 107  73  87 105  0.058243    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 116 102  87  93 108 102  90  99 110  0.538182    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 110 103 113 107 104  81  86  97 105  0.375313    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  90  94 100  92 111 108  81 110 116  0.271619    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  88 103 100  97  98  95 112 104 109  0.861264    986/1000    NonOverlappingTemplate
-105 103  99 100  95 101 100  89 110  98  0.969588    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 103 115  92 121 105 100  82  91  94  0.205531    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 101 105  91 100  98 108 110 106  88  0.830808    987/1000    NonOverlappingTemplate
-113 108  93 106  95  89  93  91 100 112  0.597620    987/1000    NonOverlappingTemplate
-104  84  98 102  87  97 117 119  97  95  0.248014    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  95 104  98  95 106 111  97 101  94  0.973718    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  99 105  94 103  96 105 103 105  97  0.990819    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  98 106 100  88 109  97 108 112  83  0.562591    991/1000    NonOverlappingTemplate
-107 114  99  92  89 126  99  85 101  88  0.097159    992/1000    NonOverlappingTemplate
88 111  94  92  75 126  93  93 118 110  0.009267    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  92  89  97 106 107 112 107 104  97  0.721777    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  92  85 111 116  79  87 114 121  99  0.022760    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  92 103  90 104  99  95 107 101 115  0.811080    987/1000    NonOverlappingTemplate
-101 116  89  96  86  96 113  95 109  99  0.454053    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  95  96 103  93 112 113  89 106  95  0.741918    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  89  94 109  99 110 105 102 105  96  0.842937    995/1000    NonOverlappingTemplate
-106  96  96 110 119  98 100  76 100  99  0.268917    991/1000    NonOverlappingTemplate
-105 105  95  86 105  79 112 114  92 107  0.219006    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  92 105 112 110  76 100 113  93 106  0.206629    987/1000    NonOverlappingTemplate
-104 104  96  90  91  97 101 100 114 103  0.880145    990/1000    NonOverlappingTemplate
-108 113 101  92 102  92 105  90 101  96  0.827279    992/1000    NonOverlappingTemplate
89 118  90  92 119 112  82 101  96 101  0.103753    994/1000    NonOverlappingTemplate
-102  94 101 108 110  89  86 108  99 103  0.743915    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 101  94 102 109  96  96 123  98  88  0.455937    992/1000    NonOverlappingTemplate
-107  94 102  90 104 106  96  87 102 112  0.765632    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  97  98  98  88 110  87 121 106 103  0.366918    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 109  97 102 111  99  94  92 100 100  0.950247    988/1000    NonOverlappingTemplate
-117 108  86  96  80  93 109 113 103  95  0.163513    993/1000    NonOverlappingTemplate
-102  93 103 109  96  93 114  93  91 106  0.769527    989/1000    NonOverlappingTemplate
-108 107 109  96  94 102 100  96  95  93  0.946308    993/1000    NonOverlappingTemplate
97  94  96 108  97  96  94  98 119 101  0.786830    995/1000    NonOverlappingTemplate
-103  74 106 114 101  99  96  94  90 123  0.066882    989/1000    NonOverlappingTemplate
-103 103  88 100 105  83 119  88 116  95  0.180568    983/1000    NonOverlappingTemplate
-107  88 108 103 107  98 100 100  97  92  0.916599    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  88 108 114 107 103 111  89  87  97  0.439122    990/1000    NonOverlappingTemplate
-102  93  92 112 100 102  94 111 108  86  0.655854    991/1000    NonOverlappingTemplate
-104 112  98  96 100  97 116  95  88  94  0.689019    989/1000    NonOverlappingTemplate
-102 100  96  95  91  99 110  97 121  89  0.536163    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 75 101  95  88 109  86 103 116 117 110  0.044797    992/1000    NonOverlappingTemplate
97  94  81  98 105 102 103 112 106 102  0.707513    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 80 103 109 111 118  77  92  95  97 118  0.026410    988/1000    NonOverlappingTemplate
-104 109 106 111  82  91 110  97  96  94  0.514124    989/1000    NonOverlappingTemplate
-106  92  89  96  90 113 102 111  84 117  0.227180    993/1000    NonOverlappingTemplate
-103  96  87 105  94 116  98  95  95 111  0.651693    986/1000    NonOverlappingTemplate
-103 108  92  96 106 101 102  86 102 104  0.904708    997/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 104  96 105  88 109 108 105  98  93  0.867692    995/1000    NonOverlappingTemplate
-109 102 110 109  97  82 106 107  89  89  0.413628    986/1000    NonOverlappingTemplate
-111 121  92 110  98  74 104 105  99  86  0.058243    994/1000    NonOverlappingTemplate
-101 103 122  97  89 106  95  98 103  86  0.442831    992/1000    NonOverlappingTemplate
-105  96 103 112  91  90 102 101 110  90  0.759756    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101 104 103  95 104 114 100  97  91  91  0.887645    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 105 104 110  93 106 110  97  76 108  0.307077    989/1000    NonOverlappingTemplate
-109 107 105  98  74  92 108 105 106  96  0.319084    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 103  93  98  98 122 105  95 100  89  0.605916    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 110 110  98 101 105 111  82 111  80  0.181557    991/1000    NonOverlappingTemplate
-101 106 101 105 110 104  91  93  83 106  0.705466    983/1000    NonOverlappingTemplate
-110  96  92 100  94  99  95  93 102 119  0.682823    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 108  95  94 104  91 111 102  99 100  0.933472    989/1000    NonOverlappingTemplate
-106  82 103 105  99  80 125  97  88 115  0.035406    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 110 101  90  86  83 121  90 114 107  0.097743    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 102  86  94 101 102 108 113 101  94  0.823725    993/1000    NonOverlappingTemplate
-100 119  91  92  99 106  89 107  98  99  0.618385    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  94  97  98 102 122 104  98 107  87  0.478839    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  97 106  80 102 115 103  96  98 105  0.603841    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  99  89  79  99  92 125 114 114  90  0.041981    984/1000    NonOverlappingTemplate
-110  94  93  85 101 103 113  92  94 115  0.424453    989/1000    NonOverlappingTemplate
-111 107  89  91  98 100 106 102 114  82  0.404728    990/1000    NonOverlappingTemplate
95  87 108  77  92 120 111 122  97  91  0.021554    996/1000    NonOverlappingTemplate
- 79  98 125 111  97  67  98 105 107 113  0.002598    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 102 108  96  94  94  95  99 100 114  0.922855    987/1000    NonOverlappingTemplate
-115  92 104 113  96  97 110 100  89  84  0.370262    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  96  92 101  94 102 106 109  92 114  0.803720    991/1000    NonOverlappingTemplate
-106 106  99 103 109  95 103  86  90 103  0.832561    987/1000    NonOverlappingTemplate
-102 110 103  97  93 104  95  84 107 105  0.796268    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 83 115  84 104  97  97 103 115 103  99  0.313041    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 107 125  81 106  97  93 101  93 103  0.200115    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 105  95 116  98 103 101  94 100  96  0.886162    995/1000    NonOverlappingTemplate
-108  93 113 104  74 109 103  94 109  93  0.196920    987/1000    NonOverlappingTemplate
-105 103  97 107  97 104  96 100  93  98  0.993493    986/1000    NonOverlappingTemplate
-105 105  84 107 103  95 113  92  97  99  0.707513    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  91 106  94  96 113 109  98  98 103  0.834308    991/1000    NonOverlappingTemplate
-104  89 109  95 105 105 108 100  80 105  0.552383    992/1000    NonOverlappingTemplate
-101  88  88 100 107 106 107 104 101  98  0.880145    986/1000    NonOverlappingTemplate
-110 105 107  96 105  99 112 100  81  85  0.395940    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  87 102  97  93 116  98 103 104 101  0.818343    993/1000    NonOverlappingTemplate
-103  91  84  93 112 104  99 111  97 106  0.614226    988/1000    NonOverlappingTemplate
-110  96  97  88 104 109  93 111  90 102  0.699313    994/1000    NonOverlappingTemplate
89  94  93  87 109 118  98  91 100 121  0.159910    992/1000    NonOverlappingTemplate
-105 108  86  94 108 107  98  91 117  86  0.347257    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 101 104 106  87 103  98  98 110  99  0.926487    994/1000    NonOverlappingTemplate
-105 100  96 104 105 109  89 111  84  97  0.668321    992/1000    NonOverlappingTemplate
-100 100  95 108  94  93  89 108  98 115  0.751866    990/1000    NonOverlappingTemplate
-112  86  91 106 110 100  95 104  92 104  0.660012    991/1000    NonOverlappingTemplate
-100 102  97 104 108  82  99  97  87 124  0.229559    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 88 103 102  87  95 101 131  97 102  94  0.136499    984/1000    NonOverlappingTemplate
-106  94 115  89 100 102 102 108 101  83  0.554420    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 72 114 102  96 108  92 107 100  97 112  0.149495    998/1000    NonOverlappingTemplate
-103 104  83  79 111  78 107 117 103 115  0.022605    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 102 109 102  96  80 106 107 102  98  0.737915    992/1000    NonOverlappingTemplate
-101 100  97 104 113  98  85 103  96 103  0.869278    991/1000    NonOverlappingTemplate
-114 106  80 101  89 104 104 111 101  90  0.344048    994/1000    NonOverlappingTemplate
-122  93 101 114 100 112  90  80  93  95  0.106246    984/1000    NonOverlappingTemplate
-113 106 110  84  97 114  96  89  98  93  0.387264    994/1000    NonOverlappingTemplate
-109 105 110  89  89 101 118  98  85  96  0.336111    993/1000    NonOverlappingTemplate
-109 106 120  97  77 101 103 108  91  88  0.139655    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 107 105  83 116  88 110 107  87  99  0.285427    990/1000    NonOverlappingTemplate
-111 106  90  95  99 110  91  98 104  96  0.834308    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 106 103 117  71 100 102  92 111 104  0.116746    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 108 117  95 109 108  91  83  96  97  0.406499    993/1000    NonOverlappingTemplate
-111  97  99 101  98 110 106 101  95  82  0.717714    989/1000    NonOverlappingTemplate
-130  97 105 107  94  77 100 113  90  87  0.018796    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101  89  96  97 117 104 111  91  96  98  0.664168    993/1000    NonOverlappingTemplate
-112  80 113  89 105  93  92 116 112  88  0.086634    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 83 104 100 109  96 106 101 105  91 105  0.769527    991/1000    NonOverlappingTemplate
-112  86 110  92 117  84 104 106  95  94  0.235589    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 101 109 109  91 112  79  98 100 103  0.488534    987/1000    NonOverlappingTemplate
-122 105 105  91 102 101 103  94  90  87  0.406499    987/1000    NonOverlappingTemplate
-108 101 100 102  94  97  98  97  99 104  0.997568    983/1000    NonOverlappingTemplate
-103  96  99  92 116  97  92 100 104 101  0.886162    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 104  95  93 105 113 104 113  93  88  0.610070    986/1000    NonOverlappingTemplate
-108  98 116  90 115  99  87 109  95  83  0.205531    984/1000    NonOverlappingTemplate
-119  91 104 114  96 102  97  87  94  96  0.433590    986/1000    NonOverlappingTemplate
-109  94 106 112  77  98 105  99 104  96  0.448424    986/1000    NonOverlappingTemplate
-116  97  98  99 106 110 105  77  98  94  0.350485    987/1000    NonOverlappingTemplate
-118  99  86  99 111  91 103 106 107  80  0.203351    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 107  99 109  94  85 110  90 103 104  0.721777    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 100  95  90  90 110 113 113 105  91  0.516113    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 81  89  92 104 112  95  98  94 109 126  0.083526    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 100  98 105 111  92 120  97  88  92  0.494392    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  89  99  89  91 101 114 111 103 105  0.657933    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 118  99 104  85  95  92 102 107 103  0.593478    990/1000    NonOverlappingTemplate
-112  94  86  99  98  84  96 106 104 121  0.245490    991/1000    NonOverlappingTemplate
-108  80 103 104 101  78 126  98  88 114  0.018286    995/1000    NonOverlappingTemplate
-128 123 102  98  99  80  84  93  99  94  0.014348    987/1000    OverlappingTemplate
-111 110 104  94  98  97  99 109  91  87  0.721777    987/1000    Universal
-117  90 109 106  95  93 101 104  95  90  0.614226    988/1000    ApproximateEntropy
65  61  59  57  61  58  65  67  54  69  0.944139    610/616     RandomExcursions
- 56  58  57  60  66  71  59  63  56  70  0.855196    608/616     RandomExcursions
48  61  59  57  66  65  59  68  75  58  0.534146    612/616     RandomExcursions
55  60  59  69  66  71  62  60  63  51  0.787951    606/616     RandomExcursions
58  57  65  62  60  57  72  54  65  66  0.881191    609/616     RandomExcursions
51  52  74  63  64  67  62  57  65  61  0.628586    610/616     RandomExcursions
65  70  53  61  68  63  51  70  61  54  0.608129    609/616     RandomExcursions
- 66  63  42  65  62  57  62  58  81  60  0.134475    606/616     RandomExcursions
- 55  61  68  62  52  67  61  65  59  66  0.907044    614/616     RandomExcursionsVariant
49  72  54  70  65  58  61  65  60  62  0.618351    613/616     RandomExcursionsVariant
- 57  67  58  59  60  64  66  71  54  60  0.904820    613/616     RandomExcursionsVariant
71  52  59  61  74  57  59  62  65  56  0.655888    612/616     RandomExcursionsVariant
57  65  54  67  69  67  55  62  70  50  0.587748    611/616     RandomExcursionsVariant
59  59  57  55  61  64  49  76  67  69  0.454084    611/616     RandomExcursionsVariant
69  49  52  66  52  66  60  63  70  69  0.406122    613/616     RandomExcursionsVariant
59  44  79  59  51  72  61  65  59  67  0.098881    610/616     RandomExcursionsVariant
49  64  60  68  56  66  69  58  64  62  0.787951    611/616     RandomExcursionsVariant
56  72  58  47  62  66  83  48  60  64  0.047951    607/616     RandomExcursionsVariant
57  60  61  76  59  62  66  60  54  61  0.809369    609/616     RandomExcursionsVariant
56  62  56  54  63  72  55  54  71  73  0.429743    611/616     RandomExcursionsVariant
52  58  66  63  66  62  60  48  79  62  0.312156    609/616     RandomExcursionsVariant
50  66  65  64  54  55  64  73  45  80  0.051616    605/616     RandomExcursionsVariant
- 60  58  64  56  61  62  57  68  71  59  0.940709    610/616     RandomExcursionsVariant
- 57  63  67  53  58  64  56  75  61  62  0.749721    611/616     RandomExcursionsVariant
- 57  61  57  67  61  71  58  53  67  64  0.860571    610/616     RandomExcursionsVariant
- 64  53  67  65  61  64  63  53  57  69  0.865861    613/616     RandomExcursionsVariant
-106 111 108 107  92  78  87 102 103 106  0.322135    989/1000    Serial
- 93  98 113  91 103 108  96  95 104  99  0.887645    991/1000    Serial
92  84 102 102 111 100 115  90  98 106  0.520102    986/1000    LinearComplexity
+ 93 104  94  97 103 105 102 106  98  98  0.992670    989/1000    Frequency
+ 94  93 119 106  93 117  94  83 105  96  0.221317    991/1000    BlockFrequency
+ 90 106 100  90 111  95 117 100  95  96  0.624627    990/1000    CumulativeSums
86 100  99 125 102  90  97 100 105  96  0.370262    990/1000    CumulativeSums
+100 109  90 108 103  91 101  97  94 107  0.890582    990/1000    Runs
+ 95 100  88  99 109  99  87 105 104 114  0.680755    989/1000    LongestRun
+ 97 122  86  99 100 105  94  96  93 108  0.455937    991/1000    Rank
+114 100 112 101 101 101 103  83  87  98  0.520102    989/1000    FFT
+ 91 101 107 110 106  96 102  93  85 109  0.697257    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  91 105  94 104 113  91  99 101 104  0.890582    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 104 103 112 101 103 103  93 100  85  0.853049    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87  92  96 100 103  98 107 111 103 103  0.875539    992/1000    NonOverlappingTemplate
86 106  94 102 118  94 101  95 103 101  0.670396    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 102 112 100 103  94  91 119 102  87  0.429923    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 100  92  87 102 116 118  94 101  96  0.431754    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83 108  90 103 117 104  83 100 107 105  0.255705    993/1000    NonOverlappingTemplate
+112 111  99  85 109  84  97 104 108  91  0.352107    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 81  92  90  93 104 123 102  95 106 114  0.129620    992/1000    NonOverlappingTemplate
91 104  95 111 112  92 107  95 110  83  0.424453    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 109 107 103  95 100  83 100 112  92  0.676615    992/1000    NonOverlappingTemplate
+107 105  89  92 118  97 108 102  86  96  0.463512    989/1000    NonOverlappingTemplate
+104  87  90  82 107 101  87 130 109 103  0.033142    992/1000    NonOverlappingTemplate
+109  98  94 101 115  98 100 101  89  95  0.836048    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86  92 110 111  94  99  96 103 103 106  0.751866    993/1000    NonOverlappingTemplate
+106 101  99  87 109 113  92  90 101 102  0.713641    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 115 101  98  95  83 102 107 100 102  0.729870    996/1000    NonOverlappingTemplate
+104  97 110  93  91  99  84 110  96 116  0.452173    988/1000    NonOverlappingTemplate
+104  92 128 105 111  86  93  84 103  94  0.076658    992/1000    NonOverlappingTemplate
+109 101  91 102  97  90 111 108  92  99  0.811080    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 107  94  87 104  96  89 110 101 115  0.593478    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 113 104  85  98 101  91 110  98 102  0.731886    990/1000    NonOverlappingTemplate
+103  99 112 104  95  96 106  95  96  94  0.954015    992/1000    NonOverlappingTemplate
97  90 113 116 117  96  94  91  98  88  0.272977    988/1000    NonOverlappingTemplate
+107 107  93 102 107  89  98 116  96  85  0.512137    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 102  98  92 109 111  90  96 101 109  0.801865    992/1000    NonOverlappingTemplate
+104 103  91  93 109 101  97  91  94 117  0.686955    991/1000    NonOverlappingTemplate
+100 104  96  86  86 107 114 110 100  97  0.556460    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  91 102  92 104 122  99 100  90 108  0.457825    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  98  96  91 102  92 105 123 101  96  0.579021    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 115 106  89  79 113  91 102 114  96  0.156373    991/1000    NonOverlappingTemplate
+112 111  93  91  89 111  94 111  84 104  0.299736    995/1000    NonOverlappingTemplate
+109  93  98  80 112  98 105 107 117  81  0.120207    985/1000    NonOverlappingTemplate
+100  95  92  95  99 102 105 107 110  95  0.956729    993/1000    NonOverlappingTemplate
+107 100 102  96  83 128  95  81 111  97  0.055714    992/1000    NonOverlappingTemplate
97  89  97 122  97 112 101  91  97  97  0.459717    984/1000    NonOverlappingTemplate
+120  82  91 104 110  88 105 103  95 102  0.257004    980/1000    NonOverlappingTemplate
+108  97  92 102 105  92 101  95 117  91  0.713641    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  97 109  92 101  90  96  97 113 109  0.792508    989/1000    NonOverlappingTemplate
+100 108 119 109 110  95  87  73 114  85  0.021262    994/1000    NonOverlappingTemplate
+100 108  92 111  92 103  93 119  86  96  0.397688    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85 109  93  95 106 111 102 110  94  95  0.635037    989/1000    NonOverlappingTemplate
+118  91  80 106  72 105 128  87  99 114  0.000954    983/1000    NonOverlappingTemplate
+119 107  96  90  81 105 116 100 100  86  0.135720    990/1000    NonOverlappingTemplate
80 106 100  99 106  93 107 105  97 107  0.684890    995/1000    NonOverlappingTemplate
+125 100 105 103  92 101  99  95  92  88  0.385543    979/1000 *  NonOverlappingTemplate
+115  94 118  99  99  77  99 107  94  98  0.209948    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87 109  97  99 117 102  95  93  91 110  0.526105    995/1000    NonOverlappingTemplate
+101 108  98  92 117  99  92  89  95 109  0.622546    991/1000    NonOverlappingTemplate
+106  91 113  96 101  97  83 105 103 105  0.678686    989/1000    NonOverlappingTemplate
+104 109  93 105  93 105  93  94 100 104  0.943242    994/1000    NonOverlappingTemplate
+115  86 108  93 108  92 110  96  86 106  0.342451    988/1000    NonOverlappingTemplate
+109  83 114  91 108 103  98 114 102  78  0.119508    992/1000    NonOverlappingTemplate
86 107 108 109  97  96  96 107 104  90  0.743915    985/1000    NonOverlappingTemplate
+105 106 117  72 111 106  84  99 102  98  0.076658    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  92  97  92 115 105  87  90 105 118  0.345650    986/1000    NonOverlappingTemplate
+105 113 105  83 100 107  92  98 100  97  0.705466    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 105  93 117  84 102  80 108 121  98  0.067722    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 109 105  82  95 103  94 106 106 102  0.759756    991/1000    NonOverlappingTemplate
+100  98  83  99  93  95 111 100 107 114  0.601766    996/1000    NonOverlappingTemplate
+101  97 126 103  90 103  96  99  93  92  0.406499    991/1000    NonOverlappingTemplate
+105  92  98 119  77 107 113  89  87 113  0.055361    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91  90 125 114  87  98  90 105 104  96  0.148653    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 110  89 116  95 115 100  83  96 103  0.282626    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  93  91 102 102  84 119  97  86 134  0.009535    993/1000    NonOverlappingTemplate
+107 105  90 121  95  97  80  95 109 101  0.239266    988/1000    NonOverlappingTemplate
+115 100  89  99 119  91  85 107  96  99  0.289667    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 109  97 107 107  96  94 101 101  97  0.950247    991/1000    NonOverlappingTemplate
+103  93  99 107  99  94 116  82 102 105  0.581082    992/1000    NonOverlappingTemplate
+102  89 115  88  88 112 110 104  84 108  0.203351    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 111 107  97  89 115 101  89 109  88  0.429923    991/1000    NonOverlappingTemplate
+103  92  97  97 114  76 105 110  89 117  0.123038    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  87  99 103 105  75 105  94 116 121  0.064418    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 100 108 110 106  96 100  96  84 109  0.689019    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  97 114  97 112 103 100  86 103  96  0.686955    997/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  95  95 107 111  86  96  98  97 119  0.512137    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 112  99 104  87 100 100 126  90  91  0.177628    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  86 104  90 101  90  98 112 119 106  0.355364    993/1000    NonOverlappingTemplate
+101 105 107 105  94 102 101 101  87  97  0.955835    987/1000    NonOverlappingTemplate
+109 102  97 109 112  71 116  95  96  93  0.089301    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87  99  99 105  99 104  94 104  94 115  0.811080    992/1000    NonOverlappingTemplate
88  90 117 116 102 106  91 110  97  83  0.159020    992/1000    NonOverlappingTemplate
+107  99  93 116  90 106 104  92  94  99  0.731886    983/1000    NonOverlappingTemplate
+125  94  97 107  98  97  82 114  89  97  0.128874    988/1000    NonOverlappingTemplate
+106 117 110  96  87 103 106  99  87  89  0.395940    991/1000    NonOverlappingTemplate
+107  90 112  96 101 119  94 104  76 101  0.162606    986/1000    NonOverlappingTemplate
+114 102 101 104  82 113  95  93  98  98  0.542228    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88 103 101 134  98  89 101  88 111  87  0.027868    994/1000    NonOverlappingTemplate
+120 100 103  80  93  97  91 100 111 105  0.279844    979/1000 *  NonOverlappingTemplate
+108 104 100 108  86 113  93 100  97  91  0.691081    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 112 119  95  91 123  88  90  87  99  0.073417    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 107 112  90 102  92 104  88 116  92  0.484646    989/1000    NonOverlappingTemplate
+112 113 108  95 107 101  97  93  89  85  0.478839    983/1000    NonOverlappingTemplate
+109 103  97  88  98 113 107  82  98 105  0.516113    985/1000    NonOverlappingTemplate
+117 110 107  81  98  94  90 100  97 106  0.363593    985/1000    NonOverlappingTemplate
+105  93 109 103  96  91 103  98 103  99  0.970302    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 112  91  96 108  98 113 101 104  79  0.401199    992/1000    NonOverlappingTemplate
+107 108  89  85  98 106 111  97  91 108  0.560545    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  87  92  94 117 107 106  98 114  89  0.366918    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85 107  96  91 101 105 111  97 115  92  0.518106    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 102  88  98  94 100 106 117 103  98  0.777265    990/1000    NonOverlappingTemplate
92  91  96 106  95 106  95  99 113 107  0.832561    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 111 102  95  92 111 125  89  98  88  0.141256    992/1000    NonOverlappingTemplate
+100 113  85  94 110 100  82  88 115 113  0.125200    996/1000    NonOverlappingTemplate
+114 103  97  98  84  94 114 102 107  87  0.411840    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  94 115  92  95 108 109  98  88 102  0.691081    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 113  87 104  90  96  92 114 100 110  0.469232    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 124  94  93  95 111  88  91 104 101  0.311542    984/1000    NonOverlappingTemplate
+112 102  89  92 105 112  99  95 105  89  0.664168    985/1000    NonOverlappingTemplate
+111  96 100 102 100 103  99  95 106  88  0.937919    986/1000    NonOverlappingTemplate
+105  99 116 100  99  93 102  84 108  94  0.645448    992/1000    NonOverlappingTemplate
+103 104 109 102  97  92  89 108  85 111  0.622546    992/1000    NonOverlappingTemplate
+109 105 108  88  91  93 118 102  85 101  0.352107    993/1000    NonOverlappingTemplate
+101  99 116  99  92 101  92  96 108  96  0.848027    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 82  89  99 108 135  99 105  89  96  98  0.025023    993/1000    NonOverlappingTemplate
+101 112  91  95 105 113  92  98  92 101  0.761719    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 108 102 119 105  96 102  89  94  95  0.579021    990/1000    NonOverlappingTemplate
+107  92  92 111 107  81 105 117  98  90  0.258307    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  95 108  87  97 108 103  88 104 112  0.691081    992/1000    NonOverlappingTemplate
+112 100  90  98 104  84  83 134 101  94  0.017789    989/1000    NonOverlappingTemplate
+119 104 119  98  84 113 103  93  76  91  0.026768    984/1000    NonOverlappingTemplate
+103 106  90  87 108  97  85 111  95 118  0.288249    986/1000    NonOverlappingTemplate
+111 107 110 104 106  88  99  87  94  94  0.628790    986/1000    NonOverlappingTemplate
+100 103  87  99 102  90  91 102 110 116  0.612147    993/1000    NonOverlappingTemplate
+116  91  91  87  95  88 105 115 104 108  0.285427    986/1000    NonOverlappingTemplate
+118  91  98  90  89 111  92 106 104 101  0.467322    982/1000    NonOverlappingTemplate
+100  93  97 117  97 102 107  88  97 102  0.773405    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 103 111  95  86 102 102  93 103 116  0.540204    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85 112 126  91  89  99 101 102  90 105  0.130369    994/1000    NonOverlappingTemplate
+110  98 107 103 110  88  94  85 111  94  0.510153    992/1000    NonOverlappingTemplate
+103  92  98 102 106 113  89  98  94 105  0.858002    987/1000    NonOverlappingTemplate
+102  87  96  93 113 103  97  92  99 118  0.520102    989/1000    NonOverlappingTemplate
+107 112  94 113 100  97 101  91  95  90  0.725829    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  94  95 109 110  96 120  88  98  92  0.461612    985/1000    NonOverlappingTemplate
+107  89  96  96  93 109  99  99  91 121  0.478839    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103  88 100 103 108 110 110  89  98  91  0.707513    987/1000    NonOverlappingTemplate
+112 113  95  79  93 103  83  95 100 127  0.026948    989/1000    NonOverlappingTemplate
+100 113  96  95  87 102 103  95 100 109  0.836048    990/1000    NonOverlappingTemplate
+102  84  85 122  98 112 108  89 105  95  0.140453    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 105  89 112  94  97 102  89  95 127  0.156373    988/1000    NonOverlappingTemplate
+105 103  94  97 112 107  87 107  97  91  0.759756    992/1000    NonOverlappingTemplate
+116 104 107 104  98  94  99  82  93 103  0.574903    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  97  85  98 101  94 119  96 102 111  0.548314    995/1000    NonOverlappingTemplate
+104 100  80 107  87 106  99 115  97 105  0.410055    994/1000    NonOverlappingTemplate
+113 106  85  87 112  97  98  99 101 102  0.572847    990/1000    NonOverlappingTemplate
+121  97 100 106  99  91 108  83 107  88  0.266235    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  88  99 104 105  74 103  97 115 121  0.070737    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  94 121 106 101 102 101  76  95 111  0.167184    995/1000    OverlappingTemplate
+108  98 101  90 100 103 111 109  94  86  0.727851    984/1000    Universal
+115 100  81 100 104  99 109 105  93  94  0.540204    987/1000    ApproximateEntropy
71  65  54  65  64  41  72  60  65  56  0.194590    601/613     RandomExcursions
+ 57  62  75  65  58  59  65  66  48  58  0.579291    604/613     RandomExcursions
61  51  59  67  58  73  42  58  65  79  0.058194    605/613     RandomExcursions
75  61  43  61  73  65  52  61  48  74  0.034984    605/613     RandomExcursions
64  65  52  66  71  58  56  57  60  64  0.853839    608/613     RandomExcursions
76  56  62  51  56  61  45  58  77  71  0.060031    606/613     RandomExcursions
72  66  62  56  60  66  60  54  66  51  0.728381    604/613     RandomExcursions
+ 65  71  61  67  57  61  78  53  41  59  0.086530    604/613     RandomExcursions
+ 57  58  52  54  71  73  65  64  66  53  0.493429    607/613     RandomExcursionsVariant
58  56  56  55  53  61  87  76  67  44  0.006894    608/613     RandomExcursionsVariant
+ 53  62  39  71  52  64  78  63  61  70  0.032425    609/613     RandomExcursionsVariant
46  63  53  51  62  76  75  62  67  58  0.118301    607/613     RandomExcursionsVariant
49  57  60  57  76  69  64  61  56  64  0.499859    608/613     RandomExcursionsVariant
46  72  57  74  72  57  65  56  60  54  0.189490    608/613     RandomExcursionsVariant
55  69  56  69  76  55  53  61  53  66  0.359855    610/613     RandomExcursionsVariant
69  60  52  73  67  52  54  51  69  66  0.306059    609/613     RandomExcursionsVariant
67  59  59  61  69  63  58  66  51  60  0.908146    605/613     RandomExcursionsVariant
68  60  61  62  55  72  50  62  68  55  0.657592    605/613     RandomExcursionsVariant
70  63  54  53  64  71  61  60  52  65  0.674611    605/613     RandomExcursionsVariant
73  55  57  67  54  66  57  57  70  57  0.623467    605/613     RandomExcursionsVariant
67  61  65  50  62  65  56  64  72  51  0.606427    603/613     RandomExcursionsVariant
72  59  44  54  72  72  49  65  50  76  0.018845    605/613     RandomExcursionsVariant
+ 67  57  61  65  49  62  68  56  66  62  0.822729    604/613     RandomExcursionsVariant
+ 57  63  74  67  60  48  66  55  58  65  0.545751    603/613     RandomExcursionsVariant
+ 55  78  61  59  64  58  47  67  64  60  0.379067    606/613     RandomExcursionsVariant
+ 61  68  61  66  57  57  60  60  58  65  0.988284    605/613     RandomExcursionsVariant
+ 93  91  97 103 108  91 115 116 103  83  0.295391    994/1000    Serial
+102  70  97  99 128 103  99  97 111  94  0.027497    994/1000    Serial
88 100  87  88 121 111  97  80 115 113  0.032705    988/1000    LinearComplexity
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@@ -201,7 +201,7 @@ random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
 sample size = 1000 binary sequences.
 
 The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
-is approximately = 602 for a sample size = 616 binary sequences.
+is approximately = 599 for a sample size = 613 binary sequences.
 
 For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
 provided in the addendum section of the documentation.
index 48990ce..def6952 100644 (file)
@@ -5,194 +5,194 @@ RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
 ------------------------------------------------------------------------------
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
 ------------------------------------------------------------------------------
-105  93 111 100 121  97  95  99  98  81  0.322135    990/1000    Frequency
- 92 113  91  98 102  91  88 105 104 116  0.490483    985/1000    BlockFrequency
-110  97 104  89 101 105 103 103  98  90  0.915317    990/1000    CumulativeSums
-111  95 116 117  85  72  95  99 111  99  0.029996    990/1000    CumulativeSums
- 96  96 104 111  95  96 101 116  94  91  0.755819    990/1000    Runs
- 98  90 114 104 104  88  93 102 112  95  0.639202    987/1000    LongestRun
- 92 101  87 106 105 103 100  97 104 105  0.939005    988/1000    Rank
-103 107 102  99 112 102 104  92  88  91  0.820143    989/1000    FFT
-123  86 108  92  95  85 102 113 102  94  0.155499    985/1000    NonOverlappingTemplate
-100  87  96 110 110  93  96  98 102 108  0.814724    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 105 105 106  96 106  92 105 109  84  0.711601    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 120 100 104  86 127 113  81  85  87  0.006807    987/1000    NonOverlappingTemplate
-112  94  96  85 102  96  87 101 109 118  0.337688    993/1000    NonOverlappingTemplate
-100  99  97 116 105  98 102  88 111  84  0.514124    985/1000    NonOverlappingTemplate
-102 108  97  99 103  78 100  90 123 100  0.213309    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 105 103 102  86 111  98 106  97  93  0.872425    987/1000    NonOverlappingTemplate
-115 101 100 100  81 120  94  78 103 108  0.071177    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  86 119  93 107 102  97 105  85 113  0.251837    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 88 102 117  96  99  99  81 108 104 106  0.408275    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 104 105 118 100  92 100  83  97 109  0.463512    994/1000    NonOverlappingTemplate
-100 105 102 100 104 107 100  91  92  99  0.983453    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  93 112 115  86  85 107  97  96 112  0.299736    986/1000    NonOverlappingTemplate
-109  97 101  86  98 102  98 107  96 106  0.911413    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 105 112 111  92  95  93 109  97  95  0.715679    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  96 113 110 117  99  90  93  98  92  0.478839    994/1000    NonOverlappingTemplate
-106 103  94  91 105 102 110  93 110  86  0.703417    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 107 101  92 102  95  96 117  99  99  0.821937    986/1000    NonOverlappingTemplate
90 132  94 121  97  91  96  87  82 110  0.006196    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 103  96 106  86  98 109  96  98 114  0.745908    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 107  97  99  99  95 101 105 103 101  0.995373    990/1000    NonOverlappingTemplate
91 100 104  94 103  95 103 130  95  85  0.151190    987/1000    NonOverlappingTemplate
-118 104  97 112 100  85  99  96  87 102  0.429923    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  91 103  97 102 109 104 106 103  94  0.934599    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  90 101 109 105  96 100 115  91  95  0.781106    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 106  86  97 103  94  89 114 102 112  0.574903    987/1000    NonOverlappingTemplate
-106 103 102 111  89  97 103  95  83 111  0.591409    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  98 103 102  93 106 128  95  95  87  0.240501    994/1000    NonOverlappingTemplate
-104  93  95 123  97  95 105  92 103  93  0.534146    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  95 109  97  99 111 111  91 101  90  0.783019    985/1000    NonOverlappingTemplate
-100 112  90  82 106 102 127  93  97  91  0.097743    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 108  92 103 109  99 113  93  94  96  0.800005    984/1000    NonOverlappingTemplate
-104  84 103 104 104 105 101  96  96 103  0.924076    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 83 104 114 106  99  97  95  88 104 110  0.502247    994/1000    NonOverlappingTemplate
99  94 109  85 106  93 108 101 101 104  0.825505    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 125 102  82 114  93  91  97  94 111  0.084037    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 114  86  86  93 103 102 109 103 107  0.536163    983/1000    NonOverlappingTemplate
96 103  95 120 100  88  85  99 101 113  0.358641    992/1000    NonOverlappingTemplate
-112 102  98 103  94  93  98  90  98 112  0.836048    983/1000    NonOverlappingTemplate
-102  91  95  95 115  92 113 101  93 103  0.686955    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 110  96 100  97 102 108  88  95 109  0.861264    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 112  97 117  91 101  96  84 100 107  0.465415    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  96 101 104 115 102  90 125  85  85  0.106877    988/1000    NonOverlappingTemplate
-108  88  92  98 111  93 109  98  99 104  0.790621    994/1000    NonOverlappingTemplate
-103 101  97 110 102  93 101  99  99  95  0.991468    991/1000    NonOverlappingTemplate
-107  99 101  99  79 104 121  85 100 105  0.213309    993/1000    NonOverlappingTemplate
-107  86 106 112  96 121  92  92  96  92  0.282626    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107  87 108 101  91 112  97  89 116  92  0.385543    986/1000    NonOverlappingTemplate
-103  95 113  88  97 108 100  91 106  99  0.800005    986/1000    NonOverlappingTemplate
-112 112  91  96  91  88  99 105 113  93  0.480771    988/1000    NonOverlappingTemplate
-117  93  86  87 100 111 103  95 110  98  0.382115    992/1000    NonOverlappingTemplate
-102 108  90 107  81 110  90 105 108  99  0.467322    995/1000    NonOverlappingTemplate
-102  92  99 111  93  87  98 111 102 105  0.777265    984/1000    NonOverlappingTemplate
-103 100 101  98 109  94 105 100  94  96  0.990138    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 107  92 103  97 106 100 105 102  94  0.975644    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 102  97  83  99 114  87 102 102 116  0.404728    989/1000    NonOverlappingTemplate
-105 101  86  96 101 115 111 107  90  88  0.457825    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 101 115  83 103  86 113 101  93 113  0.229559    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107 106 107  88  98  90  94 119 101  90  0.455937    991/1000    NonOverlappingTemplate
91  91 122 110  83  81 106 100 105 111  0.071620    991/1000    NonOverlappingTemplate
-118  92 102  84  97 117  99  98  97  96  0.370262    991/1000    NonOverlappingTemplate
-112 106 110 113  93  82  89  89 103 103  0.288249    985/1000    NonOverlappingTemplate
-119 100 120  82 112 108  83  87 107  82  0.011626    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 86  96  97 100 101 117 111  99 102  91  0.618385    990/1000    NonOverlappingTemplate
99 114 101  98 111  94  88 102  97  96  0.805569    986/1000    NonOverlappingTemplate
97  97 100  87 102 109  87  97 124 100  0.329850    991/1000    NonOverlappingTemplate
-104  94  87 104 107  94 112 107  97  94  0.779188    988/1000    NonOverlappingTemplate
95  91  86  97 110 104 101 110  95 111  0.664168    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 101 115 102  89  90  92 101 113 104  0.585209    988/1000    NonOverlappingTemplate
-102  86 107 106 105  88 109  94 112  91  0.538182    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 75 103 102  87  98 107 103 123 103  99  0.119508    994/1000    NonOverlappingTemplate
-112  95 110  92 103  79 113 110  86 100  0.187581    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107  96  96 103 102 100  83  89 110 114  0.534146    989/1000    NonOverlappingTemplate
-123  87 107  92  95  86 101 113 102  94  0.190654    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  93 101  93 121 101 115  96  88 100  0.358641    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 110 100  96 106 109 100  84 101  97  0.827279    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  98 104 109 100 112 109  87  91  94  0.711601    991/1000    NonOverlappingTemplate
-109  99  95  91 109  96 105  86 112  98  0.684890    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  91 117 101 121  95  83 100  88 109  0.131122    987/1000    NonOverlappingTemplate
-107 110  90  91 113  95  95  98  95 106  0.725829    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  96  99 104 127 104  86 106  90  90  0.205531    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 108 108  72 112 100  99  95 106 106  0.219006    990/1000    NonOverlappingTemplate
-101  92 104  92 104  99  95 112 108  93  0.880145    990/1000    NonOverlappingTemplate
-104 106 102  97 106  91  97  91 111  95  0.899171    990/1000    NonOverlappingTemplate
-101 101  84 100 102 111  91 112 112  86  0.394195    994/1000    NonOverlappingTemplate
-102  91 101 107 112 103 114  77  91 102  0.277082    989/1000    NonOverlappingTemplate
-111 103  90 102 112 100  91  97  98  96  0.844641    990/1000    NonOverlappingTemplate
-100  96  95 103 101 103  88 109 112  93  0.853049    989/1000    NonOverlappingTemplate
-100 106 109  76  97  99  85 112 117  99  0.136499    987/1000    NonOverlappingTemplate
-112  99 102 103  88  99  89  94 109 105  0.773405    985/1000    NonOverlappingTemplate
-109  94  99  97 104  91 107  98  88 113  0.749884    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101  85 112 114 111 100 102  87  99  89  0.365253    992/1000    NonOverlappingTemplate
-105  94  99 102  91 119  97  96  99  98  0.800005    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  90  86  90 123  88 113 123  98  90  0.027682    992/1000    NonOverlappingTemplate
-112  87 113  91  96 107  99  80 100 115  0.184549    988/1000    NonOverlappingTemplate
-112  91 102  88 102 100 104  96 111  94  0.773405    984/1000    NonOverlappingTemplate
99  86 106  96 122  94 100 110  85 102  0.277082    988/1000    NonOverlappingTemplate
-107 114  93 122  89 111  92  80 104  88  0.058243    990/1000    NonOverlappingTemplate
-106  95 108  97 104 100  94  92 100 104  0.976266    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 102 110  96  97 114  95  89  92 107  0.751866    991/1000    NonOverlappingTemplate
-107 100 106  98  95  93  97 110  95  99  0.965083    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  94  91  96  96  99 102 100 111 112  0.897763    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 89 111 117 113 101  97  94  94 108  76  0.114712    993/1000    NonOverlappingTemplate
-102 115  99  95  84  94 111 104  96 100  0.637119    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 103  80 110 113  91  98  95 104 109  0.442831    988/1000    NonOverlappingTemplate
-103 100 118  95 102  98  79  92 101 112  0.337688    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 101  97 121 108  93  99 105 108  74  0.134944    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 88  85 108 122 101  94  98 107 101  96  0.331408    987/1000    NonOverlappingTemplate
83 102 110 104  89  97 100 108 108  99  0.670396    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 86  98 101 108 106  99 114  85 108  95  0.522100    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 88  95  89 107 101  98 105 102 105 110  0.836048    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 100 100  91 112  97  95  97 106 110  0.861264    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 121  83 109  98 114  96  80 101 107  0.076187    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  99  93 100 100  95  93 114 105 105  0.920383    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  98 101 101 100 106 111 100  95  94  0.978072    989/1000    NonOverlappingTemplate
-106  95 105  95 111  99 104  90  95 100  0.927677    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  98 110 102  99  93 101 111  98  99  0.907419    980/1000    NonOverlappingTemplate
-103 109 109 104  93  86 102  93 103  98  0.836048    986/1000    NonOverlappingTemplate
-117  86 107 101 109  94  98 105  93  90  0.504219    986/1000    NonOverlappingTemplate
-106 105 116  95  92  82  95  97 110 102  0.467322    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 106  88  88 100  99  98 116 101 108  0.672470    990/1000    NonOverlappingTemplate
-106 100  97  89  99  94 113  91 114  97  0.680755    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  91 111 106 108  97  93 103  99  97  0.908760    991/1000    NonOverlappingTemplate
-101 104 102  94 109  95  79 106 103 107  0.639202    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  96 100  98 112  92 103  91  98 111  0.880145    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  95  97 108 106  94 101  94 103 111  0.899171    992/1000    NonOverlappingTemplate
-104 107 107  84  98 109 103 103 106  79  0.392456    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  98 121  95  98  97  91  93 110 107  0.473064    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 83 118 110 102 100  85  85 114 101 102  0.134172    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 102 102  99 105  94  92 106 113  93  0.894918    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  92 107 125  99  92  97 120  92  82  0.059734    988/1000    NonOverlappingTemplate
-105  95 107 101  91  89 108 109  86 109  0.612147    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 115 102  90 115  94  95  95 100  98  0.678686    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 102 109 102 105  94  96 105 102  87  0.931185    989/1000    NonOverlappingTemplate
-103  96  91 111 112  87  97 102 104  97  0.761719    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 100 104 110  96  87 104  97 109  97  0.889118    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  92 114  99 106  95 102  98 100 104  0.878618    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  90  88  96  96 104 106 104 125  94  0.339271    988/1000    NonOverlappingTemplate
-104 108 100 110 109  86 100 104  96  83  0.556460    990/1000    NonOverlappingTemplate
-122  84  80 105 101 117 102  94  86 109  0.038565    991/1000    NonOverlappingTemplate
-109 100  94 101  90 117  95 100 112  82  0.350485    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 101 103  89  94 103  98  94 118 101  0.796268    987/1000    NonOverlappingTemplate
91 106  86  98  90 101 103  99 117 109  0.536163    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  91  86 102 100 110 105  93 116  98  0.620465    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  85 129  93 114  92  99 106  82 104  0.039073    987/1000    NonOverlappingTemplate
-112  88  79 116 103 112 104  96  77 113  0.028056    990/1000    NonOverlappingTemplate
-108  95  96 103 102  99  83  90 110 114  0.530120    989/1000    NonOverlappingTemplate
86 102  97 117 104 116  99 103  97  79  0.196920    987/1000    OverlappingTemplate
-120 110 108  89  80 121 102  82  93  95  0.022915    988/1000    Universal
- 96 107 102 104  99  97 100 106 106  83  0.870856    997/1000    ApproximateEntropy
- 67  67  61  60  68  58  65  58  54  67  0.937673    617/625     RandomExcursions
- 68  67  62  60  55  58  65  72  57  61  0.892457    620/625     RandomExcursions
66  60  66  63  70  56  81  48  58  57  0.221617    612/625     RandomExcursions
- 65  71  59  56  70  68  57  65  58  56  0.818576    616/625     RandomExcursions
54  58  74  51  66  70  67  62  56  67  0.509961    623/625     RandomExcursions
52  58  73  68  63  68  52  61  68  62  0.615299    621/625     RandomExcursions
- 65  55  67  65  65  69  65  63  55  56  0.914568    617/625     RandomExcursions
62  57  52  74  54  54  77  65  65  65  0.313961    613/625     RandomExcursions
58  65  56  73  65  59  66  61  67  55  0.860163    617/625     RandomExcursionsVariant
63  67  67  65  60  70  51  59  55  68  0.785664    616/625     RandomExcursionsVariant
- 63  67  77  58  58  54  58  58  67  65  0.672336    616/625     RandomExcursionsVariant
63  73  75  66  48  51  59  58  63  69  0.257382    618/625     RandomExcursionsVariant
68  75  69  61  52  64  76  55  56  49  0.160429    618/625     RandomExcursionsVariant
- 68  73  56  77  71  52  60  56  52  60  0.214220    620/625     RandomExcursionsVariant
71  61  61  64  56  75  66  57  53  61  0.668991    616/625     RandomExcursionsVariant
- 68  62  69  50  47  60  68  82  56  63  0.090494    616/625     RandomExcursionsVariant
- 67  59  60  74  66  51  56  61  53  78  0.263744    616/625     RandomExcursionsVariant
63  47  81  56  61  49  61  74  68  65  0.069976    620/625     RandomExcursionsVariant
58  65  60  76  54  59  67  57  64  65  0.757536    620/625     RandomExcursionsVariant
- 58  71  63  62  55  58  71  62  73  52  0.585209    620/625     RandomExcursionsVariant
49  60  87  63  57  54  60  59  69  67  0.072833    620/625     RandomExcursionsVariant
48  63  64  76  60  57  63  60  63  71  0.506768    617/625     RandomExcursionsVariant
48  67  60  66  59  70  74  53  70  58  0.351793    617/625     RandomExcursionsVariant
- 51  62  56  66  74  64  62  59  66  65  0.767016    616/625     RandomExcursionsVariant
50  46  66  68  70  60  62  72  62  69  0.290356    616/625     RandomExcursionsVariant
54  50  65  62  64  66  71  68  68  57  0.668991    621/625     RandomExcursionsVariant
-108 108 109 105  83  95  98 110  97  87  0.504219    994/1000    Serial
-102 102  98  92  98  93 109 101 111  94  0.931185    988/1000    Serial
- 97  92 101 101 108  96 107 110 101  87  0.856359    987/1000    LinearComplexity
+ 96  97  97  92 105 101 110 115  92  95  0.800005    994/1000    Frequency
+107 104 106 100 105  97 105  99  91  86  0.884671    988/1000    BlockFrequency
+ 95 110  76 104  95 113  75 119 117  96  0.008816    994/1000    CumulativeSums
+ 96  97  91 119  84  90 105 121  95 102  0.154629    992/1000    CumulativeSums
+115  94  83  99  98 121 101  85 103 101  0.195864    991/1000    Runs
+ 98 101  98  91  84 101 105 108  96 118  0.558502    988/1000    LongestRun
+ 98 119  94  88  95  94 110 101 103  98  0.616305    988/1000    Rank
+ 80 116 101  96  99  89 102  99 107 111  0.375313    993/1000    FFT
+118 106 104 105 102 104  90  87  84 100  0.395940    987/1000    NonOverlappingTemplate
+124 115  92 103 102  81  96  98 109  80  0.042808    983/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 110  85 105 102 100  97 103 101  99  0.925287    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  99 116  95  95 101 102  93  90 113  0.693142    992/1000    NonOverlappingTemplate
+106 101 110 100  94  94 105  95  97  98  0.974370    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 114 103 108  96 111  78 107 101  91  0.274341    994/1000    NonOverlappingTemplate
+102  92 106 107 106  90 111  97  99  90  0.816537    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  95 112  85  99  93  92 122  92 117  0.124476    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 105 110 113  99  86 114 100  95  85  0.361938    989/1000    NonOverlappingTemplate
+109  93  94  92 107  99  93  96 115 102  0.765632    991/1000    NonOverlappingTemplate
+113 100  92  89  89  98 107 100 108 104  0.731886    985/1000    NonOverlappingTemplate
+108 100 102 111  90  99  93  95  96 106  0.900569    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 112  97 113  91  93 104 119  91  90  0.268917    993/1000    NonOverlappingTemplate
+111  87  87 106  97 114 106  94 100  98  0.558502    990/1000    NonOverlappingTemplate
+102  94 108 102  90 119 103  88  92 102  0.544254    992/1000    NonOverlappingTemplate
+102  91 115  97  72 115  91  97 105 115  0.053969    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  94 119 109  96  92 107  86 110  94  0.360287    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  90 104  98 110  87  98 111 100 105  0.790621    988/1000    NonOverlappingTemplate
+105  84  97  98  96  99 103 105 101 112  0.842937    991/1000    NonOverlappingTemplate
85  89 101 109 112 110 103 104  93  94  0.552383    996/1000    NonOverlappingTemplate
+106 108  94 103 104 106  98  98  95  88  0.927677    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  99  94  93 120  90  97 101 103 106  0.689019    990/1000    NonOverlappingTemplate
82 105  94 105 103  95  96  91 112 117  0.371941    987/1000    NonOverlappingTemplate
+106 107  96 103  91  97 105 106 103  86  0.862883    988/1000    NonOverlappingTemplate
+100 109  99  96 107  92 101  95 105  96  0.972382    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103 102  95 118  88  98 105  92  85 114  0.334538    990/1000    NonOverlappingTemplate
+105  99 115 108  95 101  93  94  99  91  0.827279    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 82 101 108  96 108  97 106 100 100 102  0.818343    988/1000    NonOverlappingTemplate
+126 107 111  85 101  69  96  96 103 106  0.012214    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 112 104 103  95  95  97 115  98  92  0.697257    996/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  96 102  94 109  92  86  86 107 134  0.031428    997/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 108 104 102 105  85 111  99  99  89  0.757790    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  95 100 101 105  98 110 100 113  79  0.568739    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  99 107  86 110  91 103  94 110 107  0.668321    991/1000    NonOverlappingTemplate
+111  81 112 105 104 103 101  91  94  98  0.536163    991/1000    NonOverlappingTemplate
88  92 100 106 105 102  89  96 111 111  0.686955    991/1000    NonOverlappingTemplate
+112  93 110  96 100 101 100 103  90  95  0.880145    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 103  99 101 113  96  89 101 111  93  0.812905    990/1000    NonOverlappingTemplate
89 113  87  96 107  97 101 100  88 122  0.235589    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87 109 112  88  89  93 102 110 104 106  0.471146    995/1000    NonOverlappingTemplate
+112  84  93  97 110  97 104 102  95 106  0.691081    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 108  99  96 115  87 104  95  97 107  0.701366    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 104 105 104  82 106  95 108 109  96  0.653773    986/1000    NonOverlappingTemplate
+115 111 103  91  91  94 103  94  90 108  0.572847    988/1000    NonOverlappingTemplate
+110  98 122  92 100  96  96 106  97  83  0.336111    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  92  98 100 104 100 106  99 100 109  0.976266    993/1000    NonOverlappingTemplate
+107 106 104  78 102  92  99 109  96 107  0.534146    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 108  75 103 100  95  85 110 131  97  0.015926    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 103 107 111  92 102  89 104  93 104  0.856359    988/1000    NonOverlappingTemplate
+105 125 107 103  93  96  97  91  87  96  0.313041    985/1000    NonOverlappingTemplate
+104  87  95 103  97 106  97 101 125  85  0.259616    987/1000    NonOverlappingTemplate
+116 111  88  99 107  96  89  88  92 114  0.267573    990/1000    NonOverlappingTemplate
+105 101  84 104  91 116  94 102  96 107  0.595549    993/1000    NonOverlappingTemplate
+107  76 117  89 101  99  97 100 106 108  0.245490    986/1000    NonOverlappingTemplate
+109  89  91 105  94 109 114  89  88 112  0.326749    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 103 113 106 105  81  83 100 101 113  0.286836    989/1000    NonOverlappingTemplate
+105  91  90 103 104  92  90 124 103  98  0.363593    987/1000    NonOverlappingTemplate
+117  93 103 103 110 103  95  96  84  96  0.556460    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91  94 102 102 128 104 120  95  71  93  0.007694    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 100  98 105  99 100  94 106  99 101  0.999230    991/1000    NonOverlappingTemplate
81  97 103  98  95 104 109 106 113  94  0.589341    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 102 109  98  94 112  82  98 117  91  0.370262    987/1000    NonOverlappingTemplate
+104 104 101  91  96 106  89  94 111 104  0.867692    991/1000    NonOverlappingTemplate
+101  96 107 108  81  94 127 101  83 102  0.078086    992/1000    NonOverlappingTemplate
+103  93  82 102 100 109 126  90 105  90  0.134172    989/1000    NonOverlappingTemplate
87  92 104  89 106 108 106  92 128  88  0.091487    991/1000    NonOverlappingTemplate
76  90 105 113 106 103 112  88 101 106  0.191687    992/1000    NonOverlappingTemplate
+118 102  77 107 106  94 102  92 112  90  0.167184    993/1000    NonOverlappingTemplate
88  96  97 103 109 102 104 102  92 107  0.914025    989/1000    NonOverlappingTemplate
+109  98 108  97 101  87 101 101  94 104  0.922855    987/1000    NonOverlappingTemplate
+118 101 102 107 108 107  87  94  83  93  0.323668    986/1000    NonOverlappingTemplate
+103  92  92  89 123  94 112 105  92  98  0.304126    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 79 104  97 111  98 107  94  98 107 105  0.581082    992/1000    NonOverlappingTemplate
+107 104 116  98 100 107  77 111  77 103  0.075254    989/1000    NonOverlappingTemplate
+117 108 102 106 101 104  91  87  84 100  0.422638    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  98 114  93 110  97  97  96  98 101  0.908760    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  88 105 100 105 111 102  83 109 102  0.618385    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103 105  98  97 117 112  94  92  95  87  0.560545    988/1000    NonOverlappingTemplate
+113  92 114  94  87 102 109  99 108  82  0.270265    994/1000    NonOverlappingTemplate
+109 108  96 103 101 111  90  84  96 102  0.670396    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 111 102  88 104  91  95 112 101 107  0.630872    993/1000    NonOverlappingTemplate
+104  96 103  91  98 104 102 110 103  89  0.926487    994/1000    NonOverlappingTemplate
+104  92  88  87  97  92 114 107 111 108  0.440975    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101 101 104  84  93  94  98 105 104 116  0.678686    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 118  78 100  99  99 104 103 106  94  0.429923    988/1000    NonOverlappingTemplate
+113  98  88  99 104  98  95  87 110 108  0.641284    992/1000    NonOverlappingTemplate
+102  95 101 116  99  95 105  92 107  88  0.745908    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86 102  88 128  98  98  93 102 104 101  0.209948    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  89  97  99 115  96 103 114  95  96  0.705466    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  99  85  99  94 118 107 101  88 112  0.406499    991/1000    NonOverlappingTemplate
+100  89  97  97  91 114  99 101  92 120  0.454053    992/1000    NonOverlappingTemplate
+103 101  89 102  93 100 109  98 112  93  0.866097    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 106 107  91  95 111  83 101 111 101  0.574903    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  99 106 109 101  90 101  91 111  97  0.870856    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  90  97 115  89 100 114 116  98  82  0.193767    988/1000    NonOverlappingTemplate
+105  85 101  97 103 101  90 110 103 105  0.830808    991/1000    NonOverlappingTemplate
+100 110 119 112 100  96  92  84  96  91  0.320607    993/1000    NonOverlappingTemplate
83 112  92  97  93 111 109 113  84 106  0.203351    993/1000    NonOverlappingTemplate
+104  96 108 105  96 101 118  86 100  86  0.480771    992/1000    NonOverlappingTemplate
+113 101 100 101  97  80  97 106 105 100  0.689019    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  89 109  98  86 112 122  95 104  89  0.208837    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 129 110  87  80  93  99 117  94  96  0.023071    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90  91 101 105 104 110  96 120  86  97  0.397688    988/1000    NonOverlappingTemplate
+103 108 105 104 112  95 103  89  85  96  0.684890    992/1000    NonOverlappingTemplate
+105  99  99  95 119  78 105 109  97  94  0.313041    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  96 105  92  88 108 104  97 113  98  0.823725    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 103  91 109 100 102 117  93  93 103  0.645448    986/1000    NonOverlappingTemplate
+109 106  98  92  93 116  87  79 115 105  0.141256    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 84  94  90 104 131  95  84 106 104 108  0.039329    996/1000    NonOverlappingTemplate
98  98 104 113  73 101 113  88 103 109  0.151190    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83 113 106 116  99 108  84  94  96 101  0.259616    994/1000    NonOverlappingTemplate
+102 103 100  95  88 102  93 101 108 108  0.933472    987/1000    NonOverlappingTemplate
+103  94 105 104  93 101 104 104  91 101  0.980883    990/1000    NonOverlappingTemplate
+113  94  93  95  97  92 114 100 105  97  0.757790    990/1000    NonOverlappingTemplate
+117  94  90 106  80  97 104 120  96  96  0.154629    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 100  95  97  79 108 102 104 119  97  0.410055    985/1000    NonOverlappingTemplate
+108  96 102  99  99  89 108  92 113  94  0.798139    987/1000    NonOverlappingTemplate
+116 102 104 105 106  96 106  74  82 109  0.099513    993/1000    NonOverlappingTemplate
+109  96 109  86 114 102 103  84  99  98  0.490483    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103  96  93  99  91  92 109 112 104 101  0.866097    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  86 107 100 102  96 104  88 121  98  0.461612    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 111 104 109  75 109  93  98 113  93  0.202268    989/1000    NonOverlappingTemplate
+115  96 105  98  85 104  94  77 115 111  0.114712    987/1000    NonOverlappingTemplate
+117 115 114  80  92 103  94  94 100  91  0.146982    993/1000    NonOverlappingTemplate
+108  92 119  86 121  95  99  84 110  86  0.048093    996/1000    NonOverlappingTemplate
+111 103 105  96  93 103  98  98  95  98  0.976266    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  91 101  92 101 110 124 106  83 100  0.206629    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 78 108 109 118 115  90 106 103  95  78  0.031637    994/1000    NonOverlappingTemplate
+103 110  92  98  93  97 105 100 105  97  0.966626    992/1000    NonOverlappingTemplate
+103  80 103 114 102  90 113  92  96 107  0.337688    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 106  97  95  88  91  94 118 116  97  0.415422    987/1000    NonOverlappingTemplate
+102  96  95  95 101 101  97  97 104 112  0.980883    991/1000    NonOverlappingTemplate
+107 104 105  97  93 103  88 100  96 107  0.932333    987/1000    NonOverlappingTemplate
+100  92 111  91  93 102 105 100 108  98  0.903338    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  90  90 101  98 118  95 120  92  98  0.329850    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 119  85 101  95 110  93 112 101  90  0.317565    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 104  84 116  96 124  88  97  92 106  0.114712    988/1000    NonOverlappingTemplate
+101 111 116  95  82  87 100 105  96 107  0.361938    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 105 105  89  90  93 115  82 107 115  0.246750    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 106 102 106  99  87 116  86 100 109  0.437274    990/1000    NonOverlappingTemplate
+119 108  96  97  96  95 103 101  80 105  0.413628    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  93 101 118  88 105 105  96 100  96  0.735908    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  94  85 113 104 105  89 105 110  97  0.605916    990/1000    NonOverlappingTemplate
86  95  93 113  91  97 116  95 107 107  0.429923    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  98  98 108  86 114  95 103  96 104  0.803720    987/1000    NonOverlappingTemplate
+106  94 119  89  95  86 101 115  83 112  0.110734    985/1000    NonOverlappingTemplate
+106  84 106  94 100 116  97 103 105  89  0.550347    991/1000    NonOverlappingTemplate
+107 104 116  99  99 107  76 113  75 104  0.040371    989/1000    NonOverlappingTemplate
97 102 109  93  97 102 102  97 104  97  0.992381    988/1000    OverlappingTemplate
+127  98 103  99 101 115  87  94  98  78  0.055010    993/1000    Universal
+ 97 106  91 105 115  93  98  98 103  94  0.853049    992/1000    ApproximateEntropy
+ 64  62  51  63  63  75  66  55  67  49  0.428245    609/615     RandomExcursions
+ 65  50  68  60  52  65  58  74  53  70  0.354481    608/615     RandomExcursions
59  57  55  69  71  79  65  53  55  52  0.205119    606/615     RandomExcursions
+ 63  48  61  67  68  60  71  63  47  67  0.370757    612/615     RandomExcursions
70  60  62  52  56  62  61  57  70  65  0.837157    607/615     RandomExcursions
62  53  66  76  50  57  52  71  66  62  0.289435    609/615     RandomExcursions
+ 68  58  55  67  54  51  69  72  59  62  0.565814    609/615     RandomExcursions
48  57  54  64  65  61  72  65  62  67  0.626879    611/615     RandomExcursions
62  68  49  62  74  63  50  65  59  63  0.493429    611/615     RandomExcursionsVariant
59  66  66  67  48  54  68  67  63  57  0.661001    612/615     RandomExcursionsVariant
+ 68  55  68  61  63  56  56  74  66  48  0.434253    610/615     RandomExcursionsVariant
56  73  56  75  56  68  59  55  59  58  0.487035    607/615     RandomExcursionsVariant
57  70  68  54  62  69  45  65  51  74  0.156761    610/615     RandomExcursionsVariant
+ 62  57  75  57  55  71  54  59  59  66  0.603024    611/615     RandomExcursionsVariant
65  64  66  66  55  53  56  65  65  60  0.922875    609/615     RandomExcursionsVariant
+ 66  65  65  62  62  63  51  68  55  58  0.896834    608/615     RandomExcursionsVariant
+ 63  69  76  61  52  68  58  47  67  54  0.231444    611/615     RandomExcursionsVariant
55  55  73  58  66  56  65  62  63  62  0.845588    610/615     RandomExcursionsVariant
60  58  58  66  63  64  47  81  68  50  0.141586    612/615     RandomExcursionsVariant
+ 59  60  60  65  52  64  62  86  55  52  0.121743    613/615     RandomExcursionsVariant
60  62  57  59  70  65  68  56  53  65  0.877436    613/615     RandomExcursionsVariant
59  67  54  58  78  57  63  62  54  63  0.579291    611/615     RandomExcursionsVariant
61  55  68  66  61  58  63  68  52  63  0.896834    609/615     RandomExcursionsVariant
+ 59  57  68  57  66  61  59  70  53  65  0.874904    608/615     RandomExcursionsVariant
65  63  45  59  59  57  69  76  60  62  0.376284    605/615     RandomExcursionsVariant
69  51  48  71  61  59  60  58  64  74  0.330947    607/615     RandomExcursionsVariant
+100  95 102 112 102 102  98  90  85 114  0.630872    992/1000    Serial
+100  97 100 106  99 110 100  91 100  97  0.984415    991/1000    Serial
+ 93  98 105  97 103 100  99  98 116  91  0.884671    988/1000    LinearComplexity
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@@ -201,7 +201,7 @@ random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
 sample size = 1000 binary sequences.
 
 The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
-is approximately = 611 for a sample size = 625 binary sequences.
+is approximately = 601 for a sample size = 615 binary sequences.
 
 For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
 provided in the addendum section of the documentation.
index dab0923..b7e19ad 100644 (file)
@@ -5,194 +5,194 @@ RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
 ------------------------------------------------------------------------------
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
 ------------------------------------------------------------------------------
-117 104  96  98  90 113  88 105  95  94  0.510153    987/1000    Frequency
-108  93 105  91  94 103 101 100 106  99  0.963497    988/1000    BlockFrequency
-122 100 113  75  93  99  98  97  95 108  0.112047    985/1000    CumulativeSums
-109  96  83 104 116 100  97 106  86 103  0.429923    990/1000    CumulativeSums
-109 121 111 108  99  84  91  87  93  97  0.175691    989/1000    Runs
-104 105  89 101  96 116  95 106  92  96  0.763677    990/1000    LongestRun
- 90  86 107 118 116  98  93  88  92 112  0.149495    993/1000    Rank
-113 111  87  91 105 106  94  92 106  95  0.572847    986/1000    FFT
-115 100  96 106 108  88  91  96  94 106  0.684890    988/1000    NonOverlappingTemplate
-112  96 111  83  97 107 108 100  97  89  0.512137    982/1000    NonOverlappingTemplate
- 87  96 102 106 105 104  92 120  91  97  0.514124    990/1000    NonOverlappingTemplate
-120 124  81  97 112  98  95  91  91  91  0.039847    987/1000    NonOverlappingTemplate
-114  86  82  97 100 107  97 102 113 102  0.383827    990/1000    NonOverlappingTemplate
-100 102  81 103  98  94  99 102 109 112  0.695200    994/1000    NonOverlappingTemplate
-100  99 105 101  98  87 119  87  95 109  0.498313    991/1000    NonOverlappingTemplate
-108 102  94  98  93 112  96 108  89 100  0.832561    993/1000    NonOverlappingTemplate
-101 104  97 109 105 103 112  88  94  87  0.705466    991/1000    NonOverlappingTemplate
-109 100 116  91  86  98 113  99 100  88  0.408275    989/1000    NonOverlappingTemplate
89  88  98  93  98 117  99 109 109 100  0.560545    991/1000    NonOverlappingTemplate
94  99  94  99 115 100  93 110  98  98  0.870856    993/1000    NonOverlappingTemplate
-109  98  89 103 102  99 108  99  87 106  0.842937    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 86  98  94  97 112 108 104 113 105  83  0.390721    991/1000    NonOverlappingTemplate
-108  98 111  95 108  95  94  91  96 104  0.873987    993/1000    NonOverlappingTemplate
-103 105 102 104  83 113  91 109  87 103  0.482707    989/1000    NonOverlappingTemplate
-114 114  84  93 109  98  96  85  97 110  0.254411    986/1000    NonOverlappingTemplate
-110 112  96  85 100 107  99  97  97  97  0.777265    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 83 106 107 117 110  73 113  84 108  99  0.019056    993/1000    NonOverlappingTemplate
-105 113  98  86  96  92  91 105 110 104  0.641284    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 103  98 100  88  86 118 101 110  97  0.546283    990/1000    NonOverlappingTemplate
-113 112  91 107  96  78  94  91 117 101  0.141256    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  95 102  89 113 100 101 113  93  99  0.775337    989/1000    NonOverlappingTemplate
-116  94 100 122  82  87 101 100 102  96  0.167184    986/1000    NonOverlappingTemplate
-103  94 110  87  97  96 117  95 100 101  0.684890    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 105  90  95 106 105  89  98 101 119  0.572847    987/1000    NonOverlappingTemplate
-111  95  92 105  84  90  97 110 109 107  0.504219    989/1000    NonOverlappingTemplate
-109  92  95 106  99 101  99 102  89 108  0.912724    987/1000    NonOverlappingTemplate
-103  89  98  95 111  95 113 104  97  95  0.812905    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 76  91 104 102 112 101  96 103  95 120  0.175691    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  93 105  96 105 109  97  88 114  99  0.757790    993/1000    NonOverlappingTemplate
-107  88  98  97 104 104 116  80 100 106  0.410055    991/1000    NonOverlappingTemplate
70 132  88 101  93  98 117 101 103  97  0.003851    993/1000    NonOverlappingTemplate
88 118  88  87 112 116 113  80  94 104  0.034942    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  93 108  90 107 100 108 105 110  82  0.550347    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 86 104 118  86  97  96  97 106  93 117  0.249284    994/1000    NonOverlappingTemplate
66  92  86  90 110 103 115 108 108 122  0.003422    993/1000    NonOverlappingTemplate
-106  91  96  87  97 109 101  95 107 111  0.751866    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  86  99 104 106  99 109 103 101  99  0.925287    992/1000    NonOverlappingTemplate
-113  96 110 108  95  87  86  96 109 100  0.498313    984/1000    NonOverlappingTemplate
-102 107  98 111  99  86  91 116  92  98  0.554420    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  99 101 117 104 118  79  79 104 105  0.068999    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 103  86 101 124  89 104 104  95 101  0.342451    989/1000    NonOverlappingTemplate
-104 100  84 124  93 105 103  88  96 103  0.275709    990/1000    NonOverlappingTemplate
-100  89 101 102 104  97 110  88 103 106  0.883171    993/1000    NonOverlappingTemplate
-100  80 103  98  89 108 115 101 107  99  0.461612    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 106 100 114 113  99 100  94  87  93  0.645448    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 85  95 107  99  88  97 103 106 115 105  0.587274    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 113  87 110  85 100  97 106  96 108  0.542228    989/1000    NonOverlappingTemplate
-101 110 102 105 109  96  94 105  83  95  0.737915    989/1000    NonOverlappingTemplate
-101 111  99  90 113 101  98  95  98  94  0.866097    991/1000    NonOverlappingTemplate
89 105 108 108 102  75 105 104 106  98  0.363593    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 88  96 111  94  87 100 102  87 133 102  0.041169    989/1000    NonOverlappingTemplate
-101  75 118  91 107  93  84 117 112 102  0.032705    990/1000    NonOverlappingTemplate
-106  84 108 102  88 100  98 108 106 100  0.731886    982/1000    NonOverlappingTemplate
-102  99  90  96 110 101 113  91  94 104  0.812905    991/1000    NonOverlappingTemplate
-103 102 117 103  91 103 104  94  92  91  0.741918    990/1000    NonOverlappingTemplate
76 104 119 105 104  94 106  82  98 112  0.081013    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  86  92  97 127  87  90 106 107 109  0.110734    988/1000    NonOverlappingTemplate
-100 108  94  90 109  81 106  98 124  90  0.138069    992/1000    NonOverlappingTemplate
88  95 114  92 105 104 107  99 102  94  0.779188    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  88  93  87 103 106 100  93 111 123  0.260930    990/1000    NonOverlappingTemplate
-104  83  98  93 107 122  92 100  96 105  0.353733    987/1000    NonOverlappingTemplate
-100 100 106  98  92 122  88 105  89 100  0.457825    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 106 101  97  93 113  90 106  97  99  0.901959    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 100 101 101  89 103  88 130  84 107  0.093720    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  98  90  90 102 110  99 115 101  96  0.786830    992/1000    NonOverlappingTemplate
-106 100  99 103  89 112 104 107  90  90  0.763677    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 86  88 115 107 110 117  95  99  94  89  0.221317    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 106 120  83  88 112 108  81 101 108  0.077607    987/1000    NonOverlappingTemplate
-113 109  92 105  99 101 100  82 106  93  0.585209    993/1000    NonOverlappingTemplate
-113 113  90 104  98 101 112  93  78  98  0.249284    983/1000    NonOverlappingTemplate
-106 103  81  98  97  99  89 130  98  99  0.106877    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 87 110 109  94 110 113  96  99  84  98  0.408275    992/1000    NonOverlappingTemplate
-115 100  97 105 108  87  92  96  94 106  0.695200    988/1000    NonOverlappingTemplate
-103 104  89  97  90 110 100 109 103  95  0.859637    990/1000    NonOverlappingTemplate
-110 105  98 104  98 101  89 103  90 102  0.921624    987/1000    NonOverlappingTemplate
-105 100 109 115  99  98  98  92 106  78  0.415422    990/1000    NonOverlappingTemplate
-117  97 101 115  93  90  93  89  94 111  0.350485    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  85 107  81 117 106 101 111  86 109  0.134172    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107  97  92 105 104  99 107  92  95 102  0.961869    989/1000    NonOverlappingTemplate
-103 105 101  89 106 103 105  97 101  90  0.948298    991/1000    NonOverlappingTemplate
91 108 101 108  94 102 107 105  89  95  0.859637    998/1000    NonOverlappingTemplate
-111  95  97  97  98 101 107 106  89  99  0.926487    986/1000    NonOverlappingTemplate
-120 110  85 102  97  95 102  95 111  83  0.212184    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 117 103  80  93 111  94  88 102 116  0.152044    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 120 124  80  88  80  90  94 112 116  0.003297    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 85  98  97 104 125 111 111 103  71  95  0.018161    991/1000    NonOverlappingTemplate
-118  93  88 109  96 100  99  99  90 108  0.554420    991/1000    NonOverlappingTemplate
-106  96 110  93  98  91  92 111 100 103  0.851383    992/1000    NonOverlappingTemplate
-107  99  95  92 107  95  94 105  99 107  0.954015    985/1000    NonOverlappingTemplate
-101  81 111  95 115  95  86 107  97 112  0.239266    992/1000    NonOverlappingTemplate
88 119 107 113 105  94  97  82 101  94  0.240501    983/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  94 103 108 101 111 110  89 106  82  0.506194    991/1000    NonOverlappingTemplate
89  91 114  92 116  90  98 111  97 102  0.387264    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  94  95  99 100 109  85 105 115 102  0.701366    990/1000    NonOverlappingTemplate
-103 107 101  93 110 101 105  95  83 102  0.786830    991/1000    NonOverlappingTemplate
-101  98  99 103 102  95  97  99  87 119  0.755819    992/1000    NonOverlappingTemplate
-112 102  88  63 107 132  99 101  92 104  0.000897    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  93 105 101 110 111  95  77 111 101  0.360287    987/1000    NonOverlappingTemplate
-103 119  76 101 101 104 113  80 101 102  0.081013    988/1000    NonOverlappingTemplate
-117 100  85 116  96 102  85 106 105  88  0.202268    989/1000    NonOverlappingTemplate
-100  97  92  91 110  96 100 108 101 105  0.935716    988/1000    NonOverlappingTemplate
-110 119  98  73 109 104  90 110  85 102  0.045675    989/1000    NonOverlappingTemplate
-102 116 109 108  92  99  92  83  95 104  0.471146    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 108  94 111 106 107  96  68 109 102  0.111389    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 113 107 110 111  88  77 102  91 107  0.170922    988/1000    NonOverlappingTemplate
-114  94 101 108  87  91 104  91 124  86  0.116746    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  88 102 105 105 101 101 123  90  92  0.399442    990/1000    NonOverlappingTemplate
-105 101 105 106 130 101  91  81  92  88  0.059358    988/1000    NonOverlappingTemplate
-100  74 106  84 110 106 116 113  82 109  0.022452    990/1000    NonOverlappingTemplate
-113 107 101  85  98 107  93  90 109  97  0.599693    987/1000    NonOverlappingTemplate
-108 114  77  94  89 110 105  90 114  99  0.134172    991/1000    NonOverlappingTemplate
-102 102 101  98  94 103 118  86 120  76  0.077131    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 107  94  98  99  92  97 110 116  92  0.731886    994/1000    NonOverlappingTemplate
-106 100  97  99 105  99 110 107  82  95  0.769527    989/1000    NonOverlappingTemplate
-105 111  96  98  90 106 108  87  99 100  0.801865    990/1000    NonOverlappingTemplate
-114  96  86 105 104 100  89 100 115  91  0.459717    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  90 105  88 132 125  89  89  79 108  0.001453    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 111  98  87  96  94 104 117 115  85  0.242986    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 102 102 109  97 118 107  86  88  94  0.478839    992/1000    NonOverlappingTemplate
-123  90  93  96 100 110  99 106  96  87  0.337688    985/1000    NonOverlappingTemplate
84  93  92 105 118 111  89 109  87 112  0.139655    993/1000    NonOverlappingTemplate
-103 114  92  90 105 111 104 103  85  93  0.520102    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 82  98  95 100 116 106  99  98  97 109  0.595549    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  96  95  85  97 104 107 124  92 102  0.360287    990/1000    NonOverlappingTemplate
-120 102  94  83 110 104 105 111  85  86  0.118120    990/1000    NonOverlappingTemplate
90  96 101 111  98 102 107 105 101  89  0.881662    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 110  95  91  96 118  93  85 118  99  0.230755    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  86 101 114 109 101 102 106  98  88  0.649612    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  88  95 111  98 106 119 108  82  95  0.270265    990/1000    NonOverlappingTemplate
-106  95 110  96 104  80 104  96 106 103  0.668321    987/1000    NonOverlappingTemplate
-125 110  98  94  97  85 106  98  81 106  0.110083    988/1000    NonOverlappingTemplate
-109  90  95 101 118  92  90 107  93 105  0.516113    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 110 114  98  93 110  87 106  87  96  0.494392    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 113 100 105  94 102 103  97  95  97  0.954930    996/1000    NonOverlappingTemplate
-101  90  92 107 102 102 100  87 101 118  0.620465    993/1000    NonOverlappingTemplate
-102 101  98 110  94  99  89 104 101 102  0.968863    994/1000    NonOverlappingTemplate
-107  97  89  91 113  94 117 101  98  93  0.526105    988/1000    NonOverlappingTemplate
-115 103 109  91  92  89 108 101  89 103  0.558502    986/1000    NonOverlappingTemplate
-104 100 113 113  89 101  95 102  91  92  0.689019    988/1000    NonOverlappingTemplate
-104 108 110  88  97  88  93 100 116  96  0.536163    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  97 109 112 100  82 109  96  90 114  0.325206    991/1000    NonOverlappingTemplate
99  83 122  89  94  92  98 115  97 111  0.139655    992/1000    NonOverlappingTemplate
-101 105 110  88  92  97 116  92  96 103  0.649612    996/1000    NonOverlappingTemplate
-103  93 103  98 115 109  79 114 104  82  0.139655    988/1000    NonOverlappingTemplate
-107  84 103  89  97 107 114 107 110  82  0.235589    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 87 109 110  93 110 113  97  99  84  98  0.402962    992/1000    NonOverlappingTemplate
-107 102 102  89  96 110  85 103 109  97  0.721777    989/1000    OverlappingTemplate
-127 107  95  98  96  93 110 102  97  75  0.064822    983/1000    Universal
- 96 109  99 114 100  98  98  97  83 106  0.703417    989/1000    ApproximateEntropy
- 67  55  61  62  53  61  51  65  63  49  0.731260    580/587     RandomExcursions
62  60  59  55  62  61  59  50  64  55  0.970130    577/587     RandomExcursions
53  70  58  52  61  69  49  58  61  56  0.595906    579/587     RandomExcursions
- 62  61  62  71  49  60  50  58  54  60  0.685460    583/587     RandomExcursions
- 66  60  71  57  44  57  50  53  58  71  0.216241    583/587     RandomExcursions
54  72  65  55  61  52  50  59  51  68  0.426209    585/587     RandomExcursions
71  51  51  59  57  54  61  61  67  55  0.660442    581/587     RandomExcursions
58  61  55  58  70  56  54  52  58  65  0.867417    578/587     RandomExcursions
65  68  51  53  43  55  67  68  57  60  0.269846    580/587     RandomExcursionsVariant
70  55  54  45  68  47  56  53  68  71  0.097280    579/587     RandomExcursionsVariant
63  59  56  45  60  64  57  66  62  55  0.772204    581/587     RandomExcursionsVariant
63  66  54  52  57  50  67  57  65  56  0.751934    581/587     RandomExcursionsVariant
- 60  72  59  41  61  54  58  58  61  63  0.395458    582/587     RandomExcursionsVariant
57  59  71  52  58  57  61  65  49  58  0.741643    583/587     RandomExcursionsVariant
54  65  64  44  63  62  60  56  50  69  0.423076    582/587     RandomExcursionsVariant
47  64  65  49  71  70  70  46  48  57  0.047912    579/587     RandomExcursionsVariant
- 63  62  65  51  48  60  61  47  67  63  0.508308    580/587     RandomExcursionsVariant
- 60  62  56  69  59  52  45  67  75  42  0.051202    578/587     RandomExcursionsVariant
59  62  50  57  57  62  70  69  51  50  0.511726    583/587     RandomExcursionsVariant
52  53  60  57  60  54  66  50  66  69  0.649683    581/587     RandomExcursionsVariant
- 51  59  56  69  59  59  55  50  63  66  0.755343    581/587     RandomExcursionsVariant
44  64  66  60  60  64  62  61  49  57  0.563932    582/587     RandomExcursionsVariant
- 50  67  55  62  57  57  49  70  62  58  0.624555    581/587     RandomExcursionsVariant
- 46  68  56  64  60  47  53  61  66  66  0.363193    582/587     RandomExcursionsVariant
46  66  58  69  57  60  54  51  61  65  0.546353    583/587     RandomExcursionsVariant
45  65  64  60  66  50  65  64  52  56  0.454962    584/587     RandomExcursionsVariant
- 98 108  90  87  90 114  98  92 126  97  0.127393    985/1000    Serial
86 110  94  99 110  97 106 100 102  96  0.836048    987/1000    Serial
90  93 101 106 104 110  83 106 105 102  0.682823    994/1000    LinearComplexity
+ 83  97 106  97 111  98  94 102 110 102  0.727851    994/1000    Frequency
+ 83  99  98 100 106 112 105 107  94  96  0.739918    996/1000    BlockFrequency
+ 93  99  86  96 125 109  87  99 105 101  0.234373    992/1000    CumulativeSums
+101  96  96  84 118 107  85 120  99  94  0.152044    995/1000    CumulativeSums
+ 95  97  96  98  88 104 100 118 105  99  0.775337    991/1000    Runs
+108 103  93 107  92  90 106 114  96  91  0.674543    990/1000    LongestRun
+108 103  88 107 105  97 110  92  95  95  0.821937    986/1000    Rank
+ 99 100  80  98  98  94 105 104 104 118  0.508172    993/1000    FFT
+111  99  96 104  91 121 106  83  88 101  0.245490    991/1000    NonOverlappingTemplate
+105  96 117  98  97 112 102  90  92  91  0.599693    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87 102 109 104 101  89  95 102 110 101  0.814724    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 112 104 102 109 101  91  89  94 101  0.839507    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 103  99  94  94  95 121  96  98 102  0.763677    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90  88 115 108  97 101  98  97  97 109  0.693142    989/1000    NonOverlappingTemplate
+105  92  94  83 102 117 101  90 115 101  0.323668    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 101 100  93 108 109 101 101  99  93  0.974370    993/1000    NonOverlappingTemplate
+100 103 118 108 106  85 107  82 110  81  0.093157    992/1000    NonOverlappingTemplate
+103 100  90 102 100  99 101  85 109 111  0.796268    990/1000    NonOverlappingTemplate
95  94  93  98  91 117 100 113  93 106  0.597620    994/1000    NonOverlappingTemplate
88 102 101  99  91 101 100 121  85 112  0.317565    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88 105  92 106  95 115  85 100 114 100  0.401199    989/1000    NonOverlappingTemplate
+108 108  83  87  96 109 100  94  95 120  0.246750    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101  78 105  91  95 122 109  84  99 116  0.049664    988/1000    NonOverlappingTemplate
+106 116 110  94  93  97  92  87  98 107  0.562591    987/1000    NonOverlappingTemplate
+104  97  92  92 115 115  89  95 109  92  0.442831    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 122  90 109  90  97 115  95  96  89  0.230755    993/1000    NonOverlappingTemplate
+101  94  88 101  98 113  97 104  95 109  0.846338    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 106 106 100  95  90 109 101 109  91  0.842937    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  94  92  92 104  95 104 107 104 111  0.900569    990/1000    NonOverlappingTemplate
+103  91 110  98  98 117  99 101  96  87  0.664168    990/1000    NonOverlappingTemplate
+114  82 108 101  98  98  92  95 114  98  0.454053    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 101 107  97 111 106  79 110  95  97  0.534146    991/1000    NonOverlappingTemplate
+113  84 111  96  89 105 108 101  94  99  0.524101    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90  93  98  92 112 101 100 117  94 103  0.641284    991/1000    NonOverlappingTemplate
+102 120  81  95  90 106 104 100  97 105  0.370262    985/1000    NonOverlappingTemplate
+101 100  90  96  93 114  99  96 103 108  0.873987    990/1000    NonOverlappingTemplate
+102  99 105  92  80  96 106  96 113 111  0.482707    993/1000    NonOverlappingTemplate
+105  91  98 117 116 106  96  95  89  87  0.332970    997/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  96  86 106 105 126  95  94  89 104  0.244236    988/1000    NonOverlappingTemplate
+101 103 109  92 110 103 101  87 104  90  0.788728    992/1000    NonOverlappingTemplate
92 123 104 107  96  90 101  86 106  95  0.325206    992/1000    NonOverlappingTemplate
97 112 103 114  97 104  81  99  97  96  0.564639    993/1000    NonOverlappingTemplate
+110 108 105 111 103  83  80 100  96 104  0.319084    986/1000    NonOverlappingTemplate
+106  78  97 102  93 102 113 100 111  98  0.455937    983/1000    NonOverlappingTemplate
85 102 109  83 102  88  92 112 114 113  0.153763    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  99 108 103 107  84  96  96 100 111  0.790621    994/1000    NonOverlappingTemplate
+102  95  81  95  93  91 106 128 106 103  0.118812    988/1000    NonOverlappingTemplate
+104  83  95 110 113 108 103  86 100  98  0.463512    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 81  84 125 106 102 106 108 106  86  96  0.060875    993/1000    NonOverlappingTemplate
+106  78  92 117  92 113 102 111  92  97  0.160805    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 106  94 115 100  96  95  86 101 116  0.463512    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 82 114  97 111  94  99 116  85  95 107  0.190654    990/1000    NonOverlappingTemplate
+106  92 111 101  96 106 103  98  93  94  0.928857    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  96 104  99  76 111 122 100  81 112  0.045675    994/1000    NonOverlappingTemplate
+103 100  81 104 100 101 111  95  95 110  0.680755    994/1000    NonOverlappingTemplate
+112 114 107  99  83  97 100 114  97  77  0.114712    988/1000    NonOverlappingTemplate
+101 104  91  95 108  93 104 110  98  96  0.928857    989/1000    NonOverlappingTemplate
+112  94 106  91 107  94  90  99 100 107  0.805569    988/1000    NonOverlappingTemplate
+106  97 109  84  96 114 116 101  75 102  0.096578    989/1000    NonOverlappingTemplate
94 109  93 104  97  93 108 120  95  87  0.439122    996/1000    NonOverlappingTemplate
+104  93 107 108 122  92 110  88  82  94  0.149495    986/1000    NonOverlappingTemplate
+116  93  89 103  89 104 105  99 105  97  0.707513    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 112 101 103  93 102 103  96  81 115  0.480771    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  99 108 103 115  96  88  98 104  92  0.786830    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 81 133 101 104  93 106  84  99 109  90  0.018540    990/1000    NonOverlappingTemplate
99  93  94  86  98  96 106 106 116 106  0.672470    991/1000    NonOverlappingTemplate
+119  83  99 110 104 104  89 100 116  76  0.043368    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101  82 109  98 107 105  93  95 101 109  0.699313    995/1000    NonOverlappingTemplate
99  92 102 112  94  97  95 103 110  96  0.906069    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 110 105  97 118 100  84 105 101  86  0.373625    987/1000    NonOverlappingTemplate
+109  95  88  95  94 101 116 113 110  79  0.172816    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 107  88  94 108  94  90 111  99 111  0.662091    988/1000    NonOverlappingTemplate
+110 105  80  93 104 116 102  99  90 101  0.390721    989/1000    NonOverlappingTemplate
+104  80  92 102 102  89 104 102 112 113  0.399442    994/1000    NonOverlappingTemplate
+108 109 105 101 106 105  84  87  96  99  0.664168    991/1000    NonOverlappingTemplate
+112  89  90  96 106  99  99 106  77 126  0.055361    990/1000    NonOverlappingTemplate
+104 108 102  84 101  93  94 106 104 104  0.839507    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 109 105  85 114  84 102  83 104 119  0.097159    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  90 106 112 106 111  83  97  95 104  0.542228    996/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  95  99 108  92 105  95 101  99 114  0.862883    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 108  94 105 105  94 109  85  96 108  0.751866    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88 101 112 106 103 109  92  99  90 100  0.759756    992/1000    NonOverlappingTemplate
+111  99  96 104  91 121 106  83  88 101  0.245490    991/1000    NonOverlappingTemplate
+101 100 102  91  94 104 109 106  90 103  0.933472    990/1000    NonOverlappingTemplate
+113 102 108 101 107  87  89  83  98 112  0.339271    991/1000    NonOverlappingTemplate
+112  97  89 119  97  99 107  90 102  88  0.399442    987/1000    NonOverlappingTemplate
+105 110 100 102  92  95 107 106  91  92  0.877083    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 101  95 119  95 107  99 100  99  93  0.763677    991/1000    NonOverlappingTemplate
+103  99 101  98  91 112  94  88 108 106  0.816537    983/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 104  93  87 119 100  94  94 112 108  0.353733    993/1000    NonOverlappingTemplate
85 121 108 104 101  95  76  86 111 113  0.031428    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 100  99 104 117  93  99  95  97 102  0.890582    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  94 109  90  95 108  98 110 112  88  0.622546    991/1000    NonOverlappingTemplate
+104  90 110  98  95  97  91  96 110 109  0.805569    989/1000    NonOverlappingTemplate
+109  96  96  93 102 109 110  93  94  98  0.886162    987/1000    NonOverlappingTemplate
+108  97 110 103 100  89  91 100 104  98  0.908760    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 109 124  98  99  93  93  94  90 109  0.305599    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85 106  88  85  93  98 123 104 105 113  0.114712    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 114  89 110 107  82 102 108 106  87  0.284024    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 108  93 115 101 116  91  94 100  85  0.395940    990/1000    NonOverlappingTemplate
94 106  84 108 122  91 102  94 105  94  0.305599    988/1000    NonOverlappingTemplate
+113  99  96 100 103 103  92  99 103  92  0.945296    989/1000    NonOverlappingTemplate
97  89 106 124 106  96 104  85 110  83  0.114040    986/1000    NonOverlappingTemplate
+101  97  99 100  94 113  91  94 105 106  0.915317    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 122 108 103 105  82  85  93  99 106  0.199045    993/1000    NonOverlappingTemplate
+111 101 102 105  95 105  92 105  98  86  0.842937    990/1000    NonOverlappingTemplate
+101 104  95  84  98 107 111  94 124  82  0.119508    987/1000    NonOverlappingTemplate
+113 101  84 102  82 104 111  97 109  97  0.358641    987/1000    NonOverlappingTemplate
+102 109 100 102  98 101 109  76 111  92  0.404728    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91  95  94 100 102 103 114  98 109  94  0.858002    990/1000    NonOverlappingTemplate
+111  96 100 115  84  96  89  87 117 105  0.192724    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  96 106  92 108 101 105  90  94 111  0.858002    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103  97  89  87 115 113 102 123  87  84  0.055361    993/1000    NonOverlappingTemplate
+105  99 102 106  94  89 101 105  95 104  0.968128    989/1000    NonOverlappingTemplate
+102  91 119  91  96 102 102 102 107  88  0.587274    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 114  87 115 101  80  89 103 112 109  0.106877    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  98  96  87 101  92 106 116  98 108  0.721777    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 127 105 124  93  84  93 103  78 101  0.007639    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 108 103  91 104  98 105  98 102  95  0.981417    989/1000    NonOverlappingTemplate
+105  88 100 101  96 100  98 109 101 102  0.973055    987/1000    NonOverlappingTemplate
+113  99 107 106  94  92 103 103  94  89  0.807412    986/1000    NonOverlappingTemplate
+102  94  94  99 111  79 102 114 100 105  0.471146    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 110  89 117 103  87 102 109  90 103  0.365253    989/1000    NonOverlappingTemplate
+113  95 100 100 100 103 102  91  99  97  0.965083    996/1000    NonOverlappingTemplate
+103 103  98  93 103  85 104 107 104 100  0.920383    982/1000    NonOverlappingTemplate
+102 115  97 102  89 100  92 103  98 102  0.880145    988/1000    NonOverlappingTemplate
+100  92  97 111 110 105  99  92  92 102  0.873987    990/1000    NonOverlappingTemplate
+103  96  96 118 103  90  85 109  90 110  0.366918    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 134  86 105  93  95 111  82 113  85  0.006063    981/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 122 106  81  96  98  98 110 101  97  0.278461    986/1000    NonOverlappingTemplate
98 101 104 106 111  81 102  97 103  97  0.769527    989/1000    NonOverlappingTemplate
+110  97 102  86  90 112  89 108 109  97  0.506194    986/1000    NonOverlappingTemplate
+107  84 111 106 100  88 103  98 107  96  0.653773    991/1000    NonOverlappingTemplate
+100 104  98  86 104  83 102 108 101 114  0.548314    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  97  90 108  89  97 103 109 111 100  0.807412    994/1000    NonOverlappingTemplate
84  96 119  96  96 118  94  98  97 102  0.317565    992/1000    NonOverlappingTemplate
+118  99  99  94 107  87  94  95  97 110  0.585209    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 111  93  99 102 102  97 104 102  96  0.978072    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  96  98 109  99 110  99  97 105  92  0.953089    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83  91 122 104  84  98  95 114 110  99  0.104993    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  84  99 119  99 103  95  92 100 110  0.516113    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  95 111 108 103 108  91  87  99 101  0.794391    992/1000    NonOverlappingTemplate
+104  92  84 122  96 100 102 101 105  94  0.435430    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  95 118  86  98 100 119  73 102 112  0.035640    987/1000    NonOverlappingTemplate
+120  88 102 110  86 118  86 110  89  91  0.054314    989/1000    NonOverlappingTemplate
+107  89  99 104  92  95  94  94 120 106  0.550347    988/1000    NonOverlappingTemplate
+103 103  96 107 109  89  99  81 105 108  0.599693    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87  97 109 104 112  95  88 108  87 113  0.358641    994/1000    NonOverlappingTemplate
+104 102 105  78 118 103  86 104 110  90  0.174728    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  99 125  85 100 108  96  98  99  94  0.360287    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 105 104  96 104 111  97  86  93 105  0.856359    992/1000    NonOverlappingTemplate
84  92 103 117  91 106 111  99  86 111  0.228367    988/1000    NonOverlappingTemplate
+100 113 109 110  92  95  99  93  90  99  0.749884    992/1000    NonOverlappingTemplate
+104 111 105  98  97  96 103 117  88  81  0.355364    987/1000    NonOverlappingTemplate
+101 105 102 112 103 105  81 104  90  97  0.643366    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88 102 111 106 103 109  92  99  90 100  0.779188    992/1000    NonOverlappingTemplate
+104 110 100  90 102 100 100  93 100 101  0.975012    991/1000    OverlappingTemplate
+ 91  99 109  97  97  98 114 107 101  87  0.739918    993/1000    Universal
+101 107 112 112  93 104  96  90  88  97  0.666245    993/1000    ApproximateEntropy
+ 69  56  59  70  65  65  70  56  48  58  0.530845    607/616     RandomExcursions
78  60  68  53  55  63  68  55  61  55  0.414892    610/616     RandomExcursions
69  61  56  66  63  56  64  61  59  61  0.979300    608/616     RandomExcursions
+ 63  65  56  59  42  73  69  60  56  73  0.166350    608/616     RandomExcursions
+ 63  67  66  48  64  53  52  65  62  76  0.324600    611/616     RandomExcursions
65  62  51  58  66  72  63  65  56  58  0.803325    606/616     RandomExcursions
56  73  71  76  59  60  63  55  54  49  0.213309    611/616     RandomExcursions
78  42  66  65  73  54  72  46  57  63  0.015108    609/616     RandomExcursions
82  67  51  76  51  50  68  60  51  60  0.023181    610/616     RandomExcursionsVariant
90  52  67  60  52  72  57  46  50  70  0.001828    610/616     RandomExcursionsVariant
79  66  56  71  63  49  58  63  53  58  0.236409    609/616     RandomExcursionsVariant
75  62  75  63  61  55  42  70  53  60  0.080276    608/616     RandomExcursionsVariant
+ 67  58  78  67  66  57  48  50  66  59  0.215164    610/616     RandomExcursionsVariant
70  59  66  69  65  45  69  62  57  54  0.397459    611/616     RandomExcursionsVariant
74  72  49  59  63  65  54  67  64  49  0.248659    610/616     RandomExcursionsVariant
80  50  61  54  62  68  65  48  73  55  0.077890    608/616     RandomExcursionsVariant
+ 69  48  60  74  56  51  63  62  67  66  0.372134    607/616     RandomExcursionsVariant
+ 64  62  69  60  56  60  48  65  74  58  0.574229    612/616     RandomExcursionsVariant
68  57  58  66  59  65  55  62  60  66  0.964941    615/616     RandomExcursionsVariant
63  63  51  66  57  68  54  83  58  53  0.154615    612/616     RandomExcursionsVariant
+ 50  54  61  66  68  66  65  62  63  61  0.855196    612/616     RandomExcursionsVariant
56  48  56  61  71  71  62  61  58  72  0.435762    612/616     RandomExcursionsVariant
+ 50  63  55  62  79  57  60  67  62  61  0.451004    614/616     RandomExcursionsVariant
+ 48  64  54  71  69  60  60  75  52  63  0.272353    615/616     RandomExcursionsVariant
51  57  62  62  60  68  62  59  64  71  0.865861    614/616     RandomExcursionsVariant
51  58  61  53  72  55  64  72  67  63  0.514450    614/616     RandomExcursionsVariant
+ 95  87 106  93  99  95  96 111 102 116  0.635037    994/1000    Serial
92  86 107  99 106  96 100  93 119 102  0.558502    994/1000    Serial
86  97  93 106 102 104  92 118  96 106  0.585209    990/1000    LinearComplexity
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@@ -201,7 +201,7 @@ random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
 sample size = 1000 binary sequences.
 
 The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
-is approximately = 573 for a sample size = 587 binary sequences.
+is approximately = 602 for a sample size = 616 binary sequences.
 
 For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
 provided in the addendum section of the documentation.
index 451fe27..5a31915 100644 (file)
@@ -5,194 +5,194 @@ RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
 ------------------------------------------------------------------------------
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
 ------------------------------------------------------------------------------
- 90  99  91 116 104  94 103  92  94 117  0.448424    990/1000    Frequency
-105 110 106  95 115  95  94 103  92  85  0.564639    994/1000    BlockFrequency
- 94  82 111 111  84  90 121 106  95 106  0.092041    989/1000    CumulativeSums
- 95 106  91 100  91 108 103 101  96 109  0.915317    988/1000    CumulativeSums
-100  93  91  89 106 124  97  99 103  98  0.450297    991/1000    Runs
-108 100  89  92  88 105 114 108  95 101  0.632955    987/1000    LongestRun
-101 102 108  99 101 105 106  92 104  82  0.801865    995/1000    Rank
- 99  97  99 110 102  93  96 105 101  98  0.989786    989/1000    FFT
98 109 111  93  85 104 116  88  98  98  0.433590    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  82  98 100  99 110 112  88 110 110  0.352107    998/1000    NonOverlappingTemplate
-100 100  97  90  94 102  87 107 109 114  0.695200    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 82  89 108  87 105  98  95 115 118 103  0.167184    996/1000    NonOverlappingTemplate
-103  95 112  90 122 107  93  98  92  88  0.295391    989/1000    NonOverlappingTemplate
-116  92 109 100  99  95  85  98 103 103  0.664168    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 107  90  92 109 119 100 100  88 101  0.498313    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 101  94  93 100 102 107  90 102 120  0.612147    993/1000    NonOverlappingTemplate
-101  86  87  94 104 109 113 111  95 100  0.520102    983/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 111 100  94  82  87 121 104 104  98  0.257004    990/1000    NonOverlappingTemplate
91  92  97 103 116 101  86 112  94 108  0.474986    992/1000    NonOverlappingTemplate
-103  92 107 115 104 106  95  80  99  99  0.508172    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 110  90  81 109 127  87 113 101  90  0.027497    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  88 105 115  96  95  95 113  96 101  0.676615    987/1000    NonOverlappingTemplate
-104  94  89 120  90 106  99 103  95 100  0.591409    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  97  92  98  90  97 116  97 117  99  0.585209    990/1000    NonOverlappingTemplate
-103  85  98  92 100 108 104 105 110  95  0.805569    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 86  95  86  98 119 110 110  81 114 101  0.080519    990/1000    NonOverlappingTemplate
-119 101  86  95 104  85  96  95 112 107  0.305599    982/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  90  93 111  92 110  88  92 110 116  0.348869    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 102 100  88 102 101 121  98  95  99  0.678686    986/1000    NonOverlappingTemplate
-112  94 102  90  99 106  80 111 105 101  0.467322    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  97 111 111  83  96 109 114  92  93  0.365253    987/1000    NonOverlappingTemplate
96  85 101  94 123  98  95  77 131 100  0.005638    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 104  97  96  92 106 120  95 101  95  0.711601    986/1000    NonOverlappingTemplate
89 100 119  96  89 109  96  92 100 110  0.455937    995/1000    NonOverlappingTemplate
98 102 111  85 120 102  97  98  94  93  0.478839    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  98 101 100  94 109 107 108  92  94  0.944274    991/1000    NonOverlappingTemplate
-100 104  85  84 115  92 109 113 102  96  0.307077    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  89  92  91 114 102 107 109  96 104  0.695200    988/1000    NonOverlappingTemplate
-105  83 101 101 110  91  99  96 106 108  0.725829    985/1000    NonOverlappingTemplate
-104 101  83 114  96 111  91 104 106  90  0.463512    990/1000    NonOverlappingTemplate
-104 108  93  86  92 100 117 105  95 100  0.607993    987/1000    NonOverlappingTemplate
-104 101 100 107 108  98  83  88 112  99  0.624627    992/1000    NonOverlappingTemplate
-106  95  89 106 109  94  97  97 107 100  0.910091    990/1000    NonOverlappingTemplate
-114  94  93 115 104  99  91  96  96  98  0.699313    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 100  99  99 100  96 127  81  89 110  0.149495    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 103 115  91  98  86 110  94 109  98  0.583145    984/1000    NonOverlappingTemplate
-125  97  96 104  89  84 103 100 102 100  0.307077    991/1000    NonOverlappingTemplate
-101 110  95  80  99 104  92 106 100 113  0.522100    984/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 117 118 119 100  90  86  92  90  93  0.088762    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 117 110 103  96 110  90 100  92  86  0.446556    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 106 110  92 104 106  85  90 103 108  0.672470    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  96  96  89 119 103 104 100 108  86  0.534146    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  86  90 103  95 111  99 116 119  92  0.184549    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 87 100  97  95  87 105  94 116 110 109  0.465415    992/1000    NonOverlappingTemplate
-116 117  98  94  91  80  87 111 112  94  0.081510    982/1000    NonOverlappingTemplate
-110  88 102  98  77  98  98 102 118 109  0.214439    983/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 111  82  94  93 119  88 102 106 108  0.244236    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  97 103 104  98  87 111  94  90 117  0.581082    989/1000    NonOverlappingTemplate
-121 100 106  92  86  97 113 101  89  95  0.302657    984/1000    NonOverlappingTemplate
- 88  97 107 109 103 115  89  91 106  95  0.554420    997/1000    NonOverlappingTemplate
95 101  88 111  95 106  97  93 113 101  0.759756    993/1000    NonOverlappingTemplate
-105 103 101 102  85 109 102  89  87 117  0.411840    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 87 105 108 105  94 109 100 105 103  84  0.647530    988/1000    NonOverlappingTemplate
86 112  96  99 107 113  84 105  95 103  0.446556    994/1000    NonOverlappingTemplate
-101 101  96 114 105  90  90  93 107 103  0.792508    988/1000    NonOverlappingTemplate
-103  84 106  97 106 106 103 107  98  90  0.794391    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 103 106  91  88 113 102 106  93 107  0.680755    993/1000    NonOverlappingTemplate
-116 114  96 100 110 102  98  80 100  84  0.195864    992/1000    NonOverlappingTemplate
91 102  93 101 111 103  87 108 109  95  0.735908    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  98 115  90 100  92 103 116  90  99  0.566688    992/1000    NonOverlappingTemplate
-115  80 108 111  92  95  93 106 102  98  0.357000    988/1000    NonOverlappingTemplate
-125 103 113 101 105  80  94  89 102  88  0.082010    988/1000    NonOverlappingTemplate
-120  91  89 100 104 106  97 101  89 103  0.540204    985/1000    NonOverlappingTemplate
90  89  97 123 111 102 101  94  97  96  0.395940    991/1000    NonOverlappingTemplate
-115  89 106 111 100  87 103  97 114  78  0.133404    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  90 107  97  97  91 105 105  97 121  0.486588    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  99  96 108  99 102 100  96 101 103  0.998474    993/1000    NonOverlappingTemplate
-108 131  98 103  79  89  91 118 100  83  0.006332    989/1000    NonOverlappingTemplate
99 103  94  96 108 102  90 104  91 113  0.837781    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 78 120 100 101 109  89 103 102 101  97  0.268917    997/1000    NonOverlappingTemplate
-101  94  84  88 113  94 122 100  91 113  0.131122    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 88  78 100 119 101 101 105  87 116 105  0.100709    994/1000    NonOverlappingTemplate
98 109 111  94  85 103 116  89  97  98  0.469232    991/1000    NonOverlappingTemplate
-104  98  84 115 104 104  91 104 100  96  0.693142    986/1000    NonOverlappingTemplate
-101 105  95  96 106 107 112 117  84  77  0.133404    985/1000    NonOverlappingTemplate
-104 101  78 105 107 105 120  83  95 102  0.154629    994/1000    NonOverlappingTemplate
98 107 101 113  84  84 111  92 105 105  0.375313    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 88 100 100 100 107  90 102 110  96 107  0.866097    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 113  85 114  96  90 112  89 104 105  0.292519    988/1000    NonOverlappingTemplate
-112 103  93  86 109  79  92 112  94 120  0.074791    991/1000    NonOverlappingTemplate
72  99 111 101 112  86 104 113 103  99  0.108150    992/1000    NonOverlappingTemplate
-109  98  86 100  91 117  99  96  98 106  0.628790    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 103  93  89 110 102  95  89 117 103  0.607993    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 101 106  91 109  97 106 101  90 103  0.930026    986/1000    NonOverlappingTemplate
-112  97  78  93  97 119  95 112  96 101  0.190654    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 87  94  98  89 104 103  91 116 110 108  0.478839    991/1000    NonOverlappingTemplate
-105 107  99 106  99  99 112  72  89 112  0.159910    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  98  94  92  99 106 117  96  89 110  0.670396    990/1000    NonOverlappingTemplate
-100  94  91 112  93 107 103  93 103 104  0.881662    986/1000    NonOverlappingTemplate
-118 102  70 110 112  98 107  78 107  98  0.014449    983/1000    NonOverlappingTemplate
-110  99  93  84  89 106  90 116 106 107  0.347257    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 101  99 106  94  98 103  93  99 111  0.973718    991/1000    NonOverlappingTemplate
-102  98  91  99  92  97 111 106  94 110  0.870856    988/1000    NonOverlappingTemplate
-103 101 107 111 108  95  95  91  86 103  0.759756    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  94  86 106 112 101  87 102 124  89  0.169981    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107 105  91  93  95 111 104 107  93  94  0.834308    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  89 114 103  97  95  93  93 109 109  0.715679    984/1000    NonOverlappingTemplate
-110 101  96 109  93 105  93 100 102  91  0.907419    989/1000    NonOverlappingTemplate
-102  80  96  89 100  99  95 135  99 105  0.033142    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  95  80 104  95  93 113 112 104 113  0.279844    993/1000    NonOverlappingTemplate
-116 108  95  92  83 112 108 108  89  89  0.206629    993/1000    NonOverlappingTemplate
-100  99  96  92 102 101  99 122  87 102  0.591409    986/1000    NonOverlappingTemplate
-112 109 108 104  85  86 112  94  95  95  0.387264    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 84 100  84 115 109 100  96  97 101 114  0.319084    988/1000    NonOverlappingTemplate
89 101 104  88 112 109 104 108  94  91  0.632955    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 107  98  99 111 102  91 110  90 101  0.796268    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  96  97 101  90  96 101 103 117 103  0.862883    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  94 106  99 112 100  95 112  94  97  0.823725    991/1000    NonOverlappingTemplate
-107 104 106  99 102  94  86 105  96 101  0.924076    991/1000    NonOverlappingTemplate
-104 101 110 102  85 105 111  83  94 105  0.492436    992/1000    NonOverlappingTemplate
-112 111 114 103  85  91  86 107  93  98  0.293952    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  95 104  96 112 104  91  91 103 110  0.812905    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 83  92 106 105  92  89 109 101 111 112  0.395940    994/1000    NonOverlappingTemplate
-130  88  86  91 117 100 102 103  82 101  0.021407    987/1000    NonOverlappingTemplate
-103  93  97  96  99  97 104 111 105  95  0.971699    990/1000    NonOverlappingTemplate
-105 113 104  92 105  95 113  92  93  88  0.585209    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 102  84  88 105 103  99  97 116 110  0.514124    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 88 104 102 100 101 110 107 107  95  86  0.755819    989/1000    NonOverlappingTemplate
-100  94  98  99  94 116  85 120 106  88  0.250558    993/1000    NonOverlappingTemplate
89  96 108 103  97 103  91 115 103  95  0.771469    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  75 100  96 106 112  96  98  86 138  0.002657    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  97 105 101 100  89 102 101 118  95  0.765632    989/1000    NonOverlappingTemplate
-102  91  93 110 111 105  98 111  83  96  0.524101    988/1000    NonOverlappingTemplate
-104  88 113 107 108 105  86  96  91 102  0.570792    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  94 108 114 110 102  89  98 103  91  0.641284    986/1000    NonOverlappingTemplate
-103 102  91 114  93 105  99  88  90 115  0.500279    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  91  98 106  97  94 107 106 103  99  0.977480    992/1000    NonOverlappingTemplate
-104  93 111  69  83 116 108 104 107 105  0.030197    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  86 119 125 100 109  87  89  86 100  0.041438    986/1000    NonOverlappingTemplate
-100  95  88  98 102 100 130  90  99  98  0.223648    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101  95 109  98  88 108  97 103 110  91  0.818343    991/1000    NonOverlappingTemplate
86  97 105 123 110  96  89  85 119  90  0.051611    992/1000    NonOverlappingTemplate
-103  90  85 103 102 101  94 117  93 112  0.469232    991/1000    NonOverlappingTemplate
-124 101  88  95  96 103  80  93 110 110  0.115387    994/1000    NonOverlappingTemplate
-100 100 100 120 100  99  89  99  97  96  0.790621    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 112  95  95  96  99 106 104 104  95  0.946308    994/1000    NonOverlappingTemplate
-111 104  97 104  93  95 114  81 109  92  0.402962    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 108 110  93 111 103  99 101  84  93  0.684890    989/1000    NonOverlappingTemplate
-103 110 100 103  78  94  99 106 101 106  0.624627    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  92 112  92  95 103 103 101 101 104  0.945296    989/1000    NonOverlappingTemplate
-109  99  94 102 104 110 108  94  81  99  0.637119    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101 111  91 107 100  85  95 116  99  95  0.550347    991/1000    NonOverlappingTemplate
78 101  93 101 123 108 112  89  94 101  0.112047    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 106 104 115 100 102  77 120  93  92  0.120909    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  65 123 113  97 104 106 104 103  95  0.011223    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  77 101 118 102 100 105  87 116 105  0.104371    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 115 115  95 101  90  94  99 102  95  0.660012    989/1000    OverlappingTemplate
-121 100 108 100  93 102 101  81  93 101  0.375313    985/1000    Universal
- 99  97 103 107 109  82 107 104  97  95  0.767582    991/1000    ApproximateEntropy
64  71  64  61  64  63  53  66  64  66  0.963662    631/636     RandomExcursions
56  60  67  64  64  65  63  72  62  63  0.978900    626/636     RandomExcursions
72  70  64  51  66  73  47  66  71  56  0.207993    630/636     RandomExcursions
64  64  58  70  66  58  70  61  61  64  0.976060    630/636     RandomExcursions
70  58  66  73  81  63  66  50  58  51  0.139036    633/636     RandomExcursions
56  73  73  62  68  71  61  59  60  53  0.592591    632/636     RandomExcursions
77  64  58  59  66  57  66  65  67  57  0.786468    630/636     RandomExcursions
- 67  66  53  57  66  63  79  69  51  65  0.376791    626/636     RandomExcursions
- 56  62  78  65  59  64  68  60  63  61  0.807266    630/636     RandomExcursionsVariant
- 54  58  71  80  57  68  73  55  65  55  0.216912    629/636     RandomExcursionsVariant
- 54  60  59  71  78  64  79  53  59  59  0.189397    628/636     RandomExcursionsVariant
63  56  62  65  62  69  71  67  60  61  0.967358    628/636     RandomExcursionsVariant
61  65  54  58  70  65  55  67  69  72  0.761937    627/636     RandomExcursionsVariant
64  56  65  50  57  63  80  74  67  60  0.274622    624/636     RandomExcursionsVariant
64  59  65  54  56  63  60  76  74  65  0.615645    629/636     RandomExcursionsVariant
59  62  69  53  66  48  72  71  63  73  0.347921    630/636     RandomExcursionsVariant
65  63  75  53  45  54  67  74  71  69  0.117879    634/636     RandomExcursionsVariant
64  76  72  51  66  53  68  57  57  72  0.287867    630/636     RandomExcursionsVariant
81  60  63  79  68  60  53  52  60  60  0.134074    633/636     RandomExcursionsVariant
71  71  67  70  64  63  49  60  62  59  0.678357    631/636     RandomExcursionsVariant
72  69  65  66  66  81  63  50  54  50  0.122325    633/636     RandomExcursionsVariant
78  64  63  67  57  77  63  56  61  50  0.272459    631/636     RandomExcursionsVariant
70  76  55  70  63  55  70  60  61  56  0.530950    629/636     RandomExcursionsVariant
70  75  59  67  66  65  48  63  59  64  0.572945    631/636     RandomExcursionsVariant
77  66  57  63  70  60  70  64  49  60  0.456536    629/636     RandomExcursionsVariant
74  71  54  65  72  68  57  67  58  50  0.360863    630/636     RandomExcursionsVariant
- 94  99  94 114 103 103  78 120 100  95  0.215574    987/1000    Serial
- 97 104  91  95 123  93 114 100  94  89  0.302657    985/1000    Serial
-126  90  87 102 110  91  91  98 108  97  0.168112    987/1000    LinearComplexity
+ 91  97 102 100  96 116 112  90 110  86  0.431754    992/1000    Frequency
+104 103 115 111 109  98 107  75  90  88  0.131879    993/1000    BlockFrequency
+102 102  87 101  98 113 118 102  93  84  0.363593    993/1000    CumulativeSums
+ 98  99  92  93  99  99 106  96 107 111  0.945296    993/1000    CumulativeSums
+105  90 102  97  76 111  97  95 116 111  0.188601    985/1000    Runs
+ 84  87 107 100 102 117  92 113  96 102  0.334538    993/1000    LongestRun
+ 98  95  95 123  92  92 117  98  92  98  0.295391    987/1000    Rank
+111 111 121  89  84  90 103 100 103  88  0.152902    992/1000    FFT
85  96  92 110  98  94 110  88 116 111  0.299736    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 105  94  91 121 106 107  90 104  91  0.395940    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86 109 103 123  84  97 103 102  90 103  0.212184    990/1000    NonOverlappingTemplate
+103 100  97  92 124  92 104  84 107  97  0.310049    989/1000    NonOverlappingTemplate
+108 102  87 109 122  88  96 115  87  86  0.077607    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 106 107  88 101  82  97 110 115 100  0.415422    995/1000    NonOverlappingTemplate
+105 110  91  80  84  89 116  98 119 108  0.053969    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90  92  90  80 119 120  90 112  98 109  0.040901    991/1000    NonOverlappingTemplate
+104  85 107  79 111 103  92 116 115  88  0.078086    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  93 116 101  78 110 109  82 112 105  0.090936    984/1000    NonOverlappingTemplate
89 105 115  87  95 125  97 101  91  95  0.159910    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 100 111  90  93  94 110 114  94 100  0.664168    994/1000    NonOverlappingTemplate
+104  79 100  96 120  95 105 107  93 101  0.332970    987/1000    NonOverlappingTemplate
+100 107  98  93  98 113  96  96 113  86  0.666245    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 104 119  80  99  98 103 104  98  96  0.506194    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 100 113  89  90  92  77 118 114 115  0.036113    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 79 133 104 103 108 106  83  90  97  97  0.014449    994/1000    NonOverlappingTemplate
+128  89 107  99  89  93 103  99  91 102  0.202268    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  97 104  94 105  93 110 113  96  90  0.812905    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 123  91 102  97 114  98  88  91  98  0.307077    994/1000    NonOverlappingTemplate
+105  89  99  92  88 121 114 102  99  91  0.291091    994/1000    NonOverlappingTemplate
+100  94  95  81 124 117  93 103  94  99  0.128874    995/1000    NonOverlappingTemplate
+107 102  95 110 110 118  96  88  82  92  0.242986    992/1000    NonOverlappingTemplate
87 104 103  98  90 102 103 101 104 108  0.916599    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 112 105 104 102  91  91  92  96 110  0.798139    988/1000    NonOverlappingTemplate
92 109 103 107  90  96 104  96  96 107  0.900569    997/1000    NonOverlappingTemplate
85 109 110 117  71 103 105  99 101 100  0.072964    992/1000    NonOverlappingTemplate
+109  89  88 103  93 108  99 112 112  87  0.413628    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 110  92 115  86  94  88  97 111 115  0.222480    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103 104 108 105  93  87  99 105 101  95  0.921624    991/1000    NonOverlappingTemplate
+123  91 102  99 107 107  92  98  82  99  0.271619    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  96  87 102  93 124 103  89 113 100  0.235589    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88 117 108  94 111 101  97  85  98 101  0.442831    987/1000    NonOverlappingTemplate
+112 100  98  97  88 110  85  91  93 126  0.111389    990/1000    NonOverlappingTemplate
+105 115 105  91  93  94  93  91 101 112  0.620465    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 101  91 101 111 106 105  98  94  97  0.951205    989/1000    NonOverlappingTemplate
+120  94  90 103  98 105  99 101 105  85  0.508172    984/1000    NonOverlappingTemplate
+100 112  94  88 108  91 104  90 107 106  0.668321    992/1000    NonOverlappingTemplate
+106 100 101  91 111  98 111 103  83  96  0.660012    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  97 111  98 101 105  92 108  97  92  0.934599    993/1000    NonOverlappingTemplate
+105  90  89 108  92  99  93 108 101 115  0.622546    987/1000    NonOverlappingTemplate
+107  97 125  91  96  92  94 106  97  95  0.392456    983/1000    NonOverlappingTemplate
+107 104  91 107  85 101 104 108  93 100  0.788728    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101  95 106  90  92  90 114 102 103 107  0.755819    992/1000    NonOverlappingTemplate
+104 107  97  93 119 110 110  89  90  81  0.178604    992/1000    NonOverlappingTemplate
+122  98  85 113  93  84 106 107  93  99  0.152902    992/1000    NonOverlappingTemplate
+111  88  97 108 101  97 113  89 100  96  0.684890    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 119  94  99 110  84  95  95 105 104  0.465415    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 104  98 101  96  99  90 122  96 104  0.581082    990/1000    NonOverlappingTemplate
+105  94 110 108  74  94 114  98 103 100  0.245490    988/1000    NonOverlappingTemplate
+109 103  70 101 109 105  90 113  93 107  0.101311    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86 105 100 105 103  98  91 100 113  99  0.825505    995/1000    NonOverlappingTemplate
88  96  93  91 103 106  98 106 117 102  0.670396    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 104 124  90  86  95 116  89 102 105  0.108791    990/1000    NonOverlappingTemplate
+106  80 127 104  89 115  98  80 110  91  0.012128    991/1000    NonOverlappingTemplate
98  85 115 100  93 102  94 110 104  99  0.678686    991/1000    NonOverlappingTemplate
+106  93 111  96 108  91 101  94  98 102  0.903338    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  96 109 116  93  93 102  86 107 101  0.626709    988/1000    NonOverlappingTemplate
+108  89  96 125 111  91  96  99  97  88  0.214439    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  91  91 100  90 101 110 108 104 108  0.820143    994/1000    NonOverlappingTemplate
77 102  98  94  94 107  97 119 103 109  0.263572    986/1000    NonOverlappingTemplate
+109  93  95  91  96 108 103 111  96  98  0.862883    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  79 109  89 108 117 101 101  97 103  0.325206    990/1000    NonOverlappingTemplate
+100 108  82 100 102 101 108  92  91 116  0.476911    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 108 107 101 106 108 103  86  98  87  0.731886    994/1000    NonOverlappingTemplate
79 110 110  84  87 121  87 111  97 114  0.017789    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85 100 101 109 112 101 105 104  95  88  0.676615    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 102 100 102 115 106  90  94  96 103  0.839507    988/1000    NonOverlappingTemplate
+102  94  97  90 103  97 103 110 101 103  0.969588    990/1000    NonOverlappingTemplate
+100 112  96 114  92 105 100 112  90  79  0.255705    991/1000    NonOverlappingTemplate
87  93 113 101 107 108 110  85 103  93  0.452173    990/1000    NonOverlappingTemplate
+106 104 101 101  97 101  86  95 107 102  0.947308    991/1000    NonOverlappingTemplate
+103  97 105 114 100 107 100  97  82  95  0.693142    988/1000    NonOverlappingTemplate
+104 113 105  95  96  96  84  99 107 101  0.765632    994/1000    NonOverlappingTemplate
85  96  93 109  98  93 111  87 117 111  0.259616    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 100  94  99 104 105 100 102 101  97  0.999524    988/1000    NonOverlappingTemplate
+105  91 107  99  91  87  99 105 122  94  0.390721    993/1000    NonOverlappingTemplate
+103 101  85  98 100 108  92  83 116 114  0.270265    985/1000    NonOverlappingTemplate
84 101 108 102 120  93  94 109  88 101  0.322135    992/1000    NonOverlappingTemplate
+105  97 100  83  86 107 112 108 108  94  0.459717    989/1000    NonOverlappingTemplate
+104  96 106  80  84 104 107  95 100 124  0.125927    991/1000    NonOverlappingTemplate
+100 112  96  96  91 110 105 108  94  88  0.713641    989/1000    NonOverlappingTemplate
99  93  86 122  92 110 105 100 104  89  0.307077    989/1000    NonOverlappingTemplate
+117  86  97  90 102 103 108  93  92 112  0.411840    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  99 122  89 101  79  90 104 114 109  0.093720    988/1000    NonOverlappingTemplate
+111  96  95  98 115 103  84  97 104  97  0.647530    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 101 112 101 111 107  98 106  79  90  0.417219    984/1000    NonOverlappingTemplate
+106  81  94 115  90 102  86  97 119 110  0.112708    985/1000    NonOverlappingTemplate
+100  98  81 105 110 112  99  95  97 103  0.660012    992/1000    NonOverlappingTemplate
+111 102  88 100  86 102 107  87  94 123  0.185555    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  92  90 108  95 103  90 109 108 106  0.794391    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87 101  97  93 102 113 102 110 106  89  0.676615    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 120  87  94  92  99 107  98  98 106  0.570792    991/1000    NonOverlappingTemplate
+106  97 101  90  93  85  92 112 119 105  0.339271    985/1000    NonOverlappingTemplate
+108  96  93  95  98 102 103 100  98 107  0.987079    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 115 102 106  96 101 101  91  99  91  0.875539    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  98  94  92 100 119 105  95 102  98  0.805569    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 108  98 105 108  76 105 104 104 103  0.419021    988/1000    NonOverlappingTemplate
+103 110 108 108 125 103  79  90  76  98  0.018413    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 109 112  89  88  98 114 106  98  91  0.498313    990/1000    NonOverlappingTemplate
+116 106  92  95  76  99 101 101 115  99  0.221317    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 100 104 102  91 103  92  92 111 107  0.903338    992/1000    NonOverlappingTemplate
+101  95  85 103 118 103  93 102 109  91  0.526105    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 131 114  82 105  91  97  90  90 104  0.032061    992/1000    NonOverlappingTemplate
+101 103 101 101  89 111 103 102  99  90  0.931185    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87  93 104 119 111 105 102  78  85 116  0.047173    993/1000    NonOverlappingTemplate
95  93 111 102  92  99 108  96 104 100  0.935716    996/1000    NonOverlappingTemplate
+108 109 102 105  98 109 101  97  84  87  0.643366    990/1000    NonOverlappingTemplate
+106 105  98 104  96  93 110 108  94  86  0.796268    991/1000    NonOverlappingTemplate
+107 100  89  95 104 109  89 110 105  92  0.737915    994/1000    NonOverlappingTemplate
+108  85  97  92 104  97 109  97 103 108  0.788728    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83 100 118 104  99  98 106 106  88  98  0.480771    991/1000    NonOverlappingTemplate
+104  92 106 109 100 101  96 108  92  92  0.907419    991/1000    NonOverlappingTemplate
+125 106  95  85  94  97  90 118  92  98  0.106246    984/1000    NonOverlappingTemplate
+119 108 100  85 102 100  96  96  91 103  0.558502    994/1000    NonOverlappingTemplate
+104 102  87  88  94 109  88 107 100 121  0.286836    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  86  98  92  90 101 109 102 117 110  0.471146    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 71  88 110 104 122  96 106  91 102 110  0.032705    988/1000    NonOverlappingTemplate
+130  91  91  95  99  82 123 107  90  92  0.010457    983/1000    NonOverlappingTemplate
+105  98 101  91  85 100 107 109 103 101  0.854708    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 104 109  98 101  94 112  99  93 100  0.889118    991/1000    NonOverlappingTemplate
96 104  95 106  96  79 121 101 100 102  0.353733    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 109  91 102  93 108  94 100 113  98  0.786830    993/1000    NonOverlappingTemplate
+113  87  82 101 115 109 115  83 103  92  0.076658    987/1000    NonOverlappingTemplate
+111 105 107 112 105  95  93  90  87  95  0.603841    991/1000    NonOverlappingTemplate
+106 100 102 105  90  95  93 110  96 103  0.933472    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90  94 120  92  83 105 103 107  99 107  0.332970    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83 109  97 108  94  95  93 101 110 110  0.581082    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90  94 107 109  93 113  95  82  91 126  0.068999    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 108 102  94  87  91 101 110  99 111  0.753844    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  93 101 103 105  90 105  96  98 111  0.939005    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87 110  97 101  96  97  88 109 115 100  0.581082    988/1000    NonOverlappingTemplate
+104 103  85 100 103  94 109 100 114  88  0.620465    991/1000    NonOverlappingTemplate
98 106  96 103  92 109  93 113  93  97  0.846338    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 107 106 103 108  86  93 107  90 101  0.784927    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  85 105 112  86 100 113  94 106 102  0.490483    996/1000    NonOverlappingTemplate
+ 84  94 114  96 115 100  87 102 105 103  0.404728    996/1000    NonOverlappingTemplate
+106  99  81  87 105  99 117  90 112 104  0.248014    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86 105 109  92  98  99  91  96  96 128  0.177628    986/1000    NonOverlappingTemplate
+108 100  95  83  80  85 113 120 106 110  0.047478    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 80 103 103 116 109 110  98  92  99  90  0.331408    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 118 113 108 100  97 107  81  81  97  0.141256    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 107 107  86  99 110 110  97 105  88  0.581082    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  99  89 105  97  95 107 110  92 109  0.848027    989/1000    NonOverlappingTemplate
96 105 102 102 104  98 110  96  96  91  0.971006    983/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 105 105 110  86  93  92 110  95 110  0.616305    990/1000    NonOverlappingTemplate
+104 105  98  96 109  88 103 108 101  88  0.830808    992/1000    NonOverlappingTemplate
+104 111 108  94  95  97  84  99 107 101  0.761719    994/1000    NonOverlappingTemplate
+100 111 114 106  80 111  88  93  90 107  0.204439    993/1000    OverlappingTemplate
+120  88  98 106 101 105 100 104  95  83  0.401199    988/1000    Universal
+116 100 113 101 103  93  93 100  92  89  0.618385    987/1000    ApproximateEntropy
58  53  54  58  68  67  65  61  54  74  0.597926    601/612     RandomExcursions
60  47  64  61  61  61  57  86  58  57  0.112209    607/612     RandomExcursions
61  61  48  70  55  53  69  59  70  66  0.475932    608/612     RandomExcursions
58  57  62  59  48  70  56  75  64  63  0.491827    610/612     RandomExcursions
59  56  77  63  73  48  58  53  65  60  0.252848    604/612     RandomExcursions
71  62  50  61  70  49  66  59  59  65  0.520986    607/612     RandomExcursions
57  71  53  54  67  66  62  68  56  58  0.726724    606/612     RandomExcursions
+ 63  53  50  61  57  65  66  78  57  62  0.432747    609/612     RandomExcursions
+ 56  47  53  67  69  61  65  65  63  66  0.604725    603/612     RandomExcursionsVariant
+ 57  58  55  57  56  61  74  68  62  64  0.797219    605/612     RandomExcursionsVariant
+ 57  54  60  59  67  67  59  59  69  61  0.940709    606/612     RandomExcursionsVariant
55  62  54  54  67  59  64  63  60  74  0.752969    606/612     RandomExcursionsVariant
56  55  59  63  64  57  51  70  53  84  0.114392    605/612     RandomExcursionsVariant
54  53  67  64  70  56  54  63  61  70  0.686481    604/612     RandomExcursionsVariant
50  59  58  77  65  55  59  61  60  68  0.520986    604/612     RandomExcursionsVariant
61  43  62  66  66  62  63  55  65  69  0.520986    608/612     RandomExcursionsVariant
48  56  79  71  58  68  61  48  63  60  0.124677    606/612     RandomExcursionsVariant
75  54  54  63  53  73  60  67  54  59  0.369383    606/612     RandomExcursionsVariant
60  68  59  51  67  66  70  59  61  51  0.683094    608/612     RandomExcursionsVariant
50  76  57  61  72  59  59  59  55  64  0.451004    607/612     RandomExcursionsVariant
50  62  77  54  59  62  64  63  53  68  0.423768    607/612     RandomExcursionsVariant
58  62  66  55  63  65  66  60  61  56  0.985160    607/612     RandomExcursionsVariant
55  70  52  66  68  65  50  63  65  58  0.618351    606/612     RandomExcursionsVariant
54  62  69  66  52  73  60  55  61  60  0.679704    607/612     RandomExcursionsVariant
59  49  70  52  68  70  76  53  62  53  0.161866    610/612     RandomExcursionsVariant
58  59  53  57  67  73  56  69  70  50  0.414892    609/612     RandomExcursionsVariant
+ 96 105  88 104 102  98 108  97 108  94  0.922855    986/1000    Serial
+ 96  93 103  96 107  95 107 106 103  94  0.966626    991/1000    Serial
+ 92 125  96 101  93  97 101 101 103  91  0.478839    987/1000    LinearComplexity
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@@ -201,7 +201,7 @@ random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
 sample size = 1000 binary sequences.
 
 The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
-is approximately = 622 for a sample size = 636 binary sequences.
+is approximately = 598 for a sample size = 612 binary sequences.
 
 For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
 provided in the addendum section of the documentation.
index 782894e..3d375ae 100644 (file)
@@ -5,194 +5,194 @@ RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
 ------------------------------------------------------------------------------
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
 ------------------------------------------------------------------------------
94  80 119 110  96  95 109  95 103  99  0.308561    995/1000    Frequency
-117 103 105  89 105  92 102 100  93  94  0.717714    988/1000    BlockFrequency
92  94 103 100  99 103  82 126 105  96  0.236810    994/1000    CumulativeSums
- 89  97 104  91 108 100  91  97 110 113  0.689019    996/1000    CumulativeSums
-101 101  95  96 100  99 113 102  93 100  0.976266    990/1000    Runs
- 95 103  93  92  94  98  94 116 109 106  0.743915    988/1000    LongestRun
- 90 109 108 112 103  81 104 107  87  99  0.355364    993/1000    Rank
- 94  98  84 114 113 106 106  91  91 103  0.433590    992/1000    FFT
97  89  87 112  99  97  97 105 108 109  0.707513    985/1000    NonOverlappingTemplate
-107  92  87  82 120  92  93 103 108 116  0.106246    989/1000    NonOverlappingTemplate
-104  91 101 106 106 104  87 103 103  95  0.912724    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107  98  89 107  90 104 127  81  80 117  0.011875    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 90 103  89 100 109  97 103  91 101 117  0.637119    998/1000    NonOverlappingTemplate
97  94  94  93 116 109  97  99 113  88  0.544254    987/1000    NonOverlappingTemplate
-106  92  86  92 113  97 111 101  93 109  0.544254    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 109  99 104  90 107 119  92  84  97  0.402962    991/1000    NonOverlappingTemplate
-102  97 122 106  89 105 100  88 105  86  0.316052    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  84 107 116  87  99 113  99 104  96  0.385543    984/1000    NonOverlappingTemplate
-114  88 108 104  92  98  96 102  97 101  0.818343    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 114  84 115  94  94 111  97  89 108  0.275709    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 102 104  82  98 113 105 101  89 114  0.415422    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 108  89 107 106  91 105 113  98  91  0.643366    988/1000    NonOverlappingTemplate
-108 115  98 102 104  80  90 114  94  95  0.296834    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 115  97  82 114  82  96  98 103 118  0.103753    989/1000    NonOverlappingTemplate
-105  91 104  98  90 100 107 103  89 113  0.765632    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  94  99  89  97 117 105  95 104 102  0.807412    993/1000    NonOverlappingTemplate
-117  97  98  93 111  81 108 101  95  99  0.415422    994/1000    NonOverlappingTemplate
-101 122  90  99 102 100  99 105  87  95  0.524101    984/1000    NonOverlappingTemplate
-102  87 103  90  98 114 102 102  95 107  0.775337    995/1000    NonOverlappingTemplate
-105  97  98  99 102  95 103 108  87 106  0.943242    992/1000    NonOverlappingTemplate
-111  97 107 114  97 101  97  84  99  93  0.637119    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  99  92 105 100  84 114  98 104 108  0.697257    992/1000    NonOverlappingTemplate
-103  99 104  89 102 101 105 105  98  94  0.982958    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  89 106 104 119 102 101 103  85  94  0.516113    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 103  95  96 111 128 103  70 113  87  0.007750    994/1000    NonOverlappingTemplate
-101  96  84  98  92 107 117 101 101 103  0.647530    992/1000    NonOverlappingTemplate
-114  87 105 101  98 104  93 103 101  94  0.829047    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 101  98  80 102  97 111 101 110 102  0.691081    992/1000    NonOverlappingTemplate
-102 102  99  96  95 105 107  88 109  97  0.936823    991/1000    NonOverlappingTemplate
-107 116  81 107  90 109  96 105 105  84  0.203351    989/1000    NonOverlappingTemplate
-102 106  98  87  96 115  92  99 108  97  0.747898    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 87 100  87 102  96 103 109 104 101 111  0.753844    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 110 107  95  86  97 108  97 109  96  0.765632    985/1000    NonOverlappingTemplate
91 109 113 112 117  96  96  73 104  89  0.055010    988/1000    NonOverlappingTemplate
-103 108 108 101  99  97  96  92 107  89  0.912724    991/1000    NonOverlappingTemplate
-105  98  92  87 109 106 102 107  86 108  0.645448    989/1000    NonOverlappingTemplate
-117 106  86 101 107  92 113  92  84 102  0.257004    984/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 108 105  99 103 100  97 102  86 102  0.957612    989/1000    NonOverlappingTemplate
-112  92 106 100  91  99  85 104 117  94  0.444691    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  98 111  94 102 105 107  97  97  95  0.956729    992/1000    NonOverlappingTemplate
-107  94 112 100 100  91 107 105  85  99  0.729870    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 87  99 101  97 113  99  82 104 103 115  0.415422    994/1000    NonOverlappingTemplate
-107  96 100  97 115 100 112  93  91  89  0.643366    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 89 103 113  86  99  99  92  98 123  98  0.277082    996/1000    NonOverlappingTemplate
-106 101 104 102 117  92 102  80  97  99  0.510153    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  75 107  86 100 115 102 106 107 113  0.098330    992/1000    NonOverlappingTemplate
-110  93  83  94  78 113 114 114 108  93  0.060492    987/1000    NonOverlappingTemplate
-116  93 101  98  92  99  89 106 105 101  0.781106    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 108 110  93 110  96  86  98  90 110  0.605916    989/1000    NonOverlappingTemplate
98 106 113 102  84 110  92 111  83 101  0.316052    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101 105  96  95  95  87 110 102 101 108  0.890582    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 81 102  93  97 114  96 107  92 107 111  0.420827    993/1000    NonOverlappingTemplate
-107  94 105 106  87  87  97 106  96 115  0.564639    988/1000    NonOverlappingTemplate
-100  84 113 109  78 124  94  98  97 103  0.062036    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  87  96 117  98 124  79 103 105 100  0.064822    991/1000    NonOverlappingTemplate
88 104 103  99  93 107  97 109 100 100  0.936823    992/1000    NonOverlappingTemplate
-108 122  92  93  98  82 100  90 111 104  0.199045    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 108 104 112  99  95  98  92  94 100  0.936823    987/1000    NonOverlappingTemplate
-111 110  78  89 108 107 109 100  92  96  0.275709    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  90  84 102 109 119  96  88 113 107  0.189625    991/1000    NonOverlappingTemplate
-108  94  96  89  97 114 100 107 111  84  0.467322    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  88 108  95 105 108 123  89 101  86  0.225998    985/1000    NonOverlappingTemplate
-100  92  98  87  90  93  98 111 103 128  0.160805    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  96 103  95 104  99 111  92 110  92  0.897763    989/1000    NonOverlappingTemplate
-100 103  91  94  93  86  87 117 132  97  0.028625    988/1000    NonOverlappingTemplate
-108  90 106  99  91  92 117  92 104 101  0.620465    991/1000    NonOverlappingTemplate
97 100  97 109  92  98 105 104  98 100  0.989425    985/1000    NonOverlappingTemplate
-106  98  82  98 102  93 104 102 106 109  0.781106    993/1000    NonOverlappingTemplate
-106  97 111  86 101  93  99 102 109  96  0.821937    988/1000    NonOverlappingTemplate
87  99  91 127  97  98 107  97  94 103  0.278461    990/1000    NonOverlappingTemplate
-103  92 100 103  98  98 106  93 102 105  0.990819    989/1000    NonOverlappingTemplate
-102 120  86  97  93  88 117  89  98 110  0.155499    991/1000    NonOverlappingTemplate
97  89  87 112  99  97  97 106 107 109  0.711601    985/1000    NonOverlappingTemplate
-112  95  80 105 108 107  97  90  87 119  0.142872    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 100 104 101  87 111 103  84 106 105  0.705466    988/1000    NonOverlappingTemplate
-103  81  95 103  97  90  91 133 116  91  0.016717    991/1000    NonOverlappingTemplate
-102 111 107  95  97  89 112 100  83 104  0.556460    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 106  99  96 113  88 110 106  92  95  0.723804    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  97  91 101 103  98 115 107  94  97  0.889118    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  96 113 103  91 103  98  98  99 106  0.925287    989/1000    NonOverlappingTemplate
-126  87 105 105 103  92  97 105  87  93  0.202268    992/1000    NonOverlappingTemplate
-108 108  93 105 107 103 100 105  84  87  0.626709    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  94 101 108  96  86 122  97 104  97  0.478839    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 111 109  98  83 107 112  98  97  90  0.508172    995/1000    NonOverlappingTemplate
85  94  96 113  95 103 102  97 110 105  0.721777    992/1000    NonOverlappingTemplate
-115 112 104  98  87 105 112  72  85 110  0.031219    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 73 101  93  99 115  99 108 105 114  93  0.145326    991/1000    NonOverlappingTemplate
-115  90  89 122 104  81 109 100  96  94  0.108791    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  93 100 104 103  91  92  97 112 118  0.538182    993/1000    NonOverlappingTemplate
-113 107 103 109  99  98  93  96  95  87  0.767582    991/1000    NonOverlappingTemplate
-105  88 110 105 115  88 107  98  86  98  0.422638    982/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  96 113  84  94  93 105 113 110  99  0.465415    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 113 105  86  94 100 103 105  98 100  0.851383    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 107 117  97 109  80  98  98 101  96  0.473064    988/1000    NonOverlappingTemplate
94  93 108  84  98  92  98 106 113 114  0.457825    986/1000    NonOverlappingTemplate
87 107  97  94 108 108 102 106  95  96  0.858002    994/1000    NonOverlappingTemplate
-108 100  99  93 111  83  88  93 112 113  0.326749    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 77 110 121 103  83  91 105 106 105  99  0.081510    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 104  93  97 103  94  96  96  98 121  0.739918    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 88  85 106  97 100 111 100 108  97 108  0.666245    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 123 121  79  94  98  90  97  95 104  0.066465    988/1000    NonOverlappingTemplate
-109  99  99 109  91 104  99 110  87  93  0.759756    991/1000    NonOverlappingTemplate
-101 104  92 107 103 106  92  99 104  92  0.955835    989/1000    NonOverlappingTemplate
-100 103  97 102  97  98  99 100 100 104  0.999964    989/1000    NonOverlappingTemplate
-104 105 107  89 111 104  95  90  94 101  0.825505    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  89  81  96  94 114 101 109 102 118  0.239266    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 111  94 114  95 133  99  95  76  85  0.006241    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  99  98  77 104 112  83  89 109 131  0.010606    989/1000    NonOverlappingTemplate
89  87 102 100 114  98 107 112  87 104  0.463512    988/1000    NonOverlappingTemplate
-103  79  90  96  93 101 112 108 115 103  0.305599    990/1000    NonOverlappingTemplate
-105  90  98 110  91 118 114  90  96  88  0.282626    987/1000    NonOverlappingTemplate
-107  86 106  92  96 101 100 105 101 106  0.894918    990/1000    NonOverlappingTemplate
87  98 110  97  91 113 101 101 115  87  0.411840    991/1000    NonOverlappingTemplate
-116 113  97 101  92  87  89  89 110 106  0.314544    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 89 101 122 100  90  99 111  86 107  95  0.277082    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 90 101 104 105 113  86 100 108  85 108  0.474986    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 108 102  96 103  93 110 119  90  88  0.411840    994/1000    NonOverlappingTemplate
-112  93  97 100  91 109 104 102  85 107  0.680755    987/1000    NonOverlappingTemplate
-104  93 120  98 100  89 100 100  99  97  0.739918    991/1000    NonOverlappingTemplate
-111  91  93  97 109  96 116  93 101  93  0.624627    990/1000    NonOverlappingTemplate
-101  90  99 101 100  90 100  92 113 114  0.707513    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 115 119  91 118  86  93 104  80  96  0.053286    990/1000    NonOverlappingTemplate
-105  97 108  90 101  87 103 100 106 103  0.896345    989/1000    NonOverlappingTemplate
96 116  93 100 101  90 108 100 102  94  0.811080    990/1000    NonOverlappingTemplate
-128 102  99 108  92  85 101  83  99 103  0.108150    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  82 109  96 103  94  92 124  97 111  0.162606    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  95 107 104  93  97 117  90 104 100  0.737915    986/1000    NonOverlappingTemplate
-108 107 100  98  89  92 102 101 102 101  0.959347    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  84 100  83 103 108  90 106 102 126  0.109435    993/1000    NonOverlappingTemplate
-100  96  99 104  90 107 101 102  91 110  0.931185    996/1000    NonOverlappingTemplate
-102 109  98  99  98  95  96 108  91 104  0.965860    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 87 105  87 105 107  93 105 102 106 103  0.779188    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 114 105  88 104 103 106 102  96  90  0.729870    995/1000    NonOverlappingTemplate
-115 105  97  92 106 108 101  98  86  92  0.649612    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 104 101 115 100  98  88  90 104 104  0.800005    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 90 113  96 122  87  88  91 120  90 103  0.053286    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 83  99 106  91  99 108 106  92  95 121  0.320607    995/1000    NonOverlappingTemplate
-108  86 102 108  86  98 123 101  82 106  0.116065    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 88  93 110 109  95  91  96 104 110 104  0.711601    993/1000    NonOverlappingTemplate
-110  97  99 102 111  93  94 105  86 103  0.788728    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 84 101  87 104 109 100  97  92 107 119  0.345650    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 105  92 109 117 114  90 105  88  82  0.185555    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 106 100 102  87  82 110 110 110 100  0.454053    996/1000    NonOverlappingTemplate
88 104  96  92 104  88  98 114  99 117  0.446556    994/1000    NonOverlappingTemplate
-122  80  81  94 111 111 127  97  96  81  0.001770    986/1000    NonOverlappingTemplate
-102 120  85  98  93  90 115  90  97 110  0.204439    991/1000    NonOverlappingTemplate
-107  95  93 106  93  95 113 107  79 112  0.322135    992/1000    OverlappingTemplate
- 99 102  96 112 101 104  83 106 106  91  0.715679    987/1000    Universal
-102 109  97  95  99 107  98 104  98  91  0.973718    987/1000    ApproximateEntropy
57  58  69  60  69  55  63  60  55  82  0.317614    619/628     RandomExcursions
56  63  67  57  57  67  71  62  61  67  0.915607    621/628     RandomExcursions
- 63  69  63  60  56  82  55  62  61  57  0.425450    618/628     RandomExcursions
71  60  64  50  54  68  71  67  69  54  0.446255    622/628     RandomExcursions
- 67  56  57  53  71  67  64  64  61  68  0.822918    623/628     RandomExcursions
- 62  54  66  66  67  72  60  64  55  62  0.876785    620/628     RandomExcursions
67  64  58  61  66  62  57  57  66  70  0.960334    623/628     RandomExcursions
64  68  60  70  62  60  56  69  61  58  0.943676    616/628     RandomExcursions
- 52  66  72  54  64  65  60  59  64  72  0.677350    623/628     RandomExcursionsVariant
- 50  62  65  77  54  71  62  57  58  72  0.296135    623/628     RandomExcursionsVariant
53  74  63  51  74  61  68  57  57  70  0.322530    624/628     RandomExcursionsVariant
55  74  56  58  71  64  57  60  60  73  0.553763    625/628     RandomExcursionsVariant
56  70  68  67  58  63  56  69  54  67  0.771719    622/628     RandomExcursionsVariant
62  69  65  67  62  74  67  50  61  51  0.498820    622/628     RandomExcursionsVariant
63  79  60  52  80  55  63  58  60  58  0.164071    624/628     RandomExcursionsVariant
64  69  71  61  62  46  72  57  56  70  0.355733    621/628     RandomExcursionsVariant
- 61  71  57  81  69  51  53  61  67  57  0.190687    622/628     RandomExcursionsVariant
67  60  55  57  65  48  80  59  70  67  0.226341    620/628     RandomExcursionsVariant
59  47  68  67  69  66  60  71  62  59  0.603573    620/628     RandomExcursionsVariant
63  59  74  57  60  55  80  48  62  70  0.155443    623/628     RandomExcursionsVariant
59  70  62  58  61  58  71  70  60  59  0.893621    623/628     RandomExcursionsVariant
61  69  60  55  67  59  70  66  67  54  0.839896    623/628     RandomExcursionsVariant
59  60  63  64  59  78  63  64  67  51  0.637119    622/628     RandomExcursionsVariant
54  57  67  68  61  67  68  69  55  62  0.834308    620/628     RandomExcursionsVariant
- 52  59  73  61  65  68  76  64  56  54  0.410918    621/628     RandomExcursionsVariant
49  65  65  65  79  59  60  74  56  56  0.241981    624/628     RandomExcursionsVariant
- 93  81  92 105 104 110 111 106 110  88  0.337688    987/1000    Serial
- 89  84 108  99  95 113 115 119  76 102  0.034942    990/1000    Serial
-115  75 102 106  89  92  97 118 104 102  0.112708    991/1000    LinearComplexity
80 104 116  80  98 108 106  98  96 114  0.125200    990/1000    Frequency
+106  99  85  96  91 108 101 100 107 107  0.814724    993/1000    BlockFrequency
84  96 113  99  92  92 106 104  97 117  0.419021    991/1000    CumulativeSums
+ 83 106  99 103  80  90 108 101 112 118  0.134172    992/1000    CumulativeSums
+104  96 102 102 108  95 110  92  94  97  0.947308    993/1000    Runs
+104  98  95 104  85 109 106  94 119  86  0.353733    981/1000    LongestRun
+100 101 108 100 114 108  99  91  99  80  0.526105    990/1000    Rank
+118 106  90 111  93  95 116 110  81  80  0.038565    991/1000    FFT
84  97 104  98 111  94 114  99  96 103  0.674543    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  91 101 110 100  89 113 100 104  97  0.814724    990/1000    NonOverlappingTemplate
+101 107  97  97  98  97  96  94 104 109  0.985788    995/1000    NonOverlappingTemplate
+106 100 103 103  93  91  99  93 108 104  0.958485    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  90  94 103 108 109  96 114  91 100  0.731886    991/1000    NonOverlappingTemplate
85 117  97  97 106  99 108  95  86 110  0.388990    994/1000    NonOverlappingTemplate
+101  84 112  84  99 107 105  96 112 100  0.444691    992/1000    NonOverlappingTemplate
+113  91 100 102 110  97  95  99  98  95  0.899171    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 115  93  76  97 102 109 101 108 107  0.260930    993/1000    NonOverlappingTemplate
+104 101 102  85 100  89  94 102 100 123  0.404728    989/1000    NonOverlappingTemplate
+105  85 104 108 106 100 103 102  93  94  0.864494    992/1000    NonOverlappingTemplate
+100 110 101  92 122  84  93 111 106  81  0.098920    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 101 118 102 100 108  97  98  95  84  0.641284    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  98 108  88 107 122  93  82 103 105  0.220159    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  86 111 120  95  92 112 100  96  96  0.314544    992/1000    NonOverlappingTemplate
+109 103 104 104  92 124  90  86  92  96  0.250558    989/1000    NonOverlappingTemplate
+106 108  92  92  99  98  92  91 111 111  0.719747    998/1000    NonOverlappingTemplate
+114  89  85 103 106  80 107 107 108 101  0.242986    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 82 102 114 107 100  90  96 101  93 115  0.380407    993/1000    NonOverlappingTemplate
+106 112 105  96 106 103  90  99  88  95  0.801865    989/1000    NonOverlappingTemplate
+102  91 110  96  89  94 100 116 111  91  0.518106    995/1000    NonOverlappingTemplate
+102 116 110  96  81  94 108 100  85 108  0.258307    991/1000    NonOverlappingTemplate
+106 101 110  95  94  89  90 112 112  91  0.546283    992/1000    NonOverlappingTemplate
+112  95 104 100 103 107 105 101  76  97  0.480771    990/1000    NonOverlappingTemplate
+113  99  93  79 113  99 100  99  95 110  0.387264    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 103  87 108  96 107  91  90 112 108  0.637119    985/1000    NonOverlappingTemplate
+113  90 103  97 101  94 100  98 117  87  0.548314    990/1000    NonOverlappingTemplate
+105  94 111 108  85 117  96 108  90  86  0.251837    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 112  99  87  96 108  88  97 104 111  0.649612    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  92 112 111 103  98  99  91 101  94  0.866097    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 100 123  90  90  99 102 103 103  99  0.500279    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 106  81 102  87 116  96  98 110 110  0.288249    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  83 109  99 101 102 101 106  93 113  0.657933    987/1000    NonOverlappingTemplate
+119  77  94  89 107 108  97 114  97  98  0.130369    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 105 106 106  88 106  95  94 111  94  0.816537    985/1000    NonOverlappingTemplate
77 103 109 107 101  91 107 102  98 105  0.502247    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 116  85  94 111  98 116  96  94  97  0.344048    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  99  87 106 110  93 110 103 111  86  0.528111    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 71  97  99 100 109 113  97 105  96 113  0.153763    992/1000    NonOverlappingTemplate
+108 100 105 102 105  95  95  95 116  79  0.446556    992/1000    NonOverlappingTemplate
+121  97 120  87 104 105 105  87  87  87  0.068571    990/1000    NonOverlappingTemplate
+111  93 103  87 110 100  90 114  77 115  0.091487    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 102 120  95 112  85  90  97 107  95  0.358641    985/1000    NonOverlappingTemplate
+115  86 118 102  94 103  82 100  95 105  0.231956    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91  96 101 101  92 112 118  98 102  89  0.574903    989/1000    NonOverlappingTemplate
+120 106  98  90  86  96 103 101  97 103  0.554420    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90  89  92 106 115  97 115  96 105  95  0.488534    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85  93  96 110  97  93 103 112 101 110  0.635037    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 102  86  99 103 103 102 100  88 127  0.215574    990/1000    NonOverlappingTemplate
+109 105  97 101 106  97  96 104  82 103  0.811080    990/1000    NonOverlappingTemplate
+109  90  95 114 102 105 107  92 105  81  0.410055    988/1000    NonOverlappingTemplate
85  91  97 105  78 104 122 104 120  94  0.038062    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 79  83  94 101 108 109 113 109 100 104  0.225998    989/1000    NonOverlappingTemplate
+108  98 104  94  90 114  91  89 110 102  0.614226    988/1000    NonOverlappingTemplate
+109  96 110  93 106 115  78  94 111  88  0.166260    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 109  92  84 110 106  99 110  93 102  0.620465    992/1000    NonOverlappingTemplate
+120 103  86 105 103 111  93  90  91  98  0.355364    989/1000    NonOverlappingTemplate
99  93  98 112  87 105  95 112  98 101  0.773405    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  92 113 107 106  92  92 101 104  97  0.844641    987/1000    NonOverlappingTemplate
+104 111  87  93  90 102 111  91 114  97  0.469232    987/1000    NonOverlappingTemplate
+103  94 100 100  88 105 100 100 101 109  0.965860    994/1000    NonOverlappingTemplate
+110 105  93 104  94  93  89 113 113  86  0.410055    991/1000    NonOverlappingTemplate
+107 114  93 104  81 102 103  90 113  93  0.348869    986/1000    NonOverlappingTemplate
+102  79 102  97 113  82 103  98 115 109  0.176657    982/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88 111 109 109 101  96 104 111  79  92  0.285427    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  89  94 107  94 120 106 109 100  89  0.397688    992/1000    NonOverlappingTemplate
+104  95  92 106 100 104 107  96  88 108  0.890582    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  83 101 107  87  92 119 109 101 104  0.319084    990/1000    NonOverlappingTemplate
76 109  96 105 117  89  97  99 106 106  0.219006    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 103  95  94 120 105 101  90  90 105  0.605916    991/1000    NonOverlappingTemplate
+121  89  98 100  92  97 100 112  90 101  0.452173    988/1000    NonOverlappingTemplate
90  89 117 106  99  94  96  89 108 112  0.411840    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  96  94  97 108 103 114  90  94 111  0.703417    988/1000    NonOverlappingTemplate
+117  87 102  91  97 100  92 115 105  94  0.435430    989/1000    NonOverlappingTemplate
84  98 103  98 109  97 113  98  97 103  0.784927    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 103 107  91  94 100 107  88 108 112  0.662091    991/1000    NonOverlappingTemplate
+113 112 105  90  80 108 108  94  97  93  0.304126    985/1000    NonOverlappingTemplate
+115 102  86  96  94 113  91  93 114  96  0.360287    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85  85 109 105  93 104 111 119  94  95  0.234373    994/1000    NonOverlappingTemplate
+107 103  97  94  95  93 101  96 120  94  0.709558    985/1000    NonOverlappingTemplate
+108  83 113 105 115  80 107  97 100  92  0.165340    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 101 119  91 106 103 102  88  76 120  0.057510    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 107 109  88 100  83 105  94  97 118  0.385543    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 106  96  99  97  95 107  90 117  96  0.788728    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  91  82 113 110  89 105 109 105  98  0.406499    993/1000    NonOverlappingTemplate
+110  99  99  89 102  97 101  96  96 111  0.917870    989/1000    NonOverlappingTemplate
93 113 108  92 106  96 105  88 102  97  0.759756    992/1000    NonOverlappingTemplate
+100  85  96 108 101  96 102 106 100 106  0.912724    991/1000    NonOverlappingTemplate
+105 104  96  85  97  98 104 123  92  96  0.419021    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 105 115  95 108 108  86  96  85 107  0.424453    987/1000    NonOverlappingTemplate
+107  93 105 106  90  93 106 103  99  98  0.936823    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 108 105  94 121  90  87 123  81  93  0.037813    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 106 113  90  90  90 108 100  99 106  0.729870    989/1000    NonOverlappingTemplate
+131 107  88  98  86 101  87  94 105 103  0.068145    992/1000    NonOverlappingTemplate
+103  80  99  95  94  97 109 125  98 100  0.219006    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 119  93  88 102 109 107 106 100  82  0.286836    994/1000    NonOverlappingTemplate
87 102  97 111  99  94  90 108 110 102  0.731886    993/1000    NonOverlappingTemplate
99 103  93  88  90 103 106 103 103 112  0.825505    991/1000    NonOverlappingTemplate
+103 115 103  81  94  86  90 111 111 106  0.205531    986/1000    NonOverlappingTemplate
+114  95  90 111  97 110  88  98 106  91  0.518106    981/1000    NonOverlappingTemplate
+107 101  93  95 110 100  93  91 115  95  0.735908    985/1000    NonOverlappingTemplate
+107 101 125 102 105  73 105  90  89 103  0.050629    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 106  95  93  98  96 100 111 102 102  0.975644    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  90  86 121 110 105  82  96 100 114  0.117432    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 115  83 111  96  76  94 102 117 110  0.053286    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 104 106 116 102  94  88  87  99 105  0.649612    990/1000    NonOverlappingTemplate
+100  91  98 110 103 111 101 104  86  96  0.794391    988/1000    NonOverlappingTemplate
+100 104 113  86 109  95 106  90 101  96  0.699313    992/1000    NonOverlappingTemplate
+112  93  91 101  97  94 104  94 108 106  0.858002    991/1000    NonOverlappingTemplate
+113  96 106 110  87 107  86  87 111  97  0.323668    986/1000    NonOverlappingTemplate
90 116  93 109 107  94  93 105  96  97  0.668321    983/1000    NonOverlappingTemplate
+104  96 108  97 110 106 100  94  91  94  0.915317    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  99  98 107 107 102 101  86 112  94  0.816537    995/1000    NonOverlappingTemplate
+122 109  91  88  93  98 104 102  97  96  0.448424    988/1000    NonOverlappingTemplate
96 102 127 102  92 101  91  88  92 109  0.220159    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83 105 111 107 105 106  94  85 100 104  0.512137    992/1000    NonOverlappingTemplate
+107 101  98  97  88 104 117  99  96  93  0.761719    992/1000    NonOverlappingTemplate
+104 103  93  92 106 107 115 100  98  82  0.558502    993/1000    NonOverlappingTemplate
+100 115  92  86 108 114  87  91 100 107  0.316052    986/1000    NonOverlappingTemplate
+106  81  93  95 114 101 117  91 105  97  0.295391    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  98 100  92 108 101 105 102  93 103  0.987079    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  85 107 107  91 113 104  95  95 111  0.510153    993/1000    NonOverlappingTemplate
+102 105 102 107  99  91 101  79 101 113  0.558502    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  95  94 104 107  96  92 115  93 109  0.753844    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 100 102 104 101 108  88 100  95 104  0.973718    991/1000    NonOverlappingTemplate
87 105 104 103 113  88 110  90 103  97  0.585209    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  86 108 102 122 111 100  78  99  96  0.131879    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 103 102  73  99 115  91 110 133  83  0.001982    989/1000    NonOverlappingTemplate
+102 105  91 113  89 104  91  96  93 116  0.516113    983/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  89  90  98 107 117 106 113  93  88  0.382115    992/1000    NonOverlappingTemplate
+109 100 100  96 102 106  97  97  96  97  0.994250    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 107 100  88  90 107 106 111 101  96  0.786830    991/1000    NonOverlappingTemplate
+115 109  90 108  85  97 100  97  95 104  0.581082    992/1000    NonOverlappingTemplate
+112  93 101  80 105  85 125 121  77 101  0.003712    983/1000    NonOverlappingTemplate
+115 100  85 102  91  94  96 112 106  99  0.566688    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90  93 106 114 109  99 110  91 100  88  0.546283    993/1000    NonOverlappingTemplate
+103  95 105 100  94  89 108 116  89 101  0.680755    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  90  92  96 108 108  99 103  99 113  0.786830    992/1000    NonOverlappingTemplate
+112 105  98 117  90 108 101  98  91  80  0.267573    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 103  95  95 111 108  81  94 104 112  0.524101    987/1000    NonOverlappingTemplate
+117 105 117  93 103  92  94  93 105  81  0.215574    995/1000    NonOverlappingTemplate
+101 106 112  82 114  91 105  97  88 104  0.370262    989/1000    NonOverlappingTemplate
+102  96  86 115  99 107 112  99  84 100  0.444691    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103 114 119  94  89  95 100 104  97  85  0.352107    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 109  94 116 107 105  97  89  77 107  0.239266    990/1000    NonOverlappingTemplate
94  97  99 101 113 105 116  87 101  87  0.498313    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 113 101  83 100 109  92 118  97  98  0.302657    989/1000    NonOverlappingTemplate
+117  87 102  91  96 102  92 114 105  94  0.452173    989/1000    NonOverlappingTemplate
+104 100  99 106  84  85 119  98  88 117  0.148653    991/1000    OverlappingTemplate
+117  92 109  91 101  89  99  89 105 108  0.486588    982/1000    Universal
+ 95 120  93 103 105  89  93 108  98  96  0.572847    992/1000    ApproximateEntropy
70  61  60  56  67  59  60  55  65  64  0.944979    608/617     RandomExcursions
68  60  59  65  62  62  67  62  48  64  0.859236    611/617     RandomExcursions
+ 60  66  53  52  67  60  76  59  66  58  0.562457    608/617     RandomExcursions
67  79  67  50  58  62  58  70  57  49  0.174838    611/617     RandomExcursions
+ 64  64  73  52  64  64  51  56  62  67  0.643947    613/617     RandomExcursions
+ 69  67  72  62  59  61  59  65  56  47  0.569177    613/617     RandomExcursions
79  64  50  61  65  69  55  57  60  57  0.359855    609/617     RandomExcursions
79  54  55  67  56  65  75  58  58  50  0.142912    607/617     RandomExcursions
+ 58  77  62  68  70  54  71  53  57  47  0.142912    614/617     RandomExcursionsVariant
+ 59  78  64  74  56  74  53  56  56  47  0.067225    615/617     RandomExcursionsVariant
63  71  67  64  62  72  53  65  49  51  0.370757    613/617     RandomExcursionsVariant
69  70  56  71  56  67  55  57  66  50  0.468073    613/617     RandomExcursionsVariant
75  64  53  67  59  63  57  62  62  55  0.738276    611/617     RandomExcursionsVariant
78  53  52  52  68  69  61  71  60  53  0.162606    611/617     RandomExcursionsVariant
76  63  46  60  62  61  54  74  68  53  0.167108    612/617     RandomExcursionsVariant
75  62  67  57  61  59  57  54  57  68  0.711734    609/617     RandomExcursionsVariant
+ 65  74  57  58  57  62  57  60  57  70  0.780132    614/617     RandomExcursionsVariant
70  68  59  62  74  54  61  59  61  49  0.512820    611/617     RandomExcursionsVariant
73  57  67  58  63  63  63  69  48  56  0.555758    609/617     RandomExcursionsVariant
71  58  68  61  60  58  65  58  65  53  0.877436    605/617     RandomExcursionsVariant
68  59  71  60  56  72  62  53  59  57  0.708385    610/617     RandomExcursionsVariant
70  56  66  74  48  64  60  61  58  60  0.532495    610/617     RandomExcursionsVariant
64  70  56  57  67  67  47  66  67  56  0.539110    612/617     RandomExcursionsVariant
63  62  57  54  68  67  60  70  62  54  0.859236    614/617     RandomExcursionsVariant
+ 54  68  54  65  62  71  75  64  55  49  0.301242    612/617     RandomExcursionsVariant
57  56  64  64  56  65  75  60  68  52  0.637119    611/617     RandomExcursionsVariant
+100  99 103 108  98  97 106  87 111  91  0.839507    986/1000    Serial
+114  91 119  86 104  98  95  85 108 100  0.231956    990/1000    Serial
+101 113 100 101  96  89  98  98  97 107  0.927677    993/1000    LinearComplexity
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@@ -201,7 +201,7 @@ random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
 sample size = 1000 binary sequences.
 
 The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
-is approximately = 614 for a sample size = 628 binary sequences.
+is approximately = 603 for a sample size = 617 binary sequences.
 
 For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
 provided in the addendum section of the documentation.
index 3dae837..56c6bf5 100644 (file)
@@ -5,194 +5,194 @@ RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
 ------------------------------------------------------------------------------
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
 ------------------------------------------------------------------------------
- 95  91 103 107 101  77  97 127 104  98  0.104993    991/1000    Frequency
- 88 108 106 115  93  91 109  93  97 100  0.597620    992/1000    BlockFrequency
- 92 101  98  95 112  98 105 103  89 107  0.878618    991/1000    CumulativeSums
-102  84 109 102 109  95  93 108  95 103  0.741918    992/1000    CumulativeSums
-109  86  97  95 107  94  93  99 105 115  0.641284    993/1000    Runs
- 88 107 111 109 110  91  97  93 105  89  0.554420    983/1000    LongestRun
- 95  87 103  87  96  99 113 118 105  97  0.422638    993/1000    Rank
-117 105  98  85  93 111  93  88 113  97  0.286836    983/1000    FFT
-102 102 115 110  98 101  94  82 100  96  0.622546    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  82  99 123  89 118 111  93 107  85  0.036113    989/1000    NonOverlappingTemplate
-103  84 106 103 100  86  91 103 119 105  0.365253    986/1000    NonOverlappingTemplate
86  84  89 103 106  92 109  99 121 111  0.151190    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  98 103  86 120  99 100 102 104  95  0.632955    995/1000    NonOverlappingTemplate
73 107 104  95 101  93 125  90 104 108  0.052947    997/1000    NonOverlappingTemplate
-103  95  86  90  88 104 108 126 101  99  0.195864    994/1000    NonOverlappingTemplate
96  97  96  99 107 106 103 103 103  90  0.979788    988/1000    NonOverlappingTemplate
-105  85 105 106 115 105  84 101 108  86  0.291091    991/1000    NonOverlappingTemplate
-106  94  90 121 107  91  92 118 100  81  0.093157    986/1000    NonOverlappingTemplate
-117  92 105 107  91  89 107 103  90  99  0.546283    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  98  96 102  92 118  90 105 103 104  0.713641    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 111  89 111  99 110  93  93  96 103  0.727851    986/1000    NonOverlappingTemplate
-118  99 106 108  94  87 103 104  81 100  0.337688    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 87 109  91  98 107  89 118 100  94 107  0.424453    987/1000    NonOverlappingTemplate
-111  95  76  96  94 119 102 110  92 105  0.150340    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 86 111  96 121 107  92  81 113  92 101  0.096000    991/1000    NonOverlappingTemplate
-112  88  92 108 104  98  97 100  87 114  0.524101    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  99 110 102 102 110  95  92  98  95  0.948298    989/1000    NonOverlappingTemplate
-100 122 101  81 106 107  83 111 113  76  0.013287    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 107  97  92 114 115  92  94  99  96  0.641284    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 100 101 110 102 101 100 105  96  89  0.970302    990/1000    NonOverlappingTemplate
-108  77 106 108  90 103 100  87 110 111  0.217857    989/1000    NonOverlappingTemplate
-105 123  93 105  97 104 107  99  77  90  0.148653    992/1000    NonOverlappingTemplate
-104 108 101  95 109 102 101 104  93  83  0.792508    995/1000    NonOverlappingTemplate
-123  94 103 104  98 102  90 120  87  79  0.047478    990/1000    NonOverlappingTemplate
88  96  97  91  96 105  94  97 127 109  0.245490    990/1000    NonOverlappingTemplate
-105  99  85  98 124 113  77  95 109  95  0.055361    988/1000    NonOverlappingTemplate
-106  90  87  88 105 115  96 107 107  99  0.520102    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 106  94  82 109 120  97  92 100 101  0.390721    988/1000    NonOverlappingTemplate
-111 101 114 114  87 113  99  72 101  88  0.037320    991/1000    NonOverlappingTemplate
-111  89 109  86 102  90 113  89 108 103  0.361938    988/1000    NonOverlappingTemplate
87  92 107 118 103 102 115  86 109  81  0.096000    989/1000    NonOverlappingTemplate
-108  95  96 107  93 111 103  89 106  92  0.784927    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  84 100 114 102 103 106  94 111  92  0.576961    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 109  96 103  85 114 107  96 102  92  0.662091    991/1000    NonOverlappingTemplate
-116 104 104  97  93  98 105  97  92  94  0.848027    988/1000    NonOverlappingTemplate
-103  93  94 103 127 105 101  86  90  98  0.238035    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 120 103  95  94 100  89  95 111 102  0.512137    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 101 105  87 113 102  99 109 102  87  0.691081    989/1000    NonOverlappingTemplate
-103 117  97 110  91  99  92 108  88  95  0.548314    989/1000    NonOverlappingTemplate
-106 101  96  92 105  75 102 111 103 109  0.365253    987/1000    NonOverlappingTemplate
-105  92 111 103 101 111  82  86  96 113  0.314544    988/1000    NonOverlappingTemplate
89 110 120  92  92  83 107 107 104  96  0.231956    992/1000    NonOverlappingTemplate
-101  98 101  91 102 100  99 127  94  87  0.329850    990/1000    NonOverlappingTemplate
-100 104 103 111  96  90  88 100 113  95  0.739918    992/1000    NonOverlappingTemplate
-115  99 113  82  91 101  83 107 115  94  0.122325    993/1000    NonOverlappingTemplate
-108  98  99 100  87 100  95 112  96 105  0.877083    991/1000    NonOverlappingTemplate
-100  91 106  96 102  99  98 101 112  95  0.959347    989/1000    NonOverlappingTemplate
90 105  95 110 106  99  84 109  99 103  0.705466    990/1000    NonOverlappingTemplate
-104 101 102  95  90 109 106 103 107  83  0.729870    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 100 117  87  87 116 109  93  97  99  0.313041    994/1000    NonOverlappingTemplate
-103 120  91  89 100  98  94 104  98 103  0.657933    988/1000    NonOverlappingTemplate
-107  87  99 107 117  99  96  92 101  95  0.674543    988/1000    NonOverlappingTemplate
91 124 104  87 113  92 105 111  82  91  0.061647    991/1000    NonOverlappingTemplate
-105  89 101  96 104  91 123  93 105  93  0.426272    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  94  95  97  97 108  94  91 110 119  0.589341    996/1000    NonOverlappingTemplate
-108  91  91 110  90  94 110 105 107  94  0.666245    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  96  97  95 124  86 109  98 119  86  0.074791    988/1000    NonOverlappingTemplate
-107  97 105 102  80 118 102 112  95  82  0.159020    991/1000    NonOverlappingTemplate
-109  93  93 100  96 102 105 110  96  96  0.937919    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  93 107  98 101 115  95 108  88  97  0.765632    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 104 112  93  89 101  88  98 115 104  0.599693    985/1000    NonOverlappingTemplate
-112  97 107  95 109  86 100  83 107 104  0.476911    982/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 106  87  96 112  99  91 103 106 101  0.839507    990/1000    NonOverlappingTemplate
-111 122  87 105  90  85 105  95 115  85  0.062036    990/1000    NonOverlappingTemplate
-112  85  99  93  93  98 102  99 117 102  0.564639    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101  84 101  95  93 105  96 112 125  88  0.169044    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 107 104  90 101 109 101  97  85 109  0.767582    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 103 108 103  96  88  96 106  99 110  0.854708    984/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 101  93 105  99 106  93 101 114  97  0.877083    991/1000    NonOverlappingTemplate
-104 114 110  98 103 119  88  90  79  95  0.123755    991/1000    NonOverlappingTemplate
86  92  96 126 102  90  98  97 121  92  0.072514    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  96  95  86  96 112 110  99 107 103  0.767582    991/1000    NonOverlappingTemplate
-102 102 115 110  98 101  94  82 100  96  0.622546    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 106 104 118  96 108  94 104  90  86  0.494392    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101  83 112 109  96 121  93 107  83  95  0.128132    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101 107  91 104 110  97  83 108  96 103  0.705466    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  87 116  79  94  87 108 104 113 120  0.037076    992/1000    NonOverlappingTemplate
-103 113  98 100  94  93  98  78 120 103  0.234373    981/1000    NonOverlappingTemplate
- 82 103 103 102 101  93  94  95 118 109  0.473064    992/1000    NonOverlappingTemplate
-115  94  94 100 120  88  94 101  94 100  0.424453    986/1000    NonOverlappingTemplate
-107  94 105 105  98 108  89  93 112  89  0.701366    990/1000    NonOverlappingTemplate
-119  99  78  94  96 104  99 107 102 102  0.373625    986/1000    NonOverlappingTemplate
-100 114  87 109  99  84  94 106  99 108  0.494392    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  90 103 114 101  85 107 109  92 100  0.610070    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 81  95  90  98  98  93 116 132 101  96  0.030806    997/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  94  96 110 110 109  97  96  97  97  0.903338    992/1000    NonOverlappingTemplate
-109 105  83  92 102 101  92 106 107 103  0.717714    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  94  90 100 113 108 107  88  84 117  0.270265    989/1000    NonOverlappingTemplate
-111 118  94  96 102 103  98  89  80 109  0.264901    983/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 106 115 113  78  93  87 103 116  96  0.101917    986/1000    NonOverlappingTemplate
-101 112 101 109  81 111  98 100  83 104  0.336111    995/1000    NonOverlappingTemplate
82 101  97 109  98 109 108 105  96  95  0.709558    996/1000    NonOverlappingTemplate
-102  92 102 109  91  96 107 105  92 104  0.908760    989/1000    NonOverlappingTemplate
-103  92 107 116  88  98 100  93  99 104  0.747898    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  99  98 109 107 107  83  97  99 106  0.794391    992/1000    NonOverlappingTemplate
-103  88  99 103  87  78 112 115 106 109  0.161703    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 82  99 101 104  99 103  93 102 102 115  0.705466    988/1000    NonOverlappingTemplate
-102  97 110  97 102  93  96  97 109  97  0.968128    992/1000    NonOverlappingTemplate
-101 116 101  95  95  92  91 103 114  92  0.614226    991/1000    NonOverlappingTemplate
-124  95  99 108  97 113  89  85  97  93  0.187581    991/1000    NonOverlappingTemplate
-102 104  99 111 107  94 104  97  91  91  0.901959    988/1000    NonOverlappingTemplate
-103 104 111 111  99 102  84  90  96 100  0.695200    990/1000    NonOverlappingTemplate
-103 104 100 102  98  94  90 103  98 108  0.981940    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  92 105  99 104  87  88 114  94 121  0.270265    995/1000    NonOverlappingTemplate
-100 104 101 102 103  93  96  98  80 123  0.328297    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 107  84  82 113  94 114  97  95 115  0.167184    994/1000    NonOverlappingTemplate
-105  87 119 103  83 124  87  98  98  96  0.062427    990/1000    NonOverlappingTemplate
95  94 106  97 122  94 104  82  98 108  0.323668    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  91 102 112 108  98  86 104 112  94  0.597620    995/1000    NonOverlappingTemplate
-108  83  96 109  93  92 112 107 103  97  0.560545    985/1000    NonOverlappingTemplate
-106  87  96  91 106  96  89 117 112 100  0.429923    985/1000    NonOverlappingTemplate
-102  93  98 103  95 100 109  98 116  86  0.711601    991/1000    NonOverlappingTemplate
-118 101  93 106  94  91  95 101 104  97  0.761719    983/1000    NonOverlappingTemplate
-101  96  93 110 105  97 105 113  95  85  0.695200    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 115 104  94 101 100  86 105  97 104  0.779188    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101  88 116  91  89 125  91 104 108  87  0.076187    987/1000    NonOverlappingTemplate
-110  77 102 114  84 112  91  98  95 117  0.061260    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  93 109  93 102  83 115 116  94  99  0.345650    989/1000    NonOverlappingTemplate
-104  87 106 105 108  92 121  99  84  94  0.270265    992/1000    NonOverlappingTemplate
-100  98 105  82 100  98 105 121  93  98  0.459717    996/1000    NonOverlappingTemplate
- 84 120 104 104  71 103  99 113 105  97  0.042531    990/1000    NonOverlappingTemplate
-101  96 100 102 104  95 111  95  95 101  0.984881    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  92 109 110  82 107 111  97 103  92  0.504219    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  96  95  91  89 107  91 113 105 115  0.538182    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  99  94 114  96 106 103  98 101  90  0.911413    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 105  96 120  94 102  97  96 102  90  0.725829    994/1000    NonOverlappingTemplate
-122 109 101  76  88  96 102 108 102  96  0.125927    985/1000    NonOverlappingTemplate
-105  98  94  97  97 115  96  92 108  98  0.870856    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  88 118 113  92 109 115  83  94  89  0.104371    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 86 111  95 114 103  99  84  82 107 119  0.081013    994/1000    NonOverlappingTemplate
-102 105 123  82  77  94 103 107 100 107  0.077131    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  85 113  92  88  99 103 103 113 107  0.486588    985/1000    NonOverlappingTemplate
-104 101 104  90 101 106 107  98  85 104  0.864494    993/1000    NonOverlappingTemplate
-118 113 100 114  93  87  94  98  98  85  0.227180    987/1000    NonOverlappingTemplate
-108  96  90 114  86 104  99  89 106 108  0.524101    989/1000    NonOverlappingTemplate
-114  95 117  87  94 117 104  91  77 104  0.057875    990/1000    NonOverlappingTemplate
99  86  92 105 110 107 101 110  88 102  0.653773    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  89 117 103  87  92 122 105  99  96  0.172816    993/1000    NonOverlappingTemplate
96  97  90  88 117 105  86 109 115  97  0.279844    989/1000    NonOverlappingTemplate
-101 108  90  98 107  91 106 114  95  90  0.682823    989/1000    NonOverlappingTemplate
-107  98 107 101 100 103 106 101 101  76  0.610070    996/1000    NonOverlappingTemplate
90 102 114 101 122 105  77  93  95 101  0.117432    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 107 107  97  97  88 108 102  94 106  0.886162    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 85  97 103 102 113  93 107  95 105 100  0.775337    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 90 109  98 104  99 105  90 101  95 109  0.887645    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  96  95  86  96 111 111  99 106 104  0.775337    991/1000    NonOverlappingTemplate
-101 113 102  96  91 111 101  92  93 100  0.829047    988/1000    OverlappingTemplate
-109 105  89 103  94 102 112 102  94  90  0.779188    983/1000    Universal
-111  91 104  95  89 100  99 104 105 102  0.904708    992/1000    ApproximateEntropy
61  63  57  72  62  64  65  68  59  55  0.925636    619/626     RandomExcursions
- 58  71  48  67  64  65  72  65  65  51  0.419603    618/626     RandomExcursions
74  63  58  51  73  71  65  63  48  60  0.262675    615/626     RandomExcursions
- 79  65  62  61  69  49  71  58  53  59  0.252168    618/626     RandomExcursions
- 77  60  83  51  56  48  65  66  69  51  0.020233    618/626     RandomExcursions
- 51  70  64  61  52  60  74  57  68  69  0.452294    620/626     RandomExcursions
- 65  69  52  69  53  70  64  62  61  61  0.762288    617/626     RandomExcursions
- 56  65  64  65  71  54  62  73  66  50  0.553763    612/626     RandomExcursions
- 66  59  73  49  63  55  62  66  66  67  0.657263    618/626     RandomExcursionsVariant
74  54  53  62  64  59  70  62  64  64  0.736685    617/626     RandomExcursionsVariant
66  59  52  67  69  60  61  60  71  61  0.861473    619/626     RandomExcursionsVariant
60  47  68  68  53  80  63  58  70  59  0.170041    618/626     RandomExcursionsVariant
49  63  75  53  62  65  63  62  61  73  0.446255    617/626     RandomExcursionsVariant
52  65  66  66  55  53  70  71  64  64  0.653908    621/626     RandomExcursionsVariant
55  67  53  58  62  68  60  62  69  72  0.759122    620/626     RandomExcursionsVariant
56  62  63  60  55  73  58  69  63  67  0.845408    618/626     RandomExcursionsVariant
67  59  64  51  64  62  77  51  72  59  0.353103    619/626     RandomExcursionsVariant
- 63  63  67  65  59  64  71  46  70  58  0.583544    619/626     RandomExcursionsVariant
- 63  56  56  73  48  61  64  67  65  73  0.449269    621/626     RandomExcursionsVariant
- 63  51  65  63  57  68  70  61  67  61  0.869227    619/626     RandomExcursionsVariant
- 52  72  65  65  53  64  71  58  59  67  0.637119    620/626     RandomExcursionsVariant
64  59  61  70  67  62  59  63  60  61  0.992907    621/626     RandomExcursionsVariant
75  70  53  56  62  58  56  65  70  61  0.566953    622/626     RandomExcursionsVariant
78  63  58  62  53  69  61  62  62  58  0.660616    622/626     RandomExcursionsVariant
71  64  62  60  68  61  67  63  52  58  0.888928    622/626     RandomExcursionsVariant
71  63  46  76  61  76  62  57  67  47  0.062313    621/626     RandomExcursionsVariant
- 94  89  95 119  95 112  95 112 101  88  0.329850    993/1000    Serial
-115  92 113 104  86  88  98  88 115 101  0.220159    989/1000    Serial
- 91  98 109 111  95  88 111 110  95  92  0.568739    990/1000    LinearComplexity
+ 98 116  90  96  87 101  92 114 108  98  0.461612    990/1000    Frequency
+112  99 125  87 101 108  95  94  78 101  0.078086    990/1000    BlockFrequency
+ 96 105  99 111  83  95  96 102 106 107  0.757790    992/1000    CumulativeSums
+ 95 117  94 105  86 101  94 110  95 103  0.593478    991/1000    CumulativeSums
+101 112 102 107 109  98  95  82  97  97  0.689019    990/1000    Runs
+100  90 105  89 113  96 107 113  97  90  0.576961    993/1000    LongestRun
+101 109  83  88 110  93 100 111 105 100  0.524101    988/1000    Rank
+122 115 114 100 103  91  99  96  77  83  0.031848    988/1000    FFT
+101  99  98 111  84  86  99 115 103 104  0.504219    988/1000    NonOverlappingTemplate
+104  80  96  98 102 112 107 100 103  98  0.693142    991/1000    NonOverlappingTemplate
+108  93  87  92 106 102  92  98 116 106  0.589341    985/1000    NonOverlappingTemplate
99  80  90 115 105 117  97 108  98  91  0.214439    987/1000    NonOverlappingTemplate
+103  90 107 102 111  84 114  96 100  93  0.534146    994/1000    NonOverlappingTemplate
88  98 101 107  94  97  97 104 107 107  0.932333    993/1000    NonOverlappingTemplate
+104  93  95  99 101 117  94  86 108 103  0.651693    989/1000    NonOverlappingTemplate
88  95  89 109 103  89 111 132  88  96  0.034484    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89  90  87  90 115 109 118 110  95  97  0.184549    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89  87  91  90 105 106 117  93  97 125  0.089843    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91  98 105 104  89 104  96  99 105 109  0.920383    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 108  95  88 108 112  93 105 100  98  0.771469    991/1000    NonOverlappingTemplate
+102 112 102  85 113 109  99  79 101  98  0.293952    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87  95 101 108 119  92  79  98 109 112  0.139655    993/1000    NonOverlappingTemplate
+116  98  87  88 111 105 108  97 105  85  0.317565    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  87  96  92  80 105 110 125 102 104  0.115387    991/1000    NonOverlappingTemplate
+110  81 107 100  88 106  99 111  99  99  0.520102    993/1000    NonOverlappingTemplate
+100 104  96 103 102  90 102 106  88 109  0.904708    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 101  92  91 102  90 109 105 113 102  0.784927    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 109  99 109 105 103 112  89 107  74  0.193767    991/1000    NonOverlappingTemplate
+104  95 119  99 105  93  96  95 100  94  0.784927    991/1000    NonOverlappingTemplate
+120  90 105  98  98  95  99  91 107  97  0.639202    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 114  69  85  95  88 112 122 102 122  0.001165    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 113  84 109  95 100  99 102 101  98  0.796268    995/1000    NonOverlappingTemplate
+107 102  95 118 104  96  95  92  91 100  0.735908    986/1000    NonOverlappingTemplate
+107 104 100  94  87 107 100 106  84 111  0.603841    994/1000    NonOverlappingTemplate
98  97 107  95 109 111  97  99  99  88  0.880145    988/1000    NonOverlappingTemplate
+112  97  92  93  96  92 104  99 109 106  0.851383    989/1000    NonOverlappingTemplate
+116 105 103 112  89  94  72  93 102 114  0.062036    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  94  97  94  95 110  95 102 113 104  0.886162    992/1000    NonOverlappingTemplate
+110  99  98  99  93  95 119  94  87 106  0.552383    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 101 102  94  96 106 120  86 102  97  0.618385    993/1000    NonOverlappingTemplate
79 109 108  98  98 101 101  96 106 104  0.674543    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  95 100  97  77 115 109 109 109  97  0.272977    992/1000    NonOverlappingTemplate
+115 120  94  88  96  99 115  92  91  90  0.166260    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  88 112 101  86  99 126  97 103  94  0.185555    993/1000    NonOverlappingTemplate
+108 102  96 108  98  96  98 102  88 104  0.948298    993/1000    NonOverlappingTemplate
+104  96 100  94 106 110 112  88  92  98  0.779188    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  93 104 101 109  89 114 106  92  98  0.735908    984/1000    NonOverlappingTemplate
+110  85 118 113 103  97  96  93  98  87  0.293952    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88  98 102 110  99  98 106 112  97  90  0.792508    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  87 104  99  97 106  98  97 110 109  0.856359    995/1000    NonOverlappingTemplate
+105 101  92  94  79  97 107 112  92 121  0.174728    991/1000    NonOverlappingTemplate
99 116  94 102  92  90  99 112  97  99  0.723804    992/1000    NonOverlappingTemplate
+100  95 105  95  99 104  98 107 104  93  0.989786    988/1000    NonOverlappingTemplate
+105  94 105 118  92 100  94 112  85  95  0.433590    992/1000    NonOverlappingTemplate
+105 109 100 100 112 102  92  92  90  98  0.846338    990/1000    NonOverlappingTemplate
+108  98  88 107  98 108  99 102 100  92  0.912724    991/1000    NonOverlappingTemplate
+103 106 113  94  97  83  93  93 115 103  0.455937    990/1000    NonOverlappingTemplate
84 104 102 107 110 103 100  94 104  92  0.788728    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87 103  96  90 103 100  96 111 114 100  0.703417    991/1000    NonOverlappingTemplate
+104  88 105  88 117 100 105  95 106  92  0.566688    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88 113  89  93 113  91  86 115 110 102  0.182550    989/1000    NonOverlappingTemplate
+109  97 102  95  90  91  98 108 107 103  0.893482    984/1000    NonOverlappingTemplate
89  95 101 112  97 111 105  88 103  99  0.739918    992/1000    NonOverlappingTemplate
+101 101  97 109 102 119  95  94  96  86  0.605916    980/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 106 108  93 128 105  94  74 107  92  0.031637    988/1000    NonOverlappingTemplate
+102  94  88 100  96  98 122  89 100 111  0.410055    993/1000    NonOverlappingTemplate
+109 110  94  80 108  98 116  96  92  97  0.326749    990/1000    NonOverlappingTemplate
+111  80 104  99  95  99 104  99 103 106  0.713641    991/1000    NonOverlappingTemplate
+116 100  92  79 113 111  93  84 102 110  0.102526    989/1000    NonOverlappingTemplate
+100 101 100 119  93  99  99  99  97  93  0.858002    985/1000    NonOverlappingTemplate
+108  88  92  99 102 110  76 116 113  96  0.124476    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  98 101  88 114 103 106  94  95 102  0.870856    992/1000    NonOverlappingTemplate
+103 104 101 100  92 110 106 102  85  97  0.864494    988/1000    NonOverlappingTemplate
+105  98  97 110  89 106  98  87 111  99  0.749884    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 102 104  95  91  98 106 113 112  88  0.632955    991/1000    NonOverlappingTemplate
+101 115  90  89 109 100  83 110  95 108  0.345650    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 107  93 107  73 113 107 104  87 112  0.111389    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  99 107  99  95 101  98  93 112 104  0.939005    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  94  77 117  84 114 121 103  92 100  0.032489    993/1000    NonOverlappingTemplate
+108  83 104 111 111 107 100 100  92  84  0.366918    992/1000    NonOverlappingTemplate
98 107  91  96 113 112  99  90  94 100  0.739918    992/1000    NonOverlappingTemplate
+101  96 114 103  90 106  88  86 121  95  0.234373    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101 100  97 113  81  86 100 115 103 104  0.361938    988/1000    NonOverlappingTemplate
+105 106 111 110  99 106  90  88  84 101  0.514124    988/1000    NonOverlappingTemplate
+102  86 103 124  87  96 105 109  95  93  0.242986    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 104  97 107  85 105  99  98 108 100  0.910091    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 100  95  97  97  99 109  90 107 115  0.759756    988/1000    NonOverlappingTemplate
+103 113 101 109  85  89  85 107 112  96  0.319084    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 107 110 101 114  92 110  95  89  93  0.508172    986/1000    NonOverlappingTemplate
+109  91  92 115 100 115  74  86 123  95  0.012562    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 101  92 109 108 103 101  88  98 102  0.926487    991/1000    NonOverlappingTemplate
+119 103  96  98  75 106 106  90 114  93  0.111389    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  96 114 106 100  96 117 101  88  83  0.360287    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 100 108 112 110  96 100  89 102  87  0.705466    991/1000    NonOverlappingTemplate
+108  97  99 104  89 102 115 101  91  94  0.781106    986/1000    NonOverlappingTemplate
+106  94 116  95 105  90  97 101 106  90  0.715679    991/1000    NonOverlappingTemplate
+105  84  96 100  94 104 109  99 111  98  0.783019    995/1000    NonOverlappingTemplate
+101  91 109  86  91 112  94 112 110  94  0.437274    990/1000    NonOverlappingTemplate
+103  95  97 102 118 105  89  89 102 100  0.697257    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 107  92  91 102 106  87  95 115 111  0.524101    989/1000    NonOverlappingTemplate
+109  97  98  86 108  88  75  98 114 127  0.014961    991/1000    NonOverlappingTemplate
97  95  97 101 105  99 109  84 111 102  0.805569    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85 117 101  95  95  84 107 111 106  99  0.328297    993/1000    NonOverlappingTemplate
+123 104  93 111  90 104  92  96  97  90  0.334538    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  89 102  97 105  98 101 111 102 102  0.945296    993/1000    NonOverlappingTemplate
+102 103  97  91 108  88 105 101 104 101  0.939005    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 81  91 120 103  98 105 116  93  96  97  0.207730    991/1000    NonOverlappingTemplate
+104 113 109  97  94  91  99  94  99 100  0.890582    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 100  87  98  93  87 115 106 111 107  0.496351    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 106  97  87 112  90 115  96 104  97  0.595549    990/1000    NonOverlappingTemplate
+102 102 103 116  83 107  96  96  95 100  0.670396    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 100  85  99  90 103 126 115  94  97  0.136499    991/1000    NonOverlappingTemplate
+111 100  96  93  95  83 111 100  92 119  0.314544    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 111  84 101  94 100  91 112 108 101  0.628790    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86 103  97 103 115 110  86 102  79 119  0.078086    987/1000    NonOverlappingTemplate
+117  99 117  81  91  92  99 100 105  99  0.267573    990/1000    NonOverlappingTemplate
+109  97 111  93  94  94  98 106  93 105  0.878618    985/1000    NonOverlappingTemplate
87 101 103  95 116 103  93 111  92  99  0.632955    991/1000    NonOverlappingTemplate
+110 102 101  85  94 101 102  85 108 112  0.530120    989/1000    NonOverlappingTemplate
+110  87 108 104 111  97  84  93  96 110  0.437274    985/1000    NonOverlappingTemplate
+101 105 105 106 110 106  93  71 112  91  0.146152    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  89 112 117 104 103  84  99  93 104  0.413628    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 107  92  87  98 111  95  99 108 106  0.796268    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 119  75 108  91  90  94 106 119 106  0.039587    991/1000    NonOverlappingTemplate
+108 101  99 104 100  93  92 112  97  94  0.921624    993/1000    NonOverlappingTemplate
+107  79 104  95 112  91 109  95 112  96  0.332970    985/1000    NonOverlappingTemplate
+106  91 103 116 105  92  88  93  94 112  0.490483    991/1000    NonOverlappingTemplate
+106  87 113  98  94  99  94  98 119  92  0.455937    987/1000    NonOverlappingTemplate
+100 112  93 109  87 102  77 106 101 113  0.223648    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  96  87  96  93 100 103  97 114 116  0.612147    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87  78  91 103 107 108  89 117 119 101  0.061260    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89  77  86 114 107  86 100 123 108 110  0.019188    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 100  98 105  97 107 102  99  99  98  0.998740    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  98 105  90 112  99  91 102 113  94  0.759756    992/1000    NonOverlappingTemplate
+106  99 101  96 104  89  93 120  82 110  0.301194    982/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  84 105 105 101  96 123  92 101  95  0.395940    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 101 105  98 129  89 106  98  85  96  0.152902    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  94  91 112 103 106  95 111 101  95  0.796268    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 124  92  90  96 100 112  90 102  99  0.326749    990/1000    NonOverlappingTemplate
+102 116  91  97  81 102  91 110  89 121  0.103138    985/1000    NonOverlappingTemplate
+103 106  90 125  90  92  91 102  96 105  0.304126    992/1000    NonOverlappingTemplate
+100  86  97  89  97 110 107 100 100 114  0.657933    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  91 113  97 103 104 103  96 107  92  0.869278    989/1000    NonOverlappingTemplate
+109 112  91  99  99  98  98 109  80 105  0.512137    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  97 124  92  84  85  86 108 112 113  0.048093    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  98  99 101  92 105 108 100  87 111  0.875539    989/1000    NonOverlappingTemplate
80  87  86 100 108 115 105 106 113 100  0.169981    993/1000    NonOverlappingTemplate
+100 102 101  94 105  97  88 119  88 106  0.574903    988/1000    NonOverlappingTemplate
89 109 105 103  92  83  93 101  95 130  0.074791    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86  88  99  85 113 103 101 123  98 104  0.165340    996/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 121  88  95 120  96  90 101 108  84  0.103753    992/1000    NonOverlappingTemplate
82 106  90 108 102  99 100 103 108 102  0.733899    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  94  76 119 112 108  89  94 109 103  0.107512    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88 106 105 104 106 102  98 102 105  84  0.788728    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  97 112  96 111 104  92  94  90 105  0.805569    981/1000    NonOverlappingTemplate
+101  96 115 102  90 106  88  86 121  95  0.220159    989/1000    NonOverlappingTemplate
+113  99 107 103 104  96 112  93  85  88  0.512137    986/1000    OverlappingTemplate
+106 109  92  95 118  98 104  99  91  88  0.558502    990/1000    Universal
+ 98  98 102 100 140  98 101  97  88  78  0.007316    990/1000    ApproximateEntropy
56  57  72  61  71  56  63  74  52  55  0.396025    610/617     RandomExcursions
+ 59  63  69  58  65  67  44  57  63  72  0.416364    609/617     RandomExcursions
61  58  73  63  75  62  55  58  53  59  0.569177    611/617     RandomExcursions
+ 79  51  53  77  63  56  63  55  58  62  0.141586    612/617     RandomExcursions
+ 70  71  53  73  58  67  56  50  56  63  0.351814    612/617     RandomExcursions
+ 53  61  64  63  58  76  60  63  64  55  0.748093    611/617     RandomExcursions
+ 61  73  71  55  72  61  59  59  54  52  0.452542    613/617     RandomExcursions
+ 58  72  56  60  74  66  64  62  58  47  0.413423    612/617     RandomExcursions
+ 65  58  62  64  56  60  69  71  55  57  0.872348    608/617     RandomExcursionsVariant
64  53  66  51  80  60  62  72  59  50  0.152493    610/617     RandomExcursionsVariant
57  66  55  62  69  68  50  66  70  54  0.569177    613/617     RandomExcursionsVariant
59  58  61  76  50  50  94  67  47  55  0.000419    610/617     RandomExcursionsVariant
70  51  56  64  66  60  64  61  62  63  0.899148    611/617     RandomExcursionsVariant
66  58  49  70  57  69  64  61  64  59  0.748093    610/617     RandomExcursionsVariant
67  55  53  59  73  63  55  68  54  70  0.509568    608/617     RandomExcursionsVariant
73  64  53  54  67  60  63  78  47  58  0.156761    604/617     RandomExcursionsVariant
76  72  61  48  66  63  62  59  57  53  0.325863    610/617     RandomExcursionsVariant
+ 69  69  72  68  52  46  51  62  60  68  0.192878    610/617     RandomExcursionsVariant
+ 63  87  56  62  59  69  64  59  56  42  0.023311    608/617     RandomExcursionsVariant
+ 65  73  69  62  58  56  65  52  66  51  0.545751    609/617     RandomExcursionsVariant
+ 58  66  70  65  65  60  58  52  61  62  0.916724    613/617     RandomExcursionsVariant
57  69  63  64  74  56  53  50  59  72  0.368012    613/617     RandomExcursionsVariant
54  66  66  66  67  56  62  69  52  59  0.789504    612/617     RandomExcursionsVariant
52  62  67  65  64  55  76  63  38  75  0.029071    611/617     RandomExcursionsVariant
50  80  60  55  60  54  76  69  52  61  0.080680    613/617     RandomExcursionsVariant
50  64  75  60  50  74  72  55  65  52  0.112751    612/617     RandomExcursionsVariant
+101 126  83  98  87  84  98 102 123  98  0.022300    991/1000    Serial
+105  81 112  90 106 104  97 104 109  92  0.482707    990/1000    Serial
+107  94  82 112  95  95 100 100  90 125  0.150340    987/1000    LinearComplexity
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@@ -201,7 +201,7 @@ random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
 sample size = 1000 binary sequences.
 
 The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
-is approximately = 612 for a sample size = 626 binary sequences.
+is approximately = 603 for a sample size = 617 binary sequences.
 
 For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
 provided in the addendum section of the documentation.
index 6ecde2d..e4752b2 100644 (file)
@@ -5,194 +5,194 @@ RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
 ------------------------------------------------------------------------------
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
 ------------------------------------------------------------------------------
-115  96 106 107  80 100  98 102  90 106  0.465415    990/1000    Frequency
-101  81 102 109 115  89 109 106  91  97  0.350485    986/1000    BlockFrequency
-101 107 109  91 101  90  84 119 103  95  0.380407    990/1000    CumulativeSums
-113  77 102  91 114 117  77 105  96 108  0.025023    987/1000    CumulativeSums
- 99 109  94  99 119  83 109  94 110  84  0.190654    990/1000    Runs
-114  91  82  90  88 111  99  97 112 116  0.131122    990/1000    LongestRun
- 96 111 109  95 107  86 106  91  97 102  0.721777    990/1000    Rank
-105 100 116 109  97  98 111  85  88  91  0.395940    986/1000    FFT
- 90  86 113  91  84 109 129 106 109  83  0.011383    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  99 109  98  89 100 101 104  95 111  0.907419    989/1000    NonOverlappingTemplate
-110  92 103 108 100  92  94  88 108 105  0.769527    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  97 104  93  94 107  92 106 106 108  0.906069    995/1000    NonOverlappingTemplate
-112  97 104  88 110  83 112 108 103  83  0.208837    982/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 101 104  95 111  91  94  99 115  96  0.781106    987/1000    NonOverlappingTemplate
-114  94 118 101  83 103  83 102 113  89  0.109435    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 88 105  95 108  97 115 107 107  91  87  0.494392    991/1000    NonOverlappingTemplate
-119  91  99  98  86  87 106 101 103 110  0.385543    987/1000    NonOverlappingTemplate
-109 100 104 109  97 101  91  91 116  82  0.410055    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  85 114  95 104 110  88  96 107 107  0.478839    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 100 104 105 116 118  92  92  94  84  0.299736    987/1000    NonOverlappingTemplate
-104 103 100 101  89 112 108 102  97  84  0.715679    992/1000    NonOverlappingTemplate
-113  88  91 110 108 100 109  90 102  89  0.471146    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 102 108 103 113 113 104  85  96  85  0.368587    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 87 100  95  99 101 100  94 102 107 115  0.825505    991/1000    NonOverlappingTemplate
-107 101 111 103  96  82  93 112 100  95  0.597620    996/1000    NonOverlappingTemplate
-118  98  99  94  82 100 104 100 108  97  0.556460    988/1000    NonOverlappingTemplate
-100 114  94 100  96 110  96  90 101  99  0.862883    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 82 115  94 105  98 106 111  97  93  99  0.504219    986/1000    NonOverlappingTemplate
-108  97  91 112  91  92 101 100  99 109  0.811080    995/1000    NonOverlappingTemplate
-101 115  94 112  83  96 119  76  99 105  0.052947    984/1000    NonOverlappingTemplate
-108  99  99  98  98 107  96  93 114  88  0.809249    987/1000    NonOverlappingTemplate
99 110  91 106 100  96 100  82 122  94  0.291091    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 113 107  96 111 100  99  93  95  90  0.792508    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 104 107 100  97 110  95 100  95  95  0.978654    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  95 104 102 117 109 100 101 111  64  0.030602    987/1000    NonOverlappingTemplate
-109 113 100  86 123  95  79  77 112 106  0.010606    982/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 108  88 120  94  92  93  98 115  96  0.336111    989/1000    NonOverlappingTemplate
-101  98  81  98  88 114  93 108 114 105  0.316052    991/1000    NonOverlappingTemplate
-107  97  96 107  79 113 105  83 109 104  0.246750    988/1000    NonOverlappingTemplate
-128  95  95  95 101  87 101  89  99 110  0.185555    984/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  97 109 106  99  89 107 101 116  85  0.474986    990/1000    NonOverlappingTemplate
-105 101  95 104 105 108  91  93 103  95  0.955835    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 100 103 101  79  97 110 102  97 119  0.352107    991/1000    NonOverlappingTemplate
87  98 101  99  98 112 104 111  94  96  0.823725    991/1000    NonOverlappingTemplate
95  96  91 100  98  98 103 108 101 110  0.962688    992/1000    NonOverlappingTemplate
85 102 114  97 116  99  96 106  88  97  0.440975    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  89  90 101 107 101 107 105  96 106  0.910091    992/1000    NonOverlappingTemplate
-107  99 110  79 100 100 109  98 111  87  0.378705    984/1000    NonOverlappingTemplate
-100  91  96 105  87 107  95 104 107 108  0.839507    988/1000    NonOverlappingTemplate
-100 103  99 113  91  98 101  99  94 102  0.961869    991/1000    NonOverlappingTemplate
-101 109  99 117  97  95 106  97  90  89  0.666245    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  94 101  92 104  87  91 113 104 120  0.360287    991/1000    NonOverlappingTemplate
-112 111 103 100  89  87  94 105  99 100  0.713641    988/1000    NonOverlappingTemplate
-110  82 105 103 101 104  95  97  97 106  0.784927    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 83  95 102 105 103  92 102 106 117  95  0.564639    991/1000    NonOverlappingTemplate
-102 100 110 102  96  96  84 100 102 108  0.864494    988/1000    NonOverlappingTemplate
-100  85 104 110  98  89 103 100 105 106  0.801865    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  99  89 106  91 107 105 102  95 109  0.889118    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 83 108  84 124  94  83 116 111 100  97  0.025535    992/1000    NonOverlappingTemplate
-108  85  93  97 106  98 106 114  98  95  0.691081    991/1000    NonOverlappingTemplate
89 100  97 110 106 105  98  85  99 111  0.697257    989/1000    NonOverlappingTemplate
-107 104  93 106 113 104  83  91  99 100  0.630872    981/1000    NonOverlappingTemplate
-103 103  94 109  98 102  97 115  87  92  0.729870    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  97  97  88 112 107  97 108  89 110  0.664168    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  97  89  99 136 106  88  84 107 102  0.019188    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  92 107 118 106  86  92  95 112  95  0.404728    992/1000    NonOverlappingTemplate
-101  89 132  95 107  87 102  93  92 102  0.088226    985/1000    NonOverlappingTemplate
-104 105 110  90 100  90 101  98 111  91  0.790621    987/1000    NonOverlappingTemplate
-109 102 100 106 100  94  71 101 104 113  0.222480    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  95  86 102 105 116  82 118 100  97  0.234373    992/1000    NonOverlappingTemplate
-105 104  86 109  93 100  82 107 108 106  0.494392    989/1000    NonOverlappingTemplate
-106  91 112 103  88  99  91  94 106 110  0.670396    984/1000    NonOverlappingTemplate
-119  85  82 111  89 108 109  93 112  92  0.077131    989/1000    NonOverlappingTemplate
99 110  80  99 109  98 107  98 106  94  0.624627    989/1000    NonOverlappingTemplate
-110 107  93 104  91  85 103 102 107  98  0.753844    992/1000    NonOverlappingTemplate
-100 127  96  94  92  99 104  97  90 101  0.373625    987/1000    NonOverlappingTemplate
-101  80  97 110 119  94 100 106  98  95  0.373625    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  98  79  92  95 103  97 113 108 126  0.070737    992/1000    NonOverlappingTemplate
-102 124  99  82 106 104  95 102  94  92  0.285427    984/1000    NonOverlappingTemplate
- 90 101  99  99  83 114 113 101  87 113  0.278461    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 83 116  85 103 102 106 111  90 114  90  0.146982    990/1000    NonOverlappingTemplate
-110  87 102  97 112  85  95 106 108  98  0.554420    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  86 113  91  84 109 129 107 108  83  0.011545    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 83 107 102  81  92 102 113 103 109 108  0.279844    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  90  96 110  95 116 101 112  83 106  0.313041    996/1000    NonOverlappingTemplate
-100  86 107 106 117  89 113  96  96  90  0.357000    979/1000 *  NonOverlappingTemplate
-105  87  90  96  99 115  99  94 112 103  0.610070    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 101 107  95 107 105 101  90 103  94  0.962688    987/1000    NonOverlappingTemplate
-101  92 106 102  81 114 110  85  92 117  0.145326    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  81  99  96 109  99 111  93  97 121  0.264901    990/1000    NonOverlappingTemplate
-104 111 123  87  77  96 110  98 103  91  0.072514    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  92 117 120  95  92 107  89  99  93  0.291091    991/1000    NonOverlappingTemplate
-117 102  98 109  94  98 104  86  82 110  0.308561    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107  99  91 110  97  99  91 104 106  96  0.917870    991/1000    NonOverlappingTemplate
-111  92  84 117 109  91  98 101 101  96  0.424453    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 88  84 102 105  85 105 113 107 115  96  0.250558    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 117 107  96 102  96  94  98 113  79  0.328297    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 107  97  94 115 105  94  82 105 109  0.461612    996/1000    NonOverlappingTemplate
-108 104  93  99 109  99 101  95  89 103  0.931185    992/1000    NonOverlappingTemplate
-103  95 110  97  94  84 115 100 100 102  0.674543    992/1000    NonOverlappingTemplate
-108 101 105  80 100  79 120 107  98 102  0.126658    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 86  94 116  99 113  99  95 114  99  85  0.271619    994/1000    NonOverlappingTemplate
93  97 106  87 118  98 103 110  99  89  0.512137    990/1000    NonOverlappingTemplate
-104  97 100  88 107  96  93 109 102 104  0.921624    990/1000    NonOverlappingTemplate
-103  97  90 103 102 113  95 102 103  92  0.910091    993/1000    NonOverlappingTemplate
-102  90 100  98 100  97  92 101 110 110  0.922855    992/1000    NonOverlappingTemplate
98  98 120  93 101  96  98 104 103  89  0.715679    989/1000    NonOverlappingTemplate
-101 101  93  88  90  89  98 116 105 119  0.302657    992/1000    NonOverlappingTemplate
-123 101 104 112  90  86  99  91 118  76  0.019993    983/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  89 105  94 104 111 112  95  86 113  0.406499    984/1000    NonOverlappingTemplate
- 87 105 103  96  96  94 106 101 101 111  0.890582    989/1000    NonOverlappingTemplate
-113 102  98  85 101  82 116 100 107  96  0.313041    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  97  94 111 103 116  96  97  96  97  0.807412    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 110 110  98 102 108  93  88 119  74  0.089301    984/1000    NonOverlappingTemplate
-107 115 103  94  86 102 107 101  78 107  0.274341    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  93 107 106 107  97  88  98 112 100  0.790621    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 108 107  91 101 111 105  75 109  99  0.286836    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  96 101  89 107 106 103 104  96  99  0.976266    992/1000    NonOverlappingTemplate
-101  90 111 113 108  95  87  93 100 102  0.635037    990/1000    NonOverlappingTemplate
-114 101  83 100  94 100  94 105  97 112  0.599693    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  99 113 106 104  87 111  91  83 110  0.352107    993/1000    NonOverlappingTemplate
-108  91  99 100 108  93  96 110  89 106  0.805569    981/1000    NonOverlappingTemplate
-101  96 111  95 101  99  79  96 121 101  0.301194    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 85  94  87  99  99 112 104 102 108 110  0.574903    990/1000    NonOverlappingTemplate
82 101 108 111  86 105 106 104  95 102  0.522100    996/1000    NonOverlappingTemplate
-102 106 118 113  89  85 103  97 100  87  0.299736    994/1000    NonOverlappingTemplate
-107 129  94  94 100  94  90  88  98 106  0.170922    982/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 107  94 101 103  91 109  97 106  97  0.948298    991/1000    NonOverlappingTemplate
-104  90 106  91  99  91  93 113  99 114  0.605916    990/1000    NonOverlappingTemplate
-103 105  99  97 100 103 100  88 102 103  0.989786    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  98 110 102 112  88 113  89  90 108  0.392456    997/1000    NonOverlappingTemplate
-109  99  86 101  91  95 102 110  99 108  0.784927    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 102 101  92  95 110  96  95  91 125  0.358641    992/1000    NonOverlappingTemplate
-106 101  92  92  96 100  93 103 112 105  0.906069    990/1000    NonOverlappingTemplate
-106 103  93 119 102 101  84  86 111  95  0.305599    992/1000    NonOverlappingTemplate
94 102 123  85 103 106 110  96  94  87  0.236810    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 102  94 107  82  99 107 114 112  89  0.383827    995/1000    NonOverlappingTemplate
-103  91  89 101  97 109 112 104 102  92  0.807412    996/1000    NonOverlappingTemplate
78 106 107  95 104  94 115 115  93  93  0.216713    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 86 103  91 100  91  93  99 107 119 111  0.394195    995/1000    NonOverlappingTemplate
-103 108 100 105 117 100  92  90  89  96  0.649612    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  98  94 107  95 107  99 100  99 103  0.994488    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 84  84 122  85 103 108  92 113 112  97  0.051942    993/1000    NonOverlappingTemplate
87 107  95  88  99 113 110 106  99  96  0.626709    990/1000    NonOverlappingTemplate
86  95  90  95  87  98 104 105 126 114  0.111389    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  95 108  96 105 108 112  85 106  91  0.620465    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 103  84  92 102 107 107 102  97 112  0.715679    996/1000    NonOverlappingTemplate
-105 116  93  90 101  96  82 119 109  89  0.147815    991/1000    NonOverlappingTemplate
-110  93 119  82  94  92  94 113  93 110  0.168112    986/1000    NonOverlappingTemplate
-107 105 102  98  96 107 105 103  90  87  0.875539    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  91 109  88  83 111 101 105 109 106  0.467322    993/1000    NonOverlappingTemplate
-103 111  91 106  97 111  97 104  94  86  0.705466    986/1000    NonOverlappingTemplate
-106  96 107  76  88 104 103 104 114 102  0.302657    991/1000    NonOverlappingTemplate
-102  96  97 104  81 105 106 101 121  87  0.291091    993/1000    NonOverlappingTemplate
-100  93  99  98  87  99  96 107 105 116  0.769527    992/1000    NonOverlappingTemplate
-109  88 102  97 112  85  95 106 109  97  0.576961    989/1000    NonOverlappingTemplate
-105 108 117  99  98  88  93 105 100  87  0.564639    987/1000    OverlappingTemplate
-116 103 115 113  93  93  93  85 106  83  0.138860    986/1000    Universal
91 108  96  95 109  95 104 105  91 106  0.875539    990/1000    ApproximateEntropy
- 66  53  57  58  70  56  55  48  63  54  0.669395    569/580     RandomExcursions
- 65  54  59  59  47  59  70  56  59  52  0.694349    574/580     RandomExcursions
- 65  67  55  51  57  61  51  54  58  61  0.860480    572/580     RandomExcursions
70  59  58  55  42  69  61  45  68  53  0.109458    571/580     RandomExcursions
69  60  65  62  55  65  54  54  37  59  0.189201    573/580     RandomExcursions
- 59  77  53  62  47  52  57  52  57  64  0.280466    573/580     RandomExcursions
63  75  44  45  47  59  58  54  86  49  0.000648    573/580     RandomExcursions
- 55  66  57  55  57  68  60  51  52  59  0.857662    574/580     RandomExcursions
54  48  60  55  62  65  57  61  59  59  0.938370    572/580     RandomExcursionsVariant
57  49  54  57  78  58  52  63  58  54  0.356097    571/580     RandomExcursionsVariant
59  44  61  57  67  57  50  72  51  62  0.305141    567/580     RandomExcursionsVariant
- 49  56  63  60  59  53  62  56  61  61  0.961498    568/580     RandomExcursionsVariant
53  45  66  60  74  50  59  58  54  61  0.312834    570/580     RandomExcursionsVariant
50  55  52  59  69  70  54  56  53  62  0.583429    570/580     RandomExcursionsVariant
- 55  64  55  67  48  43  72  57  63  56  0.223205    572/580     RandomExcursionsVariant
- 60  68  56  54  58  57  51  52  66  58  0.857662    573/580     RandomExcursionsVariant
- 61  65  57  59  64  51  55  66  52  50  0.790360    571/580     RandomExcursionsVariant
71  58  58  51  44  61  53  65  56  63  0.430933    573/580     RandomExcursionsVariant
- 57  58  53  58  61  63  67  56  51  56  0.945611    569/580     RandomExcursionsVariant
- 54  49  58  56  72  52  69  56  52  62  0.456588    571/580     RandomExcursionsVariant
49  52  76  53  68  47  64  57  62  52  0.146180    575/580     RandomExcursionsVariant
53  54  73  62  52  64  67  53  47  55  0.336709    577/580     RandomExcursionsVariant
- 54  61  63  66  62  64  59  36  59  56  0.255035    576/580     RandomExcursionsVariant
- 56  56  55  74  65  62  58  58  52  44  0.364623    575/580     RandomExcursionsVariant
- 59  55  61  58  67  68  57  51  52  52  0.783809    576/580     RandomExcursionsVariant
- 48  75  59  54  57  64  57  46  59  61  0.325950    574/580     RandomExcursionsVariant
-104 107  95  92  99  96  99 115 102  91  0.849708    988/1000    Serial
- 97 106 113 103  99 116  85  98  84  99  0.378705    993/1000    Serial
96 110 103 103  99  84  84 103 116 102  0.422638    988/1000    LinearComplexity
+109 100 122  85  96 101 117  91  93  86  0.114712    987/1000    Frequency
+105  99 116 104 104  97  87  95  88 105  0.651693    989/1000    BlockFrequency
+ 98 103 107 101 101  95  88 101 115  91  0.798139    987/1000    CumulativeSums
+105 105  91 114 109  81 100 107  98  90  0.417219    989/1000    CumulativeSums
+103  97 121  99  91 111  87  90 109  92  0.292519    996/1000    Runs
+106  87  91 121 109  83 116 105  95  87  0.072964    984/1000    LongestRun
+112 118  94  93 107  89 106  92  88 101  0.377007    982/1000    Rank
+115 119 123  90  87 115 108  73  74  96  0.000303    992/1000    FFT
+100  98 110 104 109  94  86  99 100 100  0.887645    990/1000    NonOverlappingTemplate
+115 101  99  97  94  81 109  91 114  99  0.357000    985/1000    NonOverlappingTemplate
+106 108 106  82  88 100 109 101  94 106  0.576961    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  95  95 108 105  92 113  96  92 109  0.781106    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 105 107 103 105  88  80 102 102 109  0.593478    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 100 100 101 106 100 103  96 111  86  0.919131    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 106 111  94 104 103 108 100  85  91  0.747898    988/1000    NonOverlappingTemplate
+100  98 104 101  89 113 104 107  88  96  0.801865    989/1000    NonOverlappingTemplate
+100  87 101  96 113 107 104 104  93  95  0.825505    989/1000    NonOverlappingTemplate
+105 105 120  91 103  86 104  90  88 108  0.304126    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 108  88  88  93 101 105 100 115 106  0.632955    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  92 107 101  91  91 100 119 106  94  0.626709    985/1000    NonOverlappingTemplate
+109 109  91  89  98 105 102 104 102  91  0.836048    991/1000    NonOverlappingTemplate
+113 109  97 109 109 100  86  98  96  83  0.413628    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  95 106  98 108  98  93 112 108  90  0.784927    989/1000    NonOverlappingTemplate
+104 103  94 110  98  86 116  98  94  97  0.672470    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 84 114 104  94 112 107  98  89  94 104  0.461612    995/1000    NonOverlappingTemplate
+103 101 103 108  89  99 107 100  88 102  0.910091    991/1000    NonOverlappingTemplate
+108  90  90  91 105 120 102  80  98 116  0.110734    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83  94 105 114 100 114  95  77 105 113  0.093720    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 105  91 106  93 110  96 120 104  81  0.262249    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  96 103 111 100  89  89 111 102 103  0.800005    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101  89  95  90  90 106 103  99 131  96  0.133404    986/1000    NonOverlappingTemplate
88  89  98 111 119  98  94 109 103  91  0.382115    992/1000    NonOverlappingTemplate
+102 110  95  88  97  96  98 113 100 101  0.858002    990/1000    NonOverlappingTemplate
+103 107  87  93 100 100  96  97 108 109  0.878618    981/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  90 116 114  85 102  91  97  97 109  0.382115    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103 112  98  90 102 101  97  85 109 103  0.753844    989/1000    NonOverlappingTemplate
+107  86 117  83 116  96  94 110  96  95  0.175691    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 114  88 109 100  98 105  93  96  98  0.816537    993/1000    NonOverlappingTemplate
+121  99  82 105 122  84 107  93 100  87  0.035406    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83  91 108 107  87  94 101 132  99  98  0.045971    995/1000    NonOverlappingTemplate
+103  87 105 101 106  99  93 105  99 102  0.955835    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 105 109  99  81 111 109  99  93 104  0.498313    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103  96  95 114  84 104 100  97  95 112  0.641284    992/1000    NonOverlappingTemplate
90 115  94  98 106  87 112  95 102 101  0.591409    990/1000    NonOverlappingTemplate
88 103 100 108  99 112 103  88  97 102  0.809249    986/1000    NonOverlappingTemplate
94  93  97  98  85  91 115 119 107 101  0.319084    990/1000    NonOverlappingTemplate
+102 111  83  94  88 100 103 111 102 106  0.570792    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 84 117 105 109  98 114 100  78 108  87  0.073872    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 82 104 103  95  86  97 113  88 127 105  0.057875    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 104 113  76 105  97 103 106  92 110  0.319084    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 114  89 110  99 111 104 100  98  79  0.337688    991/1000    NonOverlappingTemplate
+104 103 105 103  92  95  95 110  91 102  0.936823    993/1000    NonOverlappingTemplate
+109 106 100  88  96  98  89  83 113 118  0.222480    990/1000    NonOverlappingTemplate
+101  96 103 112  94  91  92 102 102 107  0.906069    989/1000    NonOverlappingTemplate
+105  86 111  87  92 113  98  93 108 107  0.428095    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85  96 104  94 100  89 104  92 102 134  0.056426    993/1000    NonOverlappingTemplate
+116 101  88  95  85  98  92 110 111 104  0.387264    992/1000    NonOverlappingTemplate
+116  97  90  98 109 111 100 105  88  86  0.404728    994/1000    NonOverlappingTemplate
+101  89 108 111  87 115  95  88 101 105  0.440975    983/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 122  88 102 117 104 105  85  94  90  0.132640    986/1000    NonOverlappingTemplate
98 110  96 100 109 101  93 108 100  85  0.798139    982/1000    NonOverlappingTemplate
+105 103 109  96  90  94 120  88  90 105  0.404728    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 104 101 120  93 102 102 110  83  96  0.350485    991/1000    NonOverlappingTemplate
+112 105  89  94  92  91 104  93 124  96  0.257004    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 100  95 100 106 112  98 102  99  96  0.966626    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 108 101  88 114 104  99  92 108  87  0.616305    989/1000    NonOverlappingTemplate
+112 116 103  89  94  94 107  98  92  95  0.591409    989/1000    NonOverlappingTemplate
+109 109  93 104 121 104  87 110  85  78  0.055010    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 105 115  98  86  98 102  89 107 105  0.660012    990/1000    NonOverlappingTemplate
+110 101  94 109  97  95  92  92 104 106  0.889118    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  91  88  86  98  97 103 118 112 111  0.313041    990/1000    NonOverlappingTemplate
+100  98  95 100  93 106  84 106 115 103  0.699313    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  96 113 108 108 100  85  91 105  95  0.668321    989/1000    NonOverlappingTemplate
87 112  94 103  91 119 107 100  95  92  0.402962    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 84 115  89 121  85 110  96 108 101  91  0.083018    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85 105  97 100 113 113  85  89 100 113  0.267573    996/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  99  98 103 107 103 104  89 110  91  0.907419    991/1000    NonOverlappingTemplate
+100 108 107 109  86  98 102 106  89  95  0.759756    992/1000    NonOverlappingTemplate
+111  96  88  95  99 107 105 102  92 105  0.856359    989/1000    NonOverlappingTemplate
+102 121  79 114 106  97  99 111  93  78  0.037320    992/1000    NonOverlappingTemplate
+118 111 104  78  92  85 114  93 104 101  0.092041    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  79  92 111 107 103 109  98  99 109  0.437274    992/1000    NonOverlappingTemplate
+100  98 110 105 108  94  86 100  99 100  0.893482    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 88 103 109 106  94  93  85 125  90 107  0.139655    993/1000    NonOverlappingTemplate
+102  98 107  80 111 102 109  93 102  96  0.603841    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 119 108  99 110  93  90  89 105  90  0.410055    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  96 102 111  95 100 111  95  96 101  0.925287    992/1000    NonOverlappingTemplate
+112 117  78  95  91 110 100  90 101 106  0.181557    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 124  96  94 109  89 106  87 118  85  0.057510    993/1000    NonOverlappingTemplate
+102  91 114  95  98  85 113 107  90 105  0.457825    993/1000    NonOverlappingTemplate
+109  92  91 106  96 105  97  92 103 109  0.862883    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101 103  99  75 106 104  85  94 115 118  0.091487    993/1000    NonOverlappingTemplate
+112  85 103 114  98 108 103  84  89 104  0.316052    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  85  91 101 105  86 105 105 131  92  0.066051    989/1000    NonOverlappingTemplate
+100 120 103  98  90  99 101 101  88 100  0.678686    985/1000    NonOverlappingTemplate
+104 100  96 103 107  99 100  99 102  90  0.992084    992/1000    NonOverlappingTemplate
+107 106  95  92  89  97  96  94 109 115  0.676615    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 105 100 105 108  94 102 107  86  94  0.886162    989/1000    NonOverlappingTemplate
+105 116  93 112  95  95  92  96 118  78  0.118120    990/1000    NonOverlappingTemplate
+104  94 112  84  88  98 102  99 111 108  0.544254    982/1000    NonOverlappingTemplate
+113  94  96 116  93  95 100 104 106  83  0.444691    990/1000    NonOverlappingTemplate
+102  89 102 112  95 108  97 104  93  98  0.883171    990/1000    NonOverlappingTemplate
88 102 100 113 105 112 105  80 103  92  0.363593    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87  92 101  89 101 124 106  95  95 110  0.263572    993/1000    NonOverlappingTemplate
+113  99 103  89 101 110 100 102  87  96  0.749884    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  95  92 105 104  96 119 104  95  91  0.709558    995/1000    NonOverlappingTemplate
86 106  90 129 107  88 104 103  88  99  0.081510    996/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 102  85  96 112  93 107  90 108 118  0.278461    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 104  78 105 120  94 110  90 103 105  0.173770    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  87  86  90 104 130  95 110 102  99  0.085587    990/1000    NonOverlappingTemplate
+109 101 102  95 106 100  86  97 102 102  0.935716    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 101  98  88 106 109 108  99 104  91  0.880145    990/1000    NonOverlappingTemplate
+108 114  90  99 103  84 101  95  84 122  0.125200    987/1000    NonOverlappingTemplate
+108  91  98 100  93  90 105 116 105  94  0.699313    990/1000    NonOverlappingTemplate
+118 103 108 109 106  98  92  85  94  87  0.340858    990/1000    NonOverlappingTemplate
+114  94 102 104 109 106  94 103  94  80  0.484646    985/1000    NonOverlappingTemplate
+103 111  92 104  89  90  99  85 104 123  0.212184    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  89  98 114 107  88 100 117 102  90  0.408275    993/1000    NonOverlappingTemplate
+101 109  86  89 104  96 115  99 103  98  0.668321    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 112  90 108  93 106  91  98 109  96  0.755819    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 108  75 103 113  90 120 104 106  87  0.062036    992/1000    NonOverlappingTemplate
+105 104  84  92  96  94 108 102 116  99  0.597620    991/1000    NonOverlappingTemplate
+100  95  88 104 118  92 113  92  95 103  0.494392    988/1000    NonOverlappingTemplate
+106 119  87 106 108  86  86  95 114  93  0.150340    991/1000    NonOverlappingTemplate
93 102  97 100  86 103 105 100 108 106  0.916599    996/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 119  82 105 101 101  94 116  99  84  0.180568    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  98 106  87 105 103 106  86 110 100  0.763677    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 102 106  88 104  92  94 107 108 104  0.872425    991/1000    NonOverlappingTemplate
+104  89  97 102  95 104 101  97 110 101  0.963497    994/1000    NonOverlappingTemplate
+108 107 108 102 100 101  92  83 103  96  0.779188    988/1000    NonOverlappingTemplate
+101  85 102 115 108  90  98  96  97 108  0.624627    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  87 101 112 101  99 103  89 115 100  0.616305    993/1000    NonOverlappingTemplate
+106  90  98 107 100  85 106  89 102 117  0.471146    986/1000    NonOverlappingTemplate
+102  90 103 107 104  96  98 100 107  93  0.965860    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 120  87 100 111 111  91  91  99  95  0.331408    988/1000    NonOverlappingTemplate
76 103  97  98 114 105 109  97  95 106  0.375313    993/1000    NonOverlappingTemplate
+103  96  96 100  96  89  97 120  98 105  0.723804    991/1000    NonOverlappingTemplate
+115  88 111 104  98 101 104  92  90  97  0.637119    985/1000    NonOverlappingTemplate
93 100 101  97  98 119  98  99  94 101  0.862883    984/1000    NonOverlappingTemplate
+120 110  97  86 102  91 107 105  89  93  0.323668    976/1000 *  NonOverlappingTemplate
+117  98  95 111 107  86 117  86  92  91  0.156373    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 106 112  98 104  92  86 107 106  96  0.729870    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83  85 116  99 100 116 111  96  90 104  0.171867    993/1000    NonOverlappingTemplate
97  99  93  97 106  95 101 101  91 120  0.727851    986/1000    NonOverlappingTemplate
99  96 107 102 100 101 109 107  69 110  0.180568    990/1000    NonOverlappingTemplate
+103  91 107 106  94  92 108  89  93 117  0.536163    984/1000    NonOverlappingTemplate
+106 106  99 111  96 103  99  92  89  99  0.907419    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 102  98  99 103 106 101  94 108  93  0.987896    988/1000    NonOverlappingTemplate
+120 115 110  99  94  82  78 102  81 119  0.006287    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101  88 105  99  89 119 100 103  99  97  0.666245    988/1000    NonOverlappingTemplate
+102 116  91  96  85  98 102  97 107 106  0.653773    987/1000    NonOverlappingTemplate
+100  98  85 107  89 112  96 100 110 103  0.670396    989/1000    NonOverlappingTemplate
+105 106 103 113 109 109  97  91  79  88  0.292519    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 81 100 100 104  94 101 105 104 111 100  0.763677    989/1000    NonOverlappingTemplate
+102  81  90  96 115 103  90 115 104 104  0.295391    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  77  92 112 107 104 108  98  99 109  0.360287    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 106  94 109 106 104  78 108  99  99  0.570792    990/1000    OverlappingTemplate
+102 109 110 102  96 101 108  98  78  96  0.560545    988/1000    Universal
89 112  93 110 104  99 100  97  87 109  0.647530    986/1000    ApproximateEntropy
+ 62  59  56  68  58  53  61  64  56  53  0.937956    582/590     RandomExcursions
+ 64  52  68  49  57  53  54  68  59  66  0.572115    585/590     RandomExcursions
+ 69  58  56  59  64  59  40  56  59  70  0.303379    581/590     RandomExcursions
56  63  55  56  67  51  62  72  52  56  0.635355    582/590     RandomExcursions
54  51  55  71  65  70  56  65  49  54  0.370034    582/590     RandomExcursions
+ 54  56  55  68  67  54  56  69  56  55  0.739918    582/590     RandomExcursions
55  46  64  53  63  52  62  59  69  67  0.513787    578/590     RandomExcursions
+ 54  68  68  64  55  58  62  60  52  49  0.681141    579/590     RandomExcursions
37  59  60  71  54  63  57  59  67  63  0.172832    586/590     RandomExcursionsVariant
40  61  68  49  57  56  66  64  64  65  0.227019    585/590     RandomExcursionsVariant
42  58  63  58  47  65  69  62  59  67  0.263146    586/590     RandomExcursionsVariant
+ 43  48  61  74  56  52  65  70  61  60  0.122325    586/590     RandomExcursionsVariant
43  51  59  71  65  59  52  63  58  69  0.256475    587/590     RandomExcursionsVariant
41  57  52  66  64  61  61  60  62  66  0.457857    586/590     RandomExcursionsVariant
+ 51  62  47  66  54  45  57  55  74  79  0.023653    585/590     RandomExcursionsVariant
+ 66  65  56  42  51  52  67  75  56  60  0.122325    585/590     RandomExcursionsVariant
+ 62  61  73  58  58  42  46  62  65  63  0.193095    583/590     RandomExcursionsVariant
59  53  66  62  62  63  54  56  56  59  0.973528    586/590     RandomExcursionsVariant
+ 56  53  53  66  54  51  63  68  60  66  0.719402    583/590     RandomExcursionsVariant
+ 57  50  51  68  61  54  51  65  69  64  0.513787    584/590     RandomExcursionsVariant
56  50  59  56  69  66  54  47  53  80  0.086830    587/590     RandomExcursionsVariant
62  52  40  70  59  66  63  62  49  67  0.154350    586/590     RandomExcursionsVariant
+ 56  47  64  50  74  56  64  60  62  57  0.435711    586/590     RandomExcursionsVariant
+ 54  49  56  60  64  60  59  64  69  55  0.823845    584/590     RandomExcursionsVariant
+ 51  57  58  59  62  68  55  64  71  45  0.423314    587/590     RandomExcursionsVariant
+ 49  56  57  71  59  64  52  56  72  54  0.432594    588/590     RandomExcursionsVariant
+ 83 126  95  82  96 104 106  94 102 112  0.074330    992/1000    Serial
+ 95  89  89  90 107 105  98 110 110 107  0.643366    994/1000    Serial
89 110 110 101  86  99 103  94 103 105  0.741918    993/1000    LinearComplexity
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@@ -201,7 +201,7 @@ random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
 sample size = 1000 binary sequences.
 
 The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
-is approximately = 567 for a sample size = 580 binary sequences.
+is approximately = 576 for a sample size = 590 binary sequences.
 
 For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
 provided in the addendum section of the documentation.
index 545b012..0a6ffe4 100644 (file)
@@ -5,194 +5,194 @@ RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
 ------------------------------------------------------------------------------
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
 ------------------------------------------------------------------------------
-114  96  90  96 111  94 103  96 100 100  0.825505    988/1000    Frequency
-118  94  93  95 103  96  92  93 106 110  0.628790    987/1000    BlockFrequency
-108 106  94  99  99  98  96  95 114  91  0.867692    991/1000    CumulativeSums
-118  84  91  97 102 109 100 114  92  93  0.301194    990/1000    CumulativeSums
-106  91  83 111 102 105  96 120  89  97  0.274341    990/1000    Runs
- 93  90 115 106  96  96 118 106  98  82  0.255705    989/1000    LongestRun
- 98 102  98 117 101  94  85 105 100 100  0.751866    989/1000    Rank
- 93  92 116 110  89  94 101  91 110 104  0.510153    988/1000    FFT
-104 101 100 108 123  88  97  88 100  91  0.360287    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 114  94  94 110  98  89 102 102 106  0.721777    993/1000    NonOverlappingTemplate
89 104 105  89  96  99 106 107 101 104  0.910091    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 114  85 107 100  88 103 110  91 103  0.520102    989/1000    NonOverlappingTemplate
98  97  90  99 109 105  98 114 103  87  0.741918    992/1000    NonOverlappingTemplate
-103  85  92 125 106  97  87 104 102  99  0.238035    992/1000    NonOverlappingTemplate
91 108  86  98  98 110 107  93  97 112  0.637119    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 109  90 104  87 103 113  98 106  94  0.703417    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 120 112 106  92  94  95 103  83  98  0.337688    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101  83  98 109 111  92  96  94 122  94  0.254411    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  91  93 122  82 112  98 107 102  99  0.227180    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  91 107 102 100  98 111 109 107  83  0.593478    993/1000    NonOverlappingTemplate
-110  90  93 109 107  91  96  93  91 120  0.345650    991/1000    NonOverlappingTemplate
98  90 105  98  92 124  87 109  90 107  0.229559    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 103 114  95 119  88 110  84  90 106  0.159020    996/1000    NonOverlappingTemplate
-119  88 106  92  97 108  87 101 106  96  0.437274    989/1000    NonOverlappingTemplate
85 102  95  93 125 101  97 109  96  97  0.316052    992/1000    NonOverlappingTemplate
-107  94 110 115  96 101  98 106  90  83  0.478839    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 88 111 117 119 106  86  94  93  87  99  0.121616    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 116 101 110  97 114  97  86  90  91  0.390721    992/1000    NonOverlappingTemplate
82 108 104 101 111  85 117 100  96  96  0.295391    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 90 103  80 107 116 108 115  75 106 100  0.039587    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  94  81  91 116 100 115 102 118  85  0.086634    990/1000    NonOverlappingTemplate
-106  87 105  83 100  82 114 105 117 101  0.139655    979/1000 *  NonOverlappingTemplate
-111  96 109 101  86  93  95  94 110 105  0.689019    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 86 106  96 100  96 101  90 128  93 104  0.205531    992/1000    NonOverlappingTemplate
-111 103 107  84 102  97 103  94  92 107  0.733899    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  97 100 111  97 105  90 112  93 100  0.849708    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 101 114 106 102 104 100 113  88  81  0.344048    992/1000    NonOverlappingTemplate
-100 101 104 106  94 116  88  99  86 106  0.614226    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  98 108  97  93  93 124  91 107  99  0.365253    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  94  91 102  97 125 103 101  98  92  0.492436    989/1000    NonOverlappingTemplate
-112 107  85 101  87 110 105  88 107  98  0.428095    985/1000    NonOverlappingTemplate
-106 100 104  98 103  94 107  86 109  93  0.854708    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  90 114 116 104  97 103 102  86  91  0.459717    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 75  89  91 104 105 101 105 101 116 113  0.153763    995/1000    NonOverlappingTemplate
-118 101  93 110  86  98 103 109  99  83  0.308561    985/1000    NonOverlappingTemplate
-108  87  88  91 107 118  96  98 106 101  0.448424    992/1000    NonOverlappingTemplate
-100  80 104 102 110 106 112  95  95  96  0.568739    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 105  97  94 118  86 109  92 118  88  0.185555    991/1000    NonOverlappingTemplate
-108 104  89 101  87  91  98 112 100 110  0.637119    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 85 106 111  82  95 102 116  89 106 108  0.206629    993/1000    NonOverlappingTemplate
-105  98  93  83 100  96 110 112 105  98  0.682823    990/1000    NonOverlappingTemplate
-120 103 100  98  81 103 101 112  88  94  0.270265    982/1000    NonOverlappingTemplate
-114 112  81 112 109  97  89  97  92  97  0.250558    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 107 101  99 113 100 103  90  92 103  0.862883    985/1000    NonOverlappingTemplate
-105  92  91  94 100  98  90 116 108 106  0.672470    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 110 110  88 101 100  93 103  95 102  0.886162    989/1000    NonOverlappingTemplate
-111  88 103 121 103  96  93  92 105  88  0.332970    987/1000    NonOverlappingTemplate
-105  93 104 116  95  96  84  98 107 102  0.637119    994/1000    NonOverlappingTemplate
-103  93 114  95 114  94  94 113  92  88  0.415422    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  91 117  97 103  96 102  97  97 104  0.869278    988/1000    NonOverlappingTemplate
89  92 103  94 117 110  89  94 110 102  0.455937    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  92  95 114  87 105  97  92 110 112  0.522100    993/1000    NonOverlappingTemplate
-106  92  95  90  97 100  85 117  97 121  0.214439    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  87  94 121 101  92 103  88 112 107  0.288249    988/1000    NonOverlappingTemplate
-105 112  84 101 107  90 106 104  87 104  0.522100    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 86 108  90 107  97 103 116 107 106  80  0.231956    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 106 103  96 104 104  88 102 103  99  0.973055    993/1000    NonOverlappingTemplate
82 111  90  99  96  89  99  96 111 127  0.078086    989/1000    NonOverlappingTemplate
-103  91 110  98  84  92 109 111 102 100  0.616305    992/1000    NonOverlappingTemplate
-100 117 103 108  85  80 108 102  96 101  0.295391    991/1000    NonOverlappingTemplate
-117  99  92  84 119  98  90 106  86 109  0.126658    981/1000    NonOverlappingTemplate
-114 104 105 107  96  88 103  92 104  87  0.632955    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  83 100  95  97 106 100 118 109  96  0.538182    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  97 108 111  95 112 100 106  91  87  0.639202    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 87  88  87 100 103 110 116 100 100 109  0.411840    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  86 119  96 103 109  98  95  99  96  0.626709    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 100  88  92  92 111 103 111  93 119  0.339271    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101 117 104  98  99  89  91  95 106 100  0.765632    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  97 100 122 113  86  91  93 114  92  0.157251    981/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 100 113 104 100  88 110  93  97 100  0.823725    987/1000    NonOverlappingTemplate
-105  94 119  90  87 104 106  89 110  96  0.366918    990/1000    NonOverlappingTemplate
-109 124  82  90  92 101 106 111 102  83  0.067722    990/1000    NonOverlappingTemplate
-104 101 100 108 122  89  97  88 101  90  0.401199    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 110 119 111  98  91  93  86 105  92  0.329850    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 77  96  92 112  98 101 102  98 113 111  0.307077    989/1000    NonOverlappingTemplate
-109 116  93  77  99 102  97  98  98 111  0.305599    988/1000    NonOverlappingTemplate
-113 105  72  99 118 105 103  94  91 100  0.104371    988/1000    NonOverlappingTemplate
-106  93 104  94  82 102  93 100 117 109  0.452173    992/1000    NonOverlappingTemplate
-102 102 103  99 100 100 102  94 106  92  0.996509    989/1000    NonOverlappingTemplate
-104 112  86 104 110 116  80 106  90  92  0.150340    983/1000    NonOverlappingTemplate
-109 108  93  83  90  86 106 112 115  98  0.220159    987/1000    NonOverlappingTemplate
-114  94 114 104 101  85  95  97 107  89  0.461612    988/1000    NonOverlappingTemplate
-107  98 111  97  93 100  97 100 104  93  0.961869    989/1000    NonOverlappingTemplate
-113  87 101  99  87 109 102 112  94  96  0.544254    988/1000    NonOverlappingTemplate
-107  88 103  88  87 103 108  90 108 118  0.292519    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  93 106 101 107  91 119  94  89 102  0.593478    993/1000    NonOverlappingTemplate
-105  94  87  92 102  97  98 118  99 108  0.637119    991/1000    NonOverlappingTemplate
-106  99  95  92 108  96 110  95 104  95  0.928857    989/1000    NonOverlappingTemplate
-106 124  87 102  86 101  95  87 108 104  0.183547    986/1000    NonOverlappingTemplate
-106 106 108  90 103 113  80 104 102  88  0.368587    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  96  97  84 108 112 120  99  82 109  0.143686    988/1000    NonOverlappingTemplate
-111  78 112  87  93 118 109 102  91  99  0.103138    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  99 107  99  89 106  94 111  86 110  0.676615    987/1000    NonOverlappingTemplate
-109  98  92 114 103 109  77 102 100  96  0.363593    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107  91  94  87  86 117 100 122  96 100  0.153763    996/1000    NonOverlappingTemplate
-113 101 108  83  84  95 107 109  94 106  0.345650    989/1000    NonOverlappingTemplate
-110 105  94 112  95 132  89  74  98  91  0.007805    989/1000    NonOverlappingTemplate
-104  96 109 101 105  97  97  84  89 118  0.476911    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  97 105  84  94 106 110  97 107 101  0.814724    989/1000    NonOverlappingTemplate
-104  78  92  92 115 103 120  92 112  92  0.082010    991/1000    NonOverlappingTemplate
-113  93  99  96  99 103  95  94 108 100  0.930026    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 103  93 105 101 103  94  98  89 119  0.699313    993/1000    NonOverlappingTemplate
-117 102  89 104  95  90  85 102 115 101  0.342451    988/1000    NonOverlappingTemplate
89  95  91 107  92  99 111 100  99 117  0.583145    995/1000    NonOverlappingTemplate
-110  91  94  87 114 102 111  97  95  99  0.593478    995/1000    NonOverlappingTemplate
-103  97  97 100 101 104  89 101  75 133  0.026948    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 104 109  81 116 109  97  86  89 111  0.188601    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 106 109  97 104 105  91  97  96 101  0.960198    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 109  97  90 110  98 101 107  96  97  0.915317    988/1000    NonOverlappingTemplate
-110 103  89  93 111 104 102  89  84 115  0.332970    986/1000    NonOverlappingTemplate
-106  97  90 111 105  80 111  90 108 102  0.366918    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 117  96  95  85 102 106  92 101 107  0.626709    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  88  98  81 104 119 115  91 105 110  0.109435    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 114  96  83 101  94 112 105  99 104  0.546283    994/1000    NonOverlappingTemplate
91 102 101  96 112  96  96 107  96 103  0.940080    988/1000    NonOverlappingTemplate
-115  96 109  97  98 106 102  84  94  99  0.670396    990/1000    NonOverlappingTemplate
-106 106  95  92 110 102  95 102  87 105  0.844641    984/1000    NonOverlappingTemplate
-125 111  89  78  99 106  90 105  98  99  0.086109    989/1000    NonOverlappingTemplate
83  91 112 105 110  79 114  98 109  99  0.136499    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 112  91  94 101 105  95  95 109 106  0.818343    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 102 106  90 110  83 109 116  95  93  0.387264    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  99 106 112 103  84 106 112  94  87  0.494392    987/1000    NonOverlappingTemplate
-102 107 108  84 110  98  97 101  87 106  0.645448    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 101  98 105  95  96  95 105 106 104  0.991780    991/1000    NonOverlappingTemplate
-111 102  98 104 105  97  87  97 111  88  0.717714    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 104 120  96  92 118  97  89  92  98  0.308561    992/1000    NonOverlappingTemplate
-104 101  93  88  88 103 113  96  99 115  0.560545    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  98 116 105  87  95  94  90 107 111  0.540204    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 86 121  93  98  96 112  91  93 105 105  0.326749    991/1000    NonOverlappingTemplate
82 115 111  87 103  96  94 101 117  94  0.199045    992/1000    NonOverlappingTemplate
-107 104  84 100  99 101 104 101  98 102  0.942198    989/1000    NonOverlappingTemplate
-109  88  88 100 116 109 100 100  93  97  0.570792    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  99 105 105  95 107  90 117 108  84  0.406499    992/1000    NonOverlappingTemplate
-122  97  94  90 110 112  83 104  95  93  0.185555    992/1000    NonOverlappingTemplate
-105 104  91 101  94 108 110 101 100  86  0.816537    991/1000    NonOverlappingTemplate
-107 109  89  93  99 103 108 114 102  76  0.242986    995/1000    NonOverlappingTemplate
-110 111  97  90  93 112  99  99 104  85  0.568739    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  98 105  92 112 111  95  87 105 104  0.664168    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  91  91  97 107 106 100 106 105 103  0.934599    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 103 104 110  95  88 107  93  87 118  0.428095    992/1000    NonOverlappingTemplate
-111 110 103  99  91  92  94 112  95  93  0.709558    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  97 112  99 101 100 107  98  92  97  0.968128    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 89 104 112  97 105  99  85 109  96 104  0.684890    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 113  98 107  85 103  90 110 102  93  0.626709    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  88 112 102 117  99  92 102  91  99  0.599693    993/1000    NonOverlappingTemplate
-109 124  82  89  93  99 108 111 102  83  0.060875    990/1000    NonOverlappingTemplate
-109 101 103 107 114  94  98  79 107  88  0.342451    985/1000    OverlappingTemplate
-106 103 109  95  97 120  98  90  89  93  0.500279    992/1000    Universal
- 99 115 101 109  92  95 101  99  89 100  0.816537    988/1000    ApproximateEntropy
57  66  61  70  78  52  74  51  57  60  0.202617    617/626     RandomExcursions
- 64  68  65  53  65  67  70  62  64  48  0.647194    622/626     RandomExcursions
67  68  71  53  61  49  81  60  64  52  0.125810    620/626     RandomExcursions
- 63  63  59  70  55  73  71  58  63  51  0.586874    617/626     RandomExcursions
68  61  66  52  64  55  66  55  79  60  0.428390    611/626  *  RandomExcursions
60  63  57  65  64  63  69  48  69  68  0.736685    620/626     RandomExcursions
65  59  61  68  67  63  79  55  54  55  0.476849    618/626     RandomExcursions
61  66  68  67  56  64  58  62  66  58  0.975725    621/626     RandomExcursions
- 64  56  62  60  62  72  66  61  63  60  0.975725    618/626     RandomExcursionsVariant
57  62  62  66  59  64  65  63  65  63  0.998846    621/626     RandomExcursionsVariant
60  52  74  68  60  59  66  59  63  65  0.802344    618/626     RandomExcursionsVariant
- 65  51  60  64  63  60  56  74  67  66  0.752760    616/626     RandomExcursionsVariant
64  54  66  48  61  62  61  71  67  72  0.547200    617/626     RandomExcursionsVariant
64  62  64  53  58  53  65  67  63  77  0.616976    617/626     RandomExcursionsVariant
- 66  65  57  58  57  61  72  71  64  55  0.811257    616/626     RandomExcursionsVariant
- 66  64  56  71  66  66  56  48  70  63  0.583544    621/626     RandomExcursionsVariant
- 61  76  65  62  63  61  58  66  62  52  0.790255    619/626     RandomExcursionsVariant
67  64  58  72  53  61  67  71  54  59  0.684024    619/626     RandomExcursionsVariant
62  64  72  69  57  57  59  65  56  65  0.891287    619/626     RandomExcursionsVariant
- 64  54  60  71  61  65  60  56  71  64  0.864079    615/626     RandomExcursionsVariant
62  58  66  61  68  63  65  64  58  61  0.996219    618/626     RandomExcursionsVariant
65  70  66  51  63  51  63  68  73  56  0.486212    620/626     RandomExcursionsVariant
65  73  56  55  69  63  57  63  63  62  0.858847    626/626     RandomExcursionsVariant
69  56  57  65  71  74  52  67  58  57  0.511560    624/626     RandomExcursionsVariant
- 56  67  56  61  66  67  72  68  61  52  0.733444    618/626     RandomExcursionsVariant
62  57  60  54  55  64  67  75  60  72  0.620331    618/626     RandomExcursionsVariant
- 92  95 103 106 110 111 101  86 100  96  0.771469    993/1000    Serial
- 93 107 107 101  97 125  86  84  92 108  0.136499    995/1000    Serial
-111  91  97 105  81  97  92  99 113 114  0.322135    989/1000    LinearComplexity
+105  89 103  94 101  92 104  98  94 120  0.624627    988/1000    Frequency
+ 89 111 112 103 110  94  90  87 104 100  0.518106    987/1000    BlockFrequency
+101  92  95 106 110 112  97  99  80 108  0.490483    990/1000    CumulativeSums
+102  93  92  98 133 103  97  97  84 101  0.092597    992/1000    CumulativeSums
+ 83  91 105 119  84 108 113  89 100 108  0.112047    991/1000    Runs
+ 93  78  91  99 113 118 106 103 115  84  0.060112    986/1000    LongestRun
+107  74 112 101 102 111 117  90  91  95  0.093720    992/1000    Rank
+104 121  85  90 111  94  82 101 115  97  0.091487    992/1000    FFT
+106 112 100  99  86  97  85  97  87 131  0.041438    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 100  94 101  95  94 116  94 112  98  0.784927    986/1000    NonOverlappingTemplate
91  96 107 125  88 102 119  93  86  93  0.072514    992/1000    NonOverlappingTemplate
+115 103  89 101  99  89 102  85 109 108  0.482707    988/1000    NonOverlappingTemplate
88  97  98 100 103  92 111 107 104 100  0.900569    992/1000    NonOverlappingTemplate
+105  89 101 100  94  99 104 121 101  86  0.496351    988/1000    NonOverlappingTemplate
84  90 101 108 115 111 103  96  93  99  0.492436    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  94 101 102 106 100  89  93 107 110  0.911413    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  99 115 104 101 102 106  96  90  88  0.794391    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 87 109 115  93  97 114  91 110  97  87  0.284024    997/1000    NonOverlappingTemplate
+107  91 112  87 103  98 104  88 107 103  0.664168    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 117 100  85 103  93 101  99 105 102  0.711601    987/1000    NonOverlappingTemplate
+111 102  92  96  95  90 104 120  86 104  0.385543    993/1000    NonOverlappingTemplate
78 103 107 112  88 108  97  97 105 105  0.382115    994/1000    NonOverlappingTemplate
+102 107 101 107 114  93 101  94  87  94  0.749884    992/1000    NonOverlappingTemplate
+105  97  92  98 113 112  86 107  87 103  0.496351    990/1000    NonOverlappingTemplate
94 102  98 111  87  98 111 106  97  96  0.816537    989/1000    NonOverlappingTemplate
+111 102  80  96  88 111 114 102 103  93  0.301194    992/1000    NonOverlappingTemplate
+116 113  83 102 106 109  84 101 104  82  0.111389    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  97 110 107 109  97 105  97  87  94  0.837781    986/1000    NonOverlappingTemplate
99  91  98 102 104  96 101 103 100 106  0.995578    990/1000    NonOverlappingTemplate
+104  94  98 113  81 108  89  95 108 110  0.383827    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101 109  90 101  80  99 114  95  93 118  0.225998    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 100 106 100 105  93  96  94 110 105  0.931185    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 111 117 102  98  96 101  89  82 108  0.383827    994/1000    NonOverlappingTemplate
+101  94 103  84  87 102 116  91 118 104  0.241741    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101 111  99 104 100  95 103  93  81 113  0.583145    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103  91  91 106  96 105  88  92 117 111  0.469232    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 113  96 101 106 109  95 101  86  97  0.788728    990/1000    NonOverlappingTemplate
+108 106 107 113 108  96  99  94  79  90  0.370262    985/1000    NonOverlappingTemplate
+105  98 109  87  96  90  95 109 100 111  0.717714    992/1000    NonOverlappingTemplate
+101  99  96 105 116  90 103  95 107  88  0.713641    994/1000    NonOverlappingTemplate
+105  98 111  97 105  92  93 102  97 100  0.960198    982/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 110  97  98  99  94 116  80 106 105  0.444691    990/1000    NonOverlappingTemplate
+100  99 132  95  82 111 101  97 103  80  0.024028    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 77 115 105 102 114  84 121  92  76 114  0.002841    992/1000    NonOverlappingTemplate
+105  89  91 102 112 103 102  91 106  99  0.829047    991/1000    NonOverlappingTemplate
+112  99  98 104  99 111  99  85  98  95  0.796268    989/1000    NonOverlappingTemplate
+101  99 101 105  89 103  92 103 115  92  0.816537    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  79  94 105 104 100 109  92 111 107  0.500279    990/1000    NonOverlappingTemplate
+100  97 103  90 105  99  93  93 109 111  0.880145    991/1000    NonOverlappingTemplate
+112  90 104  91  98 110  95 109 101  90  0.686955    991/1000    NonOverlappingTemplate
+105  85  75 100  94 113 116 102 104 106  0.125200    986/1000    NonOverlappingTemplate
+110 107  86  97 103  96 105  99  92 105  0.839507    990/1000    NonOverlappingTemplate
+109 115 100  91 101  84 109  83  94 114  0.188601    989/1000    NonOverlappingTemplate
+108  89  79  98  97 114  86 111 119  99  0.087162    988/1000    NonOverlappingTemplate
+131  85  83 114 111  96 107  87 101  85  0.007369    985/1000    NonOverlappingTemplate
+104 103 101  95 106 108 105 106  94  78  0.603841    986/1000    NonOverlappingTemplate
+125 108  99  92  89 100  92 108  89  98  0.257004    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 109  92 100  99  88 112 105  92 104  0.798139    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86 106 100 105  91 139  98  87  81 107  0.003684    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 118 112  99  96 101  90 100 100  90  0.614226    987/1000    NonOverlappingTemplate
96 119  98 100  94  93  91  94 106 109  0.637119    992/1000    NonOverlappingTemplate
+119  91 105 113  91 104 104  92  97  84  0.291091    986/1000    NonOverlappingTemplate
+107  93 100  86  94 101 101 108 109 101  0.853049    994/1000    NonOverlappingTemplate
+106  96 102  96  91 111  94 119  94  91  0.546283    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  98 119  93 113  88  98  87 108 104  0.316052    988/1000    NonOverlappingTemplate
+106  93  92 107  96 100  91 109 105 101  0.910091    990/1000    NonOverlappingTemplate
+100  91 113  99  92  99 108 120  85  93  0.308561    985/1000    NonOverlappingTemplate
96  90 101  94  93 101 108 112 108  97  0.848027    986/1000    NonOverlappingTemplate
+107 117  86 119 103  96  85 102  94  91  0.178604    991/1000    NonOverlappingTemplate
+108  89  86  95 104  94 119 101 101 103  0.504219    984/1000    NonOverlappingTemplate
+113  97 108  94  99 111  86 113  81  98  0.255705    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89  97 101 105 102 104  95  95 100 112  0.930026    993/1000    NonOverlappingTemplate
+103 103  79 107 112 124  94 101  96  81  0.058612    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 102 102 105 101  88  97  91 111 104  0.907419    990/1000    NonOverlappingTemplate
+109 100 106  89  95  99 110  97 104  91  0.859637    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 105  99 100  97 125  83  85  96 114  0.121616    991/1000    NonOverlappingTemplate
+105  82  84 110 109  94 105 107 101 103  0.431754    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  92  99 102 113  98  99  92 109  99  0.912724    985/1000    NonOverlappingTemplate
+120 101  79  94  89  90 119 100 112  96  0.062821    986/1000    NonOverlappingTemplate
+113  89  96 100 102 111  96  94 103  96  0.827279    987/1000    NonOverlappingTemplate
+107 112  78  98 102  91 108 108  94 102  0.406499    989/1000    NonOverlappingTemplate
+109  93 105  92 113  95 106  95 104  88  0.705466    987/1000    NonOverlappingTemplate
+106 113  98  99  87  97  86  96  87 131  0.044220    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93  92 111 101 104  95 108  96 110  90  0.783019    992/1000    NonOverlappingTemplate
+102  99 117 100 105  88  87  81 125  96  0.060112    990/1000    NonOverlappingTemplate
+133  95 104  88  99 100 100  94 101  86  0.088762    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 113  97 110  99  90 102 120  97  80  0.183547    991/1000    NonOverlappingTemplate
+102 104 106  97 110 108 101  90  95  87  0.812905    983/1000    NonOverlappingTemplate
+100  92 109  94 103 115  99 109  83  96  0.532132    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 111  90  90 101 112  97  99 101 105  0.800005    994/1000    NonOverlappingTemplate
+106 103  88 106 102 116  98  98  91  92  0.701366    986/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  90  95 100 106 101 116 102 113  82  0.401199    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 118  99  88 108 100  92  95  97 112  0.478839    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 101  98 103  98 112 116  93  90 100  0.649612    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 118 100 108  86  87 111 110  88  97  0.241741    994/1000    NonOverlappingTemplate
+114  93 105  94 108  89 114  91  98  94  0.526105    991/1000    NonOverlappingTemplate
+113  86 109  99  99 101  96  88 113  96  0.540204    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 100 107 100  99  91 108  93  91 112  0.859637    988/1000    NonOverlappingTemplate
+100  86 112 105  88 102 113  92 118  84  0.151190    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95 101  95 111 108  85 109  94  90 112  0.512137    992/1000    NonOverlappingTemplate
+101 102 105 105  84 119 110  97  91  86  0.305599    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 113  80  88 123  97 111  93 100  98  0.110734    992/1000    NonOverlappingTemplate
+102  91 112  89 116 108  86 102 100  94  0.431754    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 83 111 103  98  92  89 105  93 112 114  0.332970    992/1000    NonOverlappingTemplate
+100  85 119 110  99 101 104  95 105  82  0.291091    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 104 103  99 113 117  73 100  97 103  0.157251    991/1000    NonOverlappingTemplate
+109 107  89  85  96 103 114  88  96 113  0.329850    991/1000    NonOverlappingTemplate
+106 105  99  99 105  90 101  87 117  91  0.607993    990/1000    NonOverlappingTemplate
+115 101  98 116  90  99 123  90  88  80  0.040108    990/1000    NonOverlappingTemplate
+122  98 117  92  88 101 117  87  79  99  0.026410    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 110  90 104 100  98 108 100  90 109  0.792508    989/1000    NonOverlappingTemplate
+107  99  89 100  96 112  82 123  94  98  0.200115    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  89  96 112 112  82 105 107  95 103  0.476911    987/1000    NonOverlappingTemplate
97  99  94  92 111  94  94 118  89 112  0.444691    987/1000    NonOverlappingTemplate
+108 108 100 100 100 107  93  89  95 100  0.928857    987/1000    NonOverlappingTemplate
+103  98 115 103  90 100  91 103 106  91  0.784927    989/1000    NonOverlappingTemplate
+120  93  96 104  84 105 108  99  97  94  0.463512    991/1000    NonOverlappingTemplate
+106 110 115  86  80 115 102  89  86 111  0.062036    991/1000    NonOverlappingTemplate
+112 105  92  93 100 110 109  96  85  98  0.628790    989/1000    NonOverlappingTemplate
+111 103  96 105  95  83  97 103  98 109  0.751866    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 121 112  92  90 102 104 101  96  83  0.292519    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 95  93 105  88 102 114  96  84 115 108  0.347257    992/1000    NonOverlappingTemplate
+112 114  87  83  95  85 103  98 108 115  0.141256    990/1000    NonOverlappingTemplate
+106 105 104  99  86  97  84 112 104 103  0.628790    987/1000    NonOverlappingTemplate
85  88  94  97 111 106 106 100 106 107  0.645448    994/1000    NonOverlappingTemplate
+107  88 110  83  98  92 118  95 102 107  0.310049    992/1000    NonOverlappingTemplate
+100 119 110 110  79  92 103 109  92  86  0.116746    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  93 103  98 110 108 103  82  89 115  0.431754    987/1000    NonOverlappingTemplate
91 111  93  89 116 110  91  91  97 111  0.334538    991/1000    NonOverlappingTemplate
+110  95 107  99 101  95  90 105 114  84  0.556460    987/1000    NonOverlappingTemplate
+106 104  88 126  95  90 101  94 102  94  0.293952    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 106 112  95  96  98 103  92 104  97  0.950247    994/1000    NonOverlappingTemplate
+108  80  91  82 115  91 127 102 106  98  0.021407    983/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  98 113  96  98 100  96  88 111 102  0.849708    986/1000    NonOverlappingTemplate
+108  95  99 101 102  99 102  98 103  93  0.996155    989/1000    NonOverlappingTemplate
+106 104  94  93 109  97  96  99 107  95  0.956729    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 90 125 117  92 104  87 104  99  90  92  0.107512    989/1000    NonOverlappingTemplate
+112  98 107 112  94  95  89 109  92  92  0.603841    992/1000    NonOverlappingTemplate
+101 107 100  86 108  82 116 100  94 106  0.382115    989/1000    NonOverlappingTemplate
99  99 123 118  97  92  85  95 100  92  0.190654    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 121  96  99  87 106 116  91  91  97  0.271619    988/1000    NonOverlappingTemplate
+110  82 100  93  93 105 115  89  88 125  0.055010    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 108  92 100 116 108 103 100  85  89  0.530120    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86 110 101 104 103 115  80 100  95 106  0.344048    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 112 104  95  99  99  94 114  86 106  0.603841    988/1000    NonOverlappingTemplate
+104 114 103 112  77 103 100  91  97  99  0.355364    993/1000    NonOverlappingTemplate
+110  88 104  98  97  84 102 102 107 108  0.689019    994/1000    NonOverlappingTemplate
+109  92  99  91 119  99  97  97 100  97  0.723804    989/1000    NonOverlappingTemplate
+102  77 104  75  93 112 115 110 105 107  0.039329    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92  94  97 106  93 106 105 105  92 110  0.880145    989/1000    NonOverlappingTemplate
+115 102 107  86  98  90  85 101 106 110  0.401199    990/1000    NonOverlappingTemplate
+104  98 108  90 102 106 103 103  94  92  0.945296    993/1000    NonOverlappingTemplate
+104 100 118  90  93  86  95 126 104  84  0.055714    993/1000    NonOverlappingTemplate
+115  81 108  83  94 105 108  96 103 107  0.250558    990/1000    NonOverlappingTemplate
+102  99 104 108 102  87  91 109  83 115  0.406499    990/1000    NonOverlappingTemplate
+108  94 104  93 113  98 103  95 104  88  0.805569    987/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 103 104  89 117 105  90 100  85 108  0.484646    991/1000    OverlappingTemplate
+ 99 121 109  96  92 110 101  77  97  98  0.188601    992/1000    Universal
+ 98  95 103  92 101 114  97 102  88 110  0.783019    990/1000    ApproximateEntropy
60  61  64  57  56  65  63  67  57  66  0.982802    612/616     RandomExcursions
+ 65  70  57  53  69  53  67  58  71  53  0.491827    611/616     RandomExcursions
54  68  58  62  72  58  65  68  59  52  0.703350    612/616     RandomExcursions
+ 61  57  63  79  53  66  58  68  57  54  0.426750    611/616     RandomExcursions
56  51  64  52  66  55  57  65  73  77  0.236409    609/616     RandomExcursions
58  71  55  68  62  53  60  55  72  62  0.652477    608/616     RandomExcursions
56  70  59  63  60  61  58  62  66  61  0.981965    610/616     RandomExcursions
49  63  74  64  71  67  54  54  59  61  0.414892    611/616     RandomExcursions
+ 61  59  61  53  62  77  57  67  66  53  0.570860    609/616     RandomExcursionsVariant
60  53  65  62  60  71  63  55  63  64  0.919830    609/616     RandomExcursionsVariant
57  62  56  66  66  58  61  51  73  66  0.733338    609/616     RandomExcursionsVariant
+ 64  56  51  71  65  61  61  62  60  65  0.883664    611/616     RandomExcursionsVariant
71  45  51  72  68  70  63  76  49  51  0.022420    613/616     RandomExcursionsVariant
74  61  49  55  65  58  59  68  60  67  0.574229    610/616     RandomExcursionsVariant
+ 67  60  63  50  57  68  65  57  53  76  0.438789    606/616     RandomExcursionsVariant
+ 67  56  56  54  59  76  61  68  64  55  0.584363    612/616     RandomExcursionsVariant
+ 60  54  69  53  59  56  70  62  64  69  0.746463    608/616     RandomExcursionsVariant
59  54  64  58  58  60  68  66  59  70  0.915675    611/616     RandomExcursionsVariant
59  70  58  68  58  52  62  59  68  62  0.857894    612/616     RandomExcursionsVariant
+ 63  73  69  55  42  64  60  61  67  62  0.292942    613/616     RandomExcursionsVariant
58  61  70  63  65  49  63  61  63  63  0.886114    610/616     RandomExcursionsVariant
49  74  63  65  65  54  61  63  69  53  0.466509    610/616     RandomExcursionsVariant
51  75  71  52  69  48  60  68  60  62  0.186981    608/616     RandomExcursionsVariant
58  66  69  51  61  59  64  68  64  56  0.849736    608/616     RandomExcursionsVariant
+ 55  68  52  79  64  62  59  54  58  65  0.394595    610/616     RandomExcursionsVariant
57  59  76  63  71  52  55  57  68  58  0.451004    611/616     RandomExcursionsVariant
+ 92 120  91 107 103 107  99  78  99 104  0.240501    997/1000    Serial
+ 98  94 111 105 108  94  88 107  91 104  0.763677    993/1000    Serial
+ 98 106 119 105 109  84  85  88 110  96  0.187581    990/1000    LinearComplexity
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
@@ -201,7 +201,7 @@ random excursion (variant) test is approximately = 980 for a
 sample size = 1000 binary sequences.
 
 The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
-is approximately = 612 for a sample size = 626 binary sequences.
+is approximately = 602 for a sample size = 616 binary sequences.
 
 For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
 provided in the addendum section of the documentation.
index bea9452..078081f 100644 (file)
@@ -5,194 +5,194 @@ RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
 ------------------------------------------------------------------------------
  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
 ------------------------------------------------------------------------------
-101 115  96  90  94 108  99  99  92 106  0.794391    992/1000    Frequency
-101  98  93 106 104 125  97  96  82  98  0.286836    993/1000    BlockFrequency
- 97 105 102  98 110  82 116 110  90  90  0.332970    992/1000    CumulativeSums
- 98  95 110 101  95  99 105 109  99  89  0.921624    994/1000    CumulativeSums
-104  95 104 100 110  89 101  97 106  94  0.935716    987/1000    Runs
-109 101 108  85 111 106  89 100 106  85  0.428095    986/1000    LongestRun
-111 115 116  84  96  75 106 108  85 104  0.030806    991/1000    Rank
-128 116  94  89 102  96  90  94  95  96  0.124476    984/1000    FFT
- 85  92 104  92 103  99  90 116 122  97  0.197981    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 111 101  83 100  96  86 107 116 104  0.383827    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 89 101  92 106  99 101  97 106 110  99  0.930026    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 107 106  96 101  94 105 109 102  86  0.851383    990/1000    NonOverlappingTemplate
-105  98 112  97 111 104 110  87  97  79  0.320607    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 110 109 109  80  96 111  90  98 105  0.357000    991/1000    NonOverlappingTemplate
-109 102 105  91 109  93  89 105  99  98  0.858002    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 110  98  96 104 105  99  95  96 101  0.987896    988/1000    NonOverlappingTemplate
-101  81  94 115 100  96 105 103 100 105  0.639202    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 89 105 103  94 105 102  98 103 104  97  0.978654    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 102 103  94  97 100  86 114  94 112  0.705466    989/1000    NonOverlappingTemplate
-103  78 100  89 104 103 110 110 103 100  0.486588    993/1000    NonOverlappingTemplate
-100 100 101 101 103  99 105 110  83  98  0.890582    982/1000    NonOverlappingTemplate
-120 115  87  93  96 102  88  83 116 100  0.077607    987/1000    NonOverlappingTemplate
-102 107  97  93 103  95  81 111 100 111  0.587274    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 89 107 108 110  91 107 102  92  94 100  0.771469    991/1000    NonOverlappingTemplate
88  98 112  96 112 110 110 103  86  85  0.288249    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 90  95  95  95 107 110 100 101 122  85  0.323668    994/1000    NonOverlappingTemplate
83 108 100 102  90 105 105 112  84 111  0.328297    990/1000    NonOverlappingTemplate
-100  84 116 100  87  92 104 107 114  96  0.332970    993/1000    NonOverlappingTemplate
-106  92  96  90  97 101  99 108 106 105  0.940080    985/1000    NonOverlappingTemplate
93  78  97 105 101  93 122  98 105 108  0.216713    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 103  97 111  90 107  95 102 113  90  0.689019    997/1000    NonOverlappingTemplate
-100 122 117  95  87  96  80 100 100 103  0.125200    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 88 105  92 109 103  89 113 115  93  93  0.404728    987/1000    NonOverlappingTemplate
-109 108  95  99  89  70 101 110 113 106  0.091487    993/1000    NonOverlappingTemplate
-114  89 114  91  84 114 109 101  87  97  0.159910    989/1000    NonOverlappingTemplate
-105  93  96  93  98 101 114  92  93 115  0.660012    984/1000    NonOverlappingTemplate
-108  78 108  96 103 104  95 102 100 106  0.618385    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  95 113  93  97  99  82 112 108 103  0.536163    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 104 104 113  79 100  87  99 116 102  0.284024    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 114  93 108  98 106  96 112  84  93  0.504219    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  97 103 115 109 107 107  91  95  82  0.448424    983/1000    NonOverlappingTemplate
-111  89 105 104  91 106 100 112 101  81  0.431754    991/1000    NonOverlappingTemplate
-103  91 106 107  97  80 109 104 103 100  0.647530    989/1000    NonOverlappingTemplate
95  97 104  96 115 101  88  96 100 108  0.820143    992/1000    NonOverlappingTemplate
-113 103  98 102 109  94 110  95  93  83  0.568739    989/1000    NonOverlappingTemplate
-116 103 106  95  99  91  98 115  86  91  0.424453    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  92 103  84 109 106  90  94 119 105  0.373625    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 98  94  91  92 101  86 123 100 109 106  0.328297    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 109  93  99  98 100 112  94  97 104  0.926487    983/1000    NonOverlappingTemplate
-117  98 109  92  98  82  98 113  87 106  0.246750    987/1000    NonOverlappingTemplate
-104  90 120 111  95  92 100 120  79  89  0.050629    992/1000    NonOverlappingTemplate
-105  95  99 103  98 109 104  96 104  87  0.934599    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  98  84 102  96 117  99 108  94 103  0.657933    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 102  89  98 107 104  96 103 113  94  0.867692    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  99 103 104  94 103  99  99 113  90  0.936823    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 77 111  87 107  96  98 115  94 107 108  0.180568    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 82 102 111  92  84 106 110 109  94 110  0.260930    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 111 111 101  92  98  95  95  86 118  0.410055    995/1000    NonOverlappingTemplate
-108  97 101 106 101 108 123  80  86  90  0.122325    990/1000    NonOverlappingTemplate
94  97 100  87 111 111 102  97 105  96  0.825505    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 103  88 106 104  99  93 115 100  94  0.816537    989/1000    NonOverlappingTemplate
-100  94  96  86 111 113  89  98 115  98  0.444691    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 108  93  96  91 105 124  95  96  97  0.450297    992/1000    NonOverlappingTemplate
-119  98 118  93  85  95 103  91 111  87  0.134172    987/1000    NonOverlappingTemplate
-110  85 107  84 118  98 109 104  92  93  0.231956    985/1000    NonOverlappingTemplate
99 106 100 109  89 107  98  99  91 102  0.925287    994/1000    NonOverlappingTemplate
92  98 116  98 107 108  92  98 104  87  0.643366    991/1000    NonOverlappingTemplate
-101 100 105 100  97 103  99  96  96 103  0.999698    986/1000    NonOverlappingTemplate
-102  99  94 102  90  95 104 117 108  89  0.678686    992/1000    NonOverlappingTemplate
-112 101 115  88 102  84  72 105 126  95  0.006566    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 114 116  97  99 105 106  78  95  97  0.282626    990/1000    NonOverlappingTemplate
-104  99 112  89  98  97  91 102  96 112  0.798139    994/1000    NonOverlappingTemplate
-114  84 103 110  94  90 102 107  94 102  0.544254    988/1000    NonOverlappingTemplate
99  93  96 111  96 102  99 104  90 110  0.894918    992/1000    NonOverlappingTemplate
-106  92 101 102 101  94 104  95  97 108  0.979226    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 99  93 104 107 105 109  90  78  89 126  0.066465    990/1000    NonOverlappingTemplate
-101  93  95  91 110 101  85 119 103 102  0.478839    985/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 104  98 103 110 101 114 100  89  83  0.595549    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  82 102 102 110 103  97 123  94  90  0.259616    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  91 110 105  88 110  93 101 107 103  0.717714    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  97 109  99 102  96 116  91  91 104  0.769527    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  95  91 112 103 100  94 108  88 120  0.331408    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 85  92 104  93 106  95  91 115 122  97  0.205531    991/1000    NonOverlappingTemplate
91  94  99 105  98 115 106  94 102  96  0.864494    992/1000    NonOverlappingTemplate
-111 100 110  88  91  98 100  93 105 104  0.798139    988/1000    NonOverlappingTemplate
-107 100 113  93 100  79 107  86 105 110  0.291091    996/1000    NonOverlappingTemplate
- 83 106 102 102 113  72 101  93 104 124  0.022915    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 86 116 104 110  87 107 106  96  96  92  0.420827    991/1000    NonOverlappingTemplate
-103  95 121  90 102  86 111  94  93 105  0.345650    992/1000    NonOverlappingTemplate
-110  91 100  94  96 116  98  97 117  81  0.241741    995/1000    NonOverlappingTemplate
88  89 107  96  98  97  99 108 119  99  0.564639    986/1000    NonOverlappingTemplate
-100 110  96  96  98 112 100  97 102  89  0.901959    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  93 104 122 100  96 103 103  96  94  0.579021    991/1000    NonOverlappingTemplate
-104 107 104  83  90 111 100  96  97 108  0.657933    994/1000    NonOverlappingTemplate
- 92  98  93 103 107  92 103 106  98 108  0.940080    994/1000    NonOverlappingTemplate
-107 103 123 102  88  97 111  89  91  89  0.220159    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  86  89  96 109  96  93 109 112 119  0.245490    989/1000    NonOverlappingTemplate
-105 103 103 103 106 107  80  90  99 104  0.684890    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  91  98 111  93 107 114  94  96 103  0.729870    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 96  94 107 107  94  90 117  95 100 100  0.739918    992/1000    NonOverlappingTemplate
-103 101  90 113  73  92 112 108 109  99  0.136499    984/1000    NonOverlappingTemplate
-101 112  92 105  80  91  96 105 120  98  0.236810    984/1000    NonOverlappingTemplate
- 92 109  95 106  97 103  93 111  90 104  0.825505    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 99 107  95  95  79  99 114  87 129  96  0.039587    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  75 103 101 120  78 100 105 118 109  0.016149    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 91  97  98 109 102 107  87 100 102 107  0.875539    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 123  95  96 105 103  95 104  97  88  0.500279    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  95  82 101 109 114 104 114  92  96  0.377007    996/1000    NonOverlappingTemplate
-102  78 100  98 103 116 105  96 107  95  0.463512    992/1000    NonOverlappingTemplate
95 109 105  81 118 102 103 100  97  90  0.402962    987/1000    NonOverlappingTemplate
-106 107 100  85 113  99  86 103 102  99  0.647530    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 103 109  79 111  95 102  83 108 113  0.206629    990/1000    NonOverlappingTemplate
-118  97  90  99  98 101  93 100 107  97  0.792508    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 121 111  98 113  84  81 106  97  94  0.103138    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 93  92 102  97  92 125 111 105  90  93  0.268917    991/1000    NonOverlappingTemplate
92  89 105 113  94  97  97  97 113 103  0.719747    991/1000    NonOverlappingTemplate
-111  92 115  87  98  97 103  87  99 111  0.444691    996/1000    NonOverlappingTemplate
- 96 117 101  85 119 103  89 108  86  96  0.163513    989/1000    NonOverlappingTemplate
-122  93 102 103 100 101 107  79  98  95  0.299736    989/1000    NonOverlappingTemplate
-104 103  90 107 112  94  97 105  86 102  0.751866    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 110  89 103 101 105  95 110 102  94  0.832561    990/1000    NonOverlappingTemplate
-110  96 101  88  90 115 104  89 102 105  0.583145    995/1000    NonOverlappingTemplate
83  96 118  99  85 105  90 119  97 108  0.117432    994/1000    NonOverlappingTemplate
-106  87  91 100 100 102 110  99 104 101  0.906069    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 83  97 101 106 110 100 101 108 101  93  0.788728    992/1000    NonOverlappingTemplate
-118  86  93 117  88  97 109  99  97  96  0.263572    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  98 104  93  97  99 104  96 121  91  0.697257    993/1000    NonOverlappingTemplate
- 95  95  96  96 108 108 118  95  93  96  0.715679    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 94  96  95 107 106 100  88  96 124  94  0.406499    992/1000    NonOverlappingTemplate
-114 104  89  88  99 102 105  93  92 114  0.518106    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107  94 101  95  97 105 110  96 103  92  0.949278    991/1000    NonOverlappingTemplate
- 94 103  80  87 102 103 110 112 107 102  0.415422    993/1000    NonOverlappingTemplate
-101  96 115  93 122  93  87  99 106  88  0.228367    990/1000    NonOverlappingTemplate
-100 116  94 100 103  97  96  83 108 103  0.649612    989/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 108 105  96 126  87  87 103  97 100  0.203351    992/1000    NonOverlappingTemplate
- 97 116  85 100 109 107 102 107 103  74  0.138069    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 81  89 106  92 108 103  94 104 102 121  0.241741    996/1000    NonOverlappingTemplate
-119 111  89 106 100  98  96 113  76  92  0.100109    990/1000    NonOverlappingTemplate
-107  92 117  85 100  97  91 119 102  90  0.223648    988/1000    NonOverlappingTemplate
-105 111  90  96 119 108  98  89  87  97  0.358641    990/1000    NonOverlappingTemplate
- 93 102 115  96 109  94 106  94  98  93  0.801865    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 101  98  88 103 112  78 102 107 120  0.153763    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  91  85  99  92  99 120 116  94 107  0.260930    995/1000    NonOverlappingTemplate
- 97  99  90 109  98 119  98 114  85  91  0.302657    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 91 103  82 104 104 112 111 106  86 101  0.397688    992/1000    NonOverlappingTemplate
-102 110 105  79 100  88  99 107  91 119  0.209948    988/1000    NonOverlappingTemplate
- 98 110  96  97 115 107  91  82 106  98  0.486588    989/1000    NonOverlappingTemplate
-113 115  78 103 118  98  94  87  96  98  0.108791    987/1000    NonOverlappingTemplate
- 95 108 110  98 101  97 101  89  95 106  0.920383    992/1000    NonOverlappingTemplate
-108 100  97 108  84  95 117 100 106  85  0.377007    980/1000    NonOverlappingTemplate
-105 103 108  88  90  94 109 103  96 104  0.834308    985/1000    NonOverlappingTemplate
-109  99 103 101 103  87 113  91 105  89  0.672470    989/1000    NonOverlappingTemplate
-101 103 103 105 103 117  95  80  84 109  0.272977    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 90 104 106  98  99 100 106 109  92  96  0.939005    988/1000    NonOverlappingTemplate
-104  95 100 110 111  99  95  93  94  99  0.927677    986/1000    NonOverlappingTemplate
- 89  96  90 111 104  99  95 109  88 119  0.361938    992/1000    NonOverlappingTemplate
-119  98 102  88  96 106  97  97  90 107  0.603841    990/1000    OverlappingTemplate
- 98 104 101  94 106  92 108  95 110  92  0.904708    993/1000    Universal
-105  92  97 101  93 123 101  85  94 109  0.334538    990/1000    ApproximateEntropy
46  65  68  61  58  64  68  71  66  63  0.628857    626/630     RandomExcursions
53  79  64  72  51  69  62  64  54  62  0.266044    620/630     RandomExcursions
- 65  56  62  69  56  70  75  56  58  63  0.694743    622/630     RandomExcursions
74  51  58  67  72  60  55  60  66  67  0.550218    625/630     RandomExcursions
57  62  55  70  65  74  55  78  57  57  0.342830    626/630     RandomExcursions
- 63  68  68  56  68  62  69  54  66  56  0.854550    626/630     RandomExcursions
- 71  61  60  65  59  63  57  62  62  70  0.967358    624/630     RandomExcursions
- 68  69  51  72  57  66  65  58  60  64  0.752557    624/630     RandomExcursions
65  52  68  64  58  59  64  79  64  57  0.563176    623/630     RandomExcursionsVariant
60  65  54  50  83  66  49  72  64  67  0.082177    622/630     RandomExcursionsVariant
56  62  60  62  61  60  69  74  66  60  0.915541    625/630     RandomExcursionsVariant
56  62  61  51  66  78  57  64  67  68  0.524578    623/630     RandomExcursionsVariant
56  56  63  78  52  58  69  61  73  64  0.376791    623/630     RandomExcursionsVariant
57  67  59  61  60  59  78  59  71  59  0.675070    621/630     RandomExcursionsVariant
63  65  46  64  75  69  50  74  55  69  0.132858    622/630     RandomExcursionsVariant
53  57  77  64  68  67  66  58  58  62  0.648687    623/630     RandomExcursionsVariant
54  74  59  62  63  67  67  73  63  48  0.424193    623/630     RandomExcursionsVariant
61  59  66  66  57  63  53  78  61  66  0.684923    618/630     RandomExcursionsVariant
57  67  78  64  56  60  70  57  59  62  0.642077    623/630     RandomExcursionsVariant
72  59  76  64  64  64  46  69  58  58  0.332797    627/630     RandomExcursionsVariant
67  92  54  58  72  60  55  43  63  66  0.003963    627/630     RandomExcursionsVariant
71  71  79  68  62  57  56  56  53  57  0.290119    623/630     RandomExcursionsVariant
74  63  71  69  53  63  66  70  48  53  0.263930    625/630     RandomExcursionsVariant
69  81  63  56  47  70  57  71  58  58  0.132858    625/630     RandomExcursionsVariant
- 69  70  57  64  67  58  61  67  52  65  0.843884    623/630     RandomExcursionsVariant
74  64  56  57  68  66  61  70  59  55  0.746256    623/630     RandomExcursionsVariant
- 97 111 102  96 113  96  93 119  88  85  0.266235    992/1000    Serial
-117  86  95  98 106 105  99 105  94  95  0.676615    989/1000    Serial
-105 105  95 106 102  97 102 112  85  91  0.761719    991/1000    LinearComplexity
+ 94  99  95 105  87  97 104 119  95 105  0.645448    993/1000    Frequency
+107 103  96  99  89  95 110  73 100 128  0.031428    989/1000    BlockFrequency
+102  91 114  91  81  98 114 114 103  92  0.217857    992/1000    CumulativeSums
+ 94  92 107  90 105 102  85  96 119 110  0.366918    992/1000    CumulativeSums
+ 87  99 101  90  97 105  92 124 103 102  0.385543    987/1000    Runs
+ 99  91 103  90 107  98  95 103 119  95  0.674543    986/1000    LongestRun
+111  93 103 107 111  90  94  94 105  92  0.729870    985/1000    Rank
+119 107  89 114  93  86 105  93  97  97  0.301194    984/1000    FFT
+ 81 106 108  99 101  96 105 110 105  89  0.585209    993/1000    NonOverlappingTemplate
+103 115  95  91  95  89 104  99 102 107  0.783019    996/1000    NonOverlappingTemplate
+112 118 116  94  87  95  82  92 101 103  0.140453    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99 126  95  98  99  97 100  94 102  90  0.478839    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 99  89 102  98 109  89 101 113  96 104  0.803720    988/1000    NonOverlappingTemplate
+125  97  95  99  93 100  81  93 107 110  0.177628    992/1000    NonOverlappingTemplate
+113 103 115  90 106  96  86  98  98  95  0.550347    992/1000    NonOverlappingTemplate
+112  94 105 102  94 102 101  99  95  96  0.967382    989/1000    NonOverlappingTemplate
+110  89  97  95 106 118 102  99  95  89  0.568739    989/1000    NonOverlappingTemplate
+108 100  98 109 127  92 106  93  91  76  0.051281    993/1000    NonOverlappingTemplate
+103 101  92  95 101  89 117 106  95 101  0.767582    987/1000    NonOverlappingTemplate
+112 103  96  96  93 101  97  79 111 112  0.392456    987/1000    NonOverlappingTemplate
+111 105  97  97  97  85 110  97  98 103  0.816537    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98  92 115 108 105 100  98 109  95  80  0.444691    988/1000    NonOverlappingTemplate
+103 102  89  93  91 106  96 100 119 101  0.660012    983/1000    NonOverlappingTemplate
+104  92  94 117  88 105  97 111  98  94  0.591409    990/1000    NonOverlappingTemplate
92 106 104 114 103 106 104  95  86  90  0.643366    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  97 100  97  98  94  99 114  95 110  0.914025    986/1000    NonOverlappingTemplate
95  93 120 105 103 107  96  91  96  94  0.630872    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 86 100 103  84 113  95 142  98  86  93  0.001580    989/1000    NonOverlappingTemplate
+110  90  95 113 102 100  88 115  86 101  0.380407    989/1000    NonOverlappingTemplate
83  99 103  93 107  92 111 105  93 114  0.482707    992/1000    NonOverlappingTemplate
+100  91  91  92 120  97 108  85 107 109  0.308561    988/1000    NonOverlappingTemplate
+112  97  86 115 111  88 101  86 103 101  0.314544    990/1000    NonOverlappingTemplate
+107 111  89  95  99 101  95 101  87 115  0.597620    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 106  99  99 105  89  99 107 117  88  0.587274    983/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 100 102  97 100  79 111  95 104 114  0.518106    987/1000    NonOverlappingTemplate
+107 109  97 100 110  96 103  86  87 105  0.684890    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 84 121 105  90  95  97 103 110  97  98  0.368587    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  81 101 105 108  96 110  88 109 108  0.444691    987/1000    NonOverlappingTemplate
+111 106  96 102  82  86 104 100 119  94  0.268917    986/1000    NonOverlappingTemplate
+103 119  77  89 101 102 109 103 105  92  0.211064    988/1000    NonOverlappingTemplate
+104  94 113  95  97  88  94 132  84  99  0.046269    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94 104 113  96  88 104 107 102  98  94  0.842937    992/1000    NonOverlappingTemplate
+107  94 108  97  95 107  93  97  97 105  0.954015    990/1000    NonOverlappingTemplate
85 100 114 108 106  94 108  99  90  96  0.597620    989/1000    NonOverlappingTemplate
+103 103  86  92 118 100  92 100  95 111  0.522100    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 100 124  98  79  92  85 110 107 107  0.087692    990/1000    NonOverlappingTemplate
+105  99 100 111  90  95 107  95  90 108  0.825505    982/1000    NonOverlappingTemplate
+105 111  94  95  93 106  80 101 102 113  0.469232    990/1000    NonOverlappingTemplate
+104  99  97 114  90  95 100 106  87 108  0.723804    987/1000    NonOverlappingTemplate
+105  98 101  97 102 102 106  90  97 102  0.992084    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 106  87  94  99  99 113  97 100 107  0.856359    992/1000    NonOverlappingTemplate
+111  94 103 101 103 102 121  89  92  84  0.302657    988/1000    NonOverlappingTemplate
+114 111  97  84 102 106 100  97  92  97  0.632955    985/1000    NonOverlappingTemplate
+ 92 108 107 103  84  90 116  94 111  95  0.366918    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 109  95  96  92  92 104  91 108 116  0.662091    996/1000    NonOverlappingTemplate
+114  92 102  87 101  92 107 106  95 104  0.715679    988/1000    NonOverlappingTemplate
+122 127  90 101  90 109  85  92  96  88  0.021701    989/1000    NonOverlappingTemplate
+102  93  90  89 105 122 106 105  96  92  0.415422    989/1000    NonOverlappingTemplate
+110  94 101 101  95  95  94 111  96 103  0.930026    986/1000    NonOverlappingTemplate
84  94 107  94 112 109 103  95  99 103  0.693142    994/1000    NonOverlappingTemplate
+103 100  88  84 112  97 108  98 113  97  0.526105    994/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96 113  91  92  92  85 105 116 103 107  0.385543    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 94  91 102 109 109 104 108  79  99 105  0.504219    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 98 107  91 111 102  99  85 110  84 113  0.342451    992/1000    NonOverlappingTemplate
+105  93  82  96 115  92 105 113 113  86  0.180568    993/1000    NonOverlappingTemplate
87 113 103  96  99  78 105 114 106  99  0.271619    989/1000    NonOverlappingTemplate
82 107 104  98  98 106  95 107 101 102  0.823725    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 93 111 107 110  88  99  94  88 108 102  0.624627    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  89  98 106  95 114  87  96 118 101  0.429923    991/1000    NonOverlappingTemplate
+104  88 108  98  84 100 102  95 121 100  0.388990    987/1000    NonOverlappingTemplate
+103  97 104 100  91  87 106  91 111 110  0.717714    988/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97  97  95  98 104 104  91 113 100 101  0.951205    984/1000    NonOverlappingTemplate
+ 91 102 105 101 101  97 109  90  96 108  0.922855    982/1000    NonOverlappingTemplate
75 111 114  94 112  98 101  94  94 107  0.187581    995/1000    NonOverlappingTemplate
+ 85 103  99 102  97 115 113  95  94  97  0.624627    992/1000    NonOverlappingTemplate
+ 96  97 108 100  88  98 101 108 105  99  0.952152    989/1000    NonOverlappingTemplate
+ 82  88 102 105  96  93 121  96 123  94  0.070299    992/1000    NonOverlappingTemplate
+117  96 105  98 137  94  91  87  90  85  0.005889    992/1000    NonOverlappingTemplate
+104  95 104 108 111  91 101  94 104  88  0.816537    991/1000    NonOverlappingTemplate
+110  89 100  99 103  89  99  94 111 106  0.792508    988/1000    NonOverlappingTemplate
+109 106  91 112  95  96 108  95  88 100  0.723804    990/1000    NonOverlappingTemplate
+112  93 120  91  93 109 104  88  92  98  0.325206    990/1000    NonOverlappingTemplate
+ 81 106 108  99 101  96 107 108 105  89  0.597620    993/1000    NonOverlappingTemplate
81 107 100  84 103 111  92 117 107  98  0.212184    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 79  91 105 101  97 100 113 107  98 109  0.474986    990/1000    NonOverlappingTemplate
+102 105 108  80 114  82 112  92 106  99  0.182550    985/1000    NonOverlappingTemplate
+100  99 105  84  89  92 114 121  90 106  0.191687    989/1000    NonOverlappingTemplate
+110  77  91 103  94 108 111 113  82 111  0.077131    991/1000    NonOverlappingTemplate
+ 97 105 117  91  96 104 103  96 105  86  0.655854    993/1000    NonOverlappingTemplate
+ 89 106  91 102  96  97 100 101  97 121  0.618385    992/1000    NonOverlappingTemplate
98  92 110 100 101  97 102  93 102 105  0.978072    989/1000    NonOverlappingTemplate
+1